Dikata-hanke on päättynyt!

Dikata-hanke on päättynyt, opiskele nyt digitaitoja osana maksutonta Ketterä oppija -valmennusta! 

Katso lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan: www.snellmanedu.fi/keto-hanke

Digitaitojen merkitys korostuu nykyisessä tietotyössä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Myös arjessa ja vapaa-aikana tarvitaan monenlaisia digitaitoja. Ketterä oppija -kurssin digiosioissa etenemme rauhalliseen tahtiin, aloittaen digialkeista ja siirtyen kohti vaativampia digiasioita. Oppiminen on tehty helpoksi ja hauskaksi visuaalisuuden ja pelillisyyden avulla.

Ketterä oppija -valmennuksessa voi opiskella nyt myös digitaitoja!

SnellmanEDUn ja kesäyliopistojen Dikata-hankkeen sekä Suomen huippudigikouluttajien suunnittelema ja rakentama Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi on nyt osa Ketterä oppija -valmennusta.

Erityisesti työelämässä oleville digikoulutus tarjoaa välineitä osaamiseen, ja ikäihmisille ja opiskelijoille kurssi tuo iloa ja innostusta digitaitojen harjoitteluun. Väylä digiosaamisen on tehty helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua on todella matala.

kuvituskuva

Dikata – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Dikata-hanke tarjoaa maksutta matalan kynnyksen digikoulutuksia työikäisille verkossa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-31.3.2021 ja se on 18:ta Suomen kesäyliopiston yhteishanke, jota SnellmanEDU koordinoi. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen yhteistyökumppani on TIEKE ry, joka on suunnitellut Dikata-hankkeelle Digitaitokriteeristön, jossa määritellään keskeisimmät nykyisin tarvittavat digitaidot. Kriteeristö jakautuu kolmeen taitotasoon (aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä) ja yhteensä 15:ta eri digitaito-osioon. Digitaitokriteeristö on vakiintunut tavaksi määritellä digiosaamista valtakunnallisesti ja esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto käyttää sitä ohjeena digituutoreille. Katso digitaitokriteeristö tästä.

Dikata-hankkeen koulutuksissa on saatavilla verkkoluentotallenteet ja verkossa suoritettava digitaitokurssi. Koulutukset on jaettu kolmeen eri taitotasoon, jotta jokainen koulutuksiin osallistuva voi aloittaa digitaitojen opiskelun hänelle sopivilta tasolta.

Syksyllä 2019 ja kevättalvella 2020 Dikata-hanke tarjosi 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa eri digiaiheista. Luentojen tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalta.