Hankkeet

Mitä kaikkea on meneillään juuri nyt?

Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen Keto-hanke on käynnistynyt ja ilmoittautuminen on avoinna. Hanke tarjoaa osallistujille maksuttomia työelämä- ja digitaitosisältöjä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu huhtikuun 2022 loppuun saakka.

Phereclos

Phereclos on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta.

Dikata-hanke tarjoaa: Digiosaamisen perusteet

SnellmanEDUn, kesäyliopistojen Dikata-hankkeen ja huippudigikouluttajien tuottama maksuton Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella työssä ja vapaa-aikana tarvittavat digitaidot. Dikata-hanketta rahoittaa Opetushallitus.