Tietosuojaseloste / verkkokauppa

Tietojärjestelmän nimi SnellmanEDUn verkkokauppa
Tietojärjestelmän vastuutaho Snellman-instituutti ry.
Viestikatu 3
70600 Kuopio
Tietojärjestelmän vastuuyksikkö- ja henkilö Päivi Pentikäinen-Kaikkonen
044 746 2841
paivi.kaikkonen[a]snellmanedu.fi
Tietojärjestelmän käyttötarkoitus Ylläpitää asiakkaiden tietoja verkkokauppaan.
Tietolähteet Asiakkaiden täyttämä lomake verkkokaupassa.
Tiedot ovat vuosilta/alkaen vuodesta 2020
Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tiedot varmistetaan säännöllisesti

Tietojen julkisuus/ salassa pidettävyys

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja säilytetään palvelimella Suomessa.

Tietoja ei luovuteta sovelluksen ulkopuolelle.

Tietojärjestelmän julkinen osoite ei ole
Tietojärjestelmän nimi SnellmanEDUn verkkokauppa
Julkiset tiedot tietoryhmittäin
Salassa pidettävät tiedot Asiakasrekisterin sisältö: yhteystiedot ja maksutiedot
Tietojen säilytyksen syy Verkkokauppatoiminnallisuudet, maksaminen
Tietojen säilytys ja poisto

Tietoja säilytetään kirjanpitoaineiston säilyttämisen ajan (6 vuotta).

Poistopyynnön jälkeen tiedot pseydonymisoidaan välittömästi.