Hankkeet

Mitä kaikkea on meneillään juuri nyt?

Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Yhdeksän kesäyliopiston yhteisen Keto-hankkeen ilmoittautumisaika on päättynyt. Valmennuksen suoritusaikaa on jäljellä lokakuun 2022 loppuun saakka. Hanke tarjoaa osallistujille maksuttomia työelämä- ja digitaitosisältöjä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Phereclos

Phereclos on Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kansainvälinen hanke, joka lähti purjehtimaan 3-vuotiselle matkalle lokakuussa 2019. Hankkeen tavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen tiedettä ja taidetta yhdistävän STEAM-pedagogiikan näkökulmasta.

Dikata-hanke tarjoaa: Digiosaamisen perusteet

SnellmanEDUn, kesäyliopistojen Dikata-hankkeen ja huippudigikouluttajien tuottama maksuton Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella työssä ja vapaa-aikana tarvittavat digitaidot. Dikata-hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Learn@work-hanke

Learn@work-hankkeessa laajennettiin lakisääteisen oppilaitoksen toimintaa koulutuksen järjestämisestä ketterän oppimisen tukemiseen suoraan työpaikoilla. Hankkeessa valmennettiin oppimisagentteja pohjoissavolaisiin pk-yrityksiin. ESR-rahoitus 2018-2020.