Tietosuojaseloste / verkkokauppa

Tietojärjestelmän nimi

SnellmanEDUn verkkokauppa

Tietojärjestelmän vastuutaho

Snellman-instituutti ry.

Haapaniemenkatu 40 C 1

70110 Kuopio

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö

Soili Meklin
044 746 2841
soili.meklin@snellmanedu.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ylläpitää asiakkaiden tietoja verkkokauppaan.

Tietolähteet

Asiakkaiden täyttämä lomake verkkokaupassa.

Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta

2020

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tiedot varmistetaan säännöllisesti.

Tietojen julkisuus/ salassa

pidettävyys

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja säilytetään palvelimella Suomessa.

Tietoja ei luovuteta sovelluksen ulkopuolelle.

Tietojärjestelmän julkinen

osoite

ei ole

Tietojärjestelmän nimi

SnellmanEDUn verkkokauppa

Julkiset tiedot

tietoryhmittäin

Salassa pidettävät tiedot

Asiakasrekisterin sisältö: yhteystiedot ja maksutiedot

Tietojen säilytyksen syy

Verkkokauppatoiminnallisuudet, maksaminen

Tietojen säilytys ja poisto

Tietoja säilytetään kirjanpitoaineiston säilyttämisen ajan (6 vuotta).

Poistopyynnön jälkeen tiedot pseydonymisoidaan välittömästi.