Lasten yliopiston Digimaailma -palvelu on saavuttanut suuren suosion. Kiitos kaikille mielenkiinnosta! Nyt on kuitenkin muutoksen aika. Digimaailman sisällöt (lasten tiedevideot, tiedeartikkelit ja non-stop-virtuaalikerhot) siirretään Emill-mobiilisovellukseen 17.5.2022. Tämän jälkeen Digimaailma-palvelu ei ole enää käytössä.

Opettaja tai vanhempi! Tilaa maksuttomat tunnukset Emill-sovellukseen SnellmanEDUn verkkosivuilta snellmanedu.fi/tuote/tiedekasvatuksen-tyokalupakki

Syy muutoksen taustalla

Emill on Ilona IT:n kehittämä matalan kynnyksen yhteisöllinen palvelu, joka auttaa kasvattajia ja oppijoita selviämään arjen TVT- ja kasvatushaasteissa. Vuosina 2021-2022 Ilona IT toimii keskeisenä yhteistyökumppanina eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston Phereclos-hankkeessa, jonka koordinoijana Suomessa toimii SnellmanEDUn Lasten yliopisto.

Phereclos-hankkeessa Emill-sovelluksen avulla luotiin tiedekasvatussisältöjä, jotka oli suunnattu opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Hankkeen edetessä kuitenkin huomattiin, että monet Emillin sisällöistä kiinnostivat myös vanhempia ja toisin päin: Lasten yliopiston Digimaailman sisällöt kiinnostivat myös opettajia ja opiskelijoita. Siksipä molempien alustojen sisällöt yhdistettiin Emillin Lasten tiedekasvatus -ryhmäksi.

Emillissä sisällöt jaotellaan kolmeen kansioon helpottamaan sopivien sisältöjen löytämistä:

  1. kodeille
  2. kouluille
  3. kerhoihin ja leireille

Lisätietoa Lasten yliopistosta ja ajankohtaisista leireistä: snellmanedu.fi/lasten-yliopisto

Lisätietoa:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori
044 746 2843
niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi