Dikata-hanke on päättynyt!

Dikata-hanke on päättynyt, kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Digitaitojen merkitys korostuu nykyisessä tietotyössä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Myös arjessa ja vapaa-aikana tarvitaan monenlaisia digitaitoja. Digikursseilla edettiin rauhalliseen tahtiin, aloittaen digialkeista ja siirtyen kohti vaativampia digiasioita. Oppiminen tehtiin helpoksi ja hauskaksi visuaalisuuden ja pelillisyyden avulla.

SnellmanEDUn ja kesäyliopistojen Dikata-hankkeen sekä Suomen huippudigikouluttajien suunnittelema ja rakentama Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi on nyt osa Ketterä oppija -valmennusta.

Erityisesti työelämässä oleville digikoulutus tarjosi välineitä osaamisen kehittämiseen. Ikäihmisille ja opiskelijoille kurssi toi iloa ja innostusta digitaitojen harjoitteluun. Väylä digiosaamisen tehtiin helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua oli todella matala.

kuvituskuva

Dikata – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Dikata-hanke tarjosi maksutta matalan kynnyksen digikoulutuksia työikäisille verkossa. Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2019-31.3.2021 ja se oli 18 Suomen kesäyliopiston yhteishanke, jota SnellmanEDU koordinoi. Opetushallitus rahoitti hanketta.

Hankkeen yhteistyökumppani on TIEKE ry, joka suunnitteli Dikata-hankkeelle Digitaitokriteeristön, jossa määritellään keskeisimmät nykyisin tarvittavat digitaidot. Kriteeristö jakautuu kolmeen taitotasoon (aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä) ja yhteensä 15:ta eri digitaito-osioon. Digitaitokriteeristö on vakiintunut tavaksi määritellä digiosaamista valtakunnallisesti ja esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto käyttää sitä ohjeena digituutoreille. Katso digitaitokriteeristö tästä.

Dikata-hankkeen koulutuksissa oli saatavilla verkkoluentotallenteita ja verkossa suoritettava digitaitokurssi. Koulutukset jaettiin kolmeen eri taitotasoon, jotta jokainen koulutuksiin osallistuva pystyi aloittamaan digitaitojen opiskelun hänelle sopivilta tasolta.

Syksyllä 2019 ja kevättalvella 2020 Dikata-hanke tarjosi 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa eri digiaiheista. Luentojen tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalta.