Digiosaamisen perusteet

Avoin verkkokurssi kaikile!

Haluatko oppia työssä ja vapaa-aikana tarvittavia digitaitoja omaan tahtiisi siellä, missä sinulle sopii?

Osallistu maksuttomalle Digiosaamisen perusteet -kurssille! Digitaitojen merkitys korostuu nykyisessä tietotyössä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Myös arjessa ja vapaa-aikana tarvitaan monenlaisia digitaitoja. Verkkokurssilla etenemme rauhalliseen tahtiin, aloittaen alkeista ja siirtyen kohti vaativampia digiasioita. Oppiminen on tehty helpoksi ja hauskaksi visuaalisuuden ja pelillisyyden avulla. Tervetuloa mukaan!

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄMÄN SIVUN ALAOSASTA LÖYTYVÄLLÄ LOMAKKEELLA!

ilmoittautunutta!

Verkkokurssin suorittaminen

Kolmen osaamismerkin ja yhden opintopisteen arvoisen verkkokurssin suorittamiseen tarvitset vain kannettavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen ja pääsyn verkkoon.  Kurssilla opit perusdigitaitoja ja verkossa asiointia sekä tietotyön turvallisia käytänteitä, medialukutaitoa, laitteiden hallintaa ja tavallisimpien toimisto-ohjelmien sujuvaa käyttöä.

Kurssilla paneudutaan myös muun muassa tekijänoikeuksiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen sekä ajanhallinnan sovelluksiin. Opit myös viestintää ja vuorovaikutusta verkossa, sekä yhteisöllistä työskentelyä ja paljon muuta.

Kurssin suorittamiseen kuluva aika riippuu osaamisestasi. Kannattaa kuitenkin varata riittävästi aikaa ja vaikkapa jakaa kurssin suorittaminen useammalle päivälle. Kurssi on avoinna toistaiseksi, joten voit palata jatkamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäit.

Jokaisesta suoritetusta taitotasosta saa yhden opintopisteen, joka vahvistetaan osaamismerkin kanssa tulevassa sähköpostissa. Koko kurssista saa siis kolme opintopistettä.

Verkkokurssin perustietoa

  • Digiosaamisen perusteet on kaikille avoin, ilmainen verkkokurssi (MOOC).

  • Kurssi on osa Opetushallituksen rahoittamaa Suomen kesäyliopistojen Dikata -yhteishanketta ja sitä hallinnoi SnellmanEDU oppilaitos.

  • Kurssi koostuu kolmesta taitotasosta; aloittelevan-, perus-, ja hyötydigikäyttäjän tasoista, ja 15:sta digitaito-osiosta.

  • Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa.

  • Omaa edistymistään ja etenemistään kurssilla voi itse seurata.

  • Kokonaissuoritusaika on noin 15-30 tuntia, yhden taitotason suorittaminen kestää noin 5-10 tuntia.

  • Kurssin sisällön on tuottanut viisi kokenutta digikouluttajaa.

  • Kurssi on suomenkielinen.

  • Kurssin suorittamisesta saat kolme Open Badge -osaamismerkkiä hyödynnettäväksi portfolioon tai työnhakuun tai LinkedIn:iin.

  • Koko kurssin suorittamisesta saa kolme opintopistettä

Kurssilla opittavat taidot

Tämän kurssin käytyäsi olet digiosaamisessasi jo pitkällä ja pystyt sujuvasti toimimaan digitaitoja vaativassa työssä. Digikonkareillekin kurssi antaa uutta tietoa ja kannustaa kertaamaan ja syventämään jo opittua. Kurssi soveltuu kaikille digiosaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille, mutta erityisesti lähes vasta-alkajille se antaa konkreettista osaamista, jonka voi heti laittaa käytäntöön.

Kurssin viisitoista digitaito-osiota koostuvat opiskeltavasta sisällöstä ja tehtävistä ja jokaisen osion lopuksi on tentti, jonka suorittamista voit yrittää niin monta kertaa kuin haluat. Jokaisen kolmen taitotason sisällöt läpikäytyäsi ja niiden tehtävät hyväksytysti suoritettuasi saat osaamismerkin.

kuvituskuva

Digiosaamisen perusteet – täysin maksutta!

SnellmanEDUn ja kesäyliopistojen Dikata-hankkeen sekä Suomen huippudigikouluttajien suunnittelema ja rakentama Digiosaamisen perusteet -verkkokurssi tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella Digiosaamisen perusteet -kurssin maksutta. Kurssilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta.

Erityisesti työelämässä oleville kurssi tarjoaa välineitä osaamiseen, ja ikäihmisille ja opiskelijoille kurssi tuo iloa ja innostusta digitaitojen harjoitteluun. Väylä digiosaamisen on tehty helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua on todella matala.

Haluatko digitaitojen lisäksi kehittää myös muita työelämätaitojasi maksutta?

Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa hankkeen ilmoittautuminen on avoinna. Voit kartoittaa ketterän oppijan taitosi ja valita sinua kiinnostavat työelämä- ja digitaitosisällöt (4 op). Opinnot voit tehdä verkossa oman aikataulun mukaan. Kokonaisuuden arvioitu suoritusaika 1-4kk. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: https://snellmanedu.fi/keto-hanke/

Valittavissa olevat muut työelämätaitokurssit:  Ajan­hal­lin­ta, Ajat­te­lun­tai­dot, Etä­työ­tai­dot, Hy­vin­voin­ti­tai­dot, It­sen­sä joh­ta­mi­nen, Luo­vuus, On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot, Op­pi­maan op­pi­mi­nen, Pal­ve­lu­muo­toi­lu, Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly, Re­si­liens­si, Tii­mi­työ­tai­dot, Tun­ne­tai­dot ja Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot.

 

 

Dikata – Digiosaaminen on uusi kansalaistaito!

Dikata-hanke tarjoaa maksutta matalan kynnyksen digikoulutuksia työikäisille verkossa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-31.3.2021 ja se on 18:ta Suomen kesäyliopiston yhteishanke, jota SnellmanEDU koordinoi. Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen yhteistyökumppani on TIEKE ry, joka on suunnitellut Dikata-hankkeelle Digitaitokriteeristön, jossa määritellään keskeisimmät nykyisin tarvittavat digitaidot. Kriteeristö jakautuu kolmeen taitotasoon (aloitteleva käyttäjä, peruskäyttäjä ja hyötykäyttäjä) ja yhteensä 15:ta eri digitaito-osioon. Digitaitokriteeristö on vakiintunut tavaksi määritellä digiosaamista valtakunnallisesti ja esimerkiksi Digi- ja väestötietovirasto käyttää sitä ohjeena digituutoreille. Katso digitaitokriteeristö tästä.

Dikata-hankkeen koulutuksissa on saatavilla verkkoluentotallenteet ja verkossa suoritettava digitaitokurssi. Koulutukset on jaettu kolmeen eri taitotasoon, jotta jokainen koulutuksiin osallistuva voi aloittaa digitaitojen opiskelun hänelle sopivilta tasolta.

Syksyllä 2019 ja kevättalvella 2020 Dikata-hanke tarjosi 80 vuorovaikutteista verkkoluentoa eri digiaiheista. Luentojen tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalta.

Kysymyksiä? Ota yhteyttä:
hankekoordinaattori Reetta Karjalainen, SnellmanEDU
reetta.karjalainen(a)snellmanedu.fi
044 7462842