Learn@work työyhteisöille

Oppimisesta kilpailukykyä

Oppimisesta kilpailukykyä

Oppiminen synnyttää innovaatioita ja lisää tuottavuutta luoden kilpailukykyä. Työssäoppimista tukeva kulttuuri parantaa myös vuorovaikutusta ja viestintää. Motivaatio työhön lisääntyy kun olosuhteet ja johdon tuki uuden oppimiselle ja sitä kautta työnteon kehittämiselle ovat kunnossa.

Oppiminen on osa työtä ja valtaosa oppimisesta on siirtynyt työpaikoille. Ideaalitila on, että työntekijät kehittävät ammatti- ja työelämäosaamistaan koko ajan ketterästi – yhdessä muiden työntekijöiden ja verkostojen kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu kun esimiehet ja johto tukevat ja kannustavat oppimiseen sekä luovat omalla toiminnallaan oppimiselle optimaaliset olosuhteet.

SnellmanEDU:n Learn@work-yksikkö tarjoaa oppimisen palveluita sekä räätälöityjä tilauskoulutuksia erilaisille työyhteisöille. Tehdäänkö sinunkin työpaikastasi oppimispaikka? Tutustu palveluihimme tällä sivulla!

Mistä kaikki alkoi?

Vuonna 2018 SnellmanEDUlla pysähdyimme miettimään, miten pieni ja ketterä oppilaitos voisi auttaa työyhteisöjä uusilla tavoilla. Veimme oppimisosaamisemme työpaikoille ja kehitimme palvelua yhteistyössä 19 pilottiorganisaation kanssa. Näiden kokemusten pohjalta syntyi Learn@work-palvelumalli.

 

Oppivan organisaation testi

Haluaisitko tietää mitä työyhteisössäsi tulisi vahvistaa ja mitä kehittää, jotta oppiminen ja tiedon jakaminen tehostuisi? Me kartoitamme työyhteisösi vahvuudet ja kehittämiskohteet oppimisen näkökulmasta ja tuomme uusia ratkaisuja käyttöönne. Kartoituksen osa-alueet ovat tavoitteet ja tulevaisuus, oppimaan oppiminen, vuorovaikutus, tiimityö, esimiestyö ja työnantajan tuki osaamisen kehittämiselle.

Testin sisältö
Testi sisältää aloitustapaamisen, jossa räätälöidään kartoitus työyhteisöllenne sopivaksi. Tämän jälkeen toimitamme linkin sähköiseen kyselyyn ja ohjeet vastaamiseen. Vastausaika on n. 20-30 min per työntekijä. Toimitamme koonnin tuloksista ja kehitysehdotuksista, jonka jälkeen pidetään yhteinen tulosten purkutyöpaja jatkotyöskentelyvinkkeineen. Testin eri vaiheet ovat toteutettavissa lähi- tai verkkotapaamisina.

Ota yhteyttä jo tänään – saat tulokset käyttöösi sopimuksen teosta noin kahdessa viikossa!

Kartoituksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa oppimisen edistämistä itsenäisesti tai ohjatusti asiantuntijoidemme kanssa.

Learn@work-kartoitus
Learn@work-kartoitus

Tilauskoulutukset 

Millaista osaamista työyhteisössäsi tulisi kehittää? Tarvitsetko kumppania suunnittelun ja toteutuksen tueksi? SnellmanEDU toteuttaa kaikenkokoisille työyhteisöille ja tiimeille räätälöityjä ryhmävalmennuksia. Suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava oppimissisältö, hyödynnettävissäsi on yli 300 asiantuntijan valtakunnallinen verkosto. Toteutamme sisällöt vahvalla ammattitaidolla – lähiopetuksena tai verkossa. Valmennuksissa voidaan hyödyntää digitaalista oppimisympäristöä.

Tiesithän, että räätälöimme tarjolla olevista koulutuksistamme myös työyhteisökohtaisia valmennuksia? Kysy lisää ja pyydä tarjous!

EduGo-oppimisympäristö

SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristö on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.

Oppimisagenttivalmennus

Valmennamme työyhteisöihin oppimisagentteja, edistämään työssäoppimista ja oppimiskulttuuria. Oppimisagentit ovat työntekijöitä, jotka kannustavat ja motivoivat oppimiseen omalla esimerkillään ja toimivat työpaikoilla työssäoppimisen sparraajina.

He tuovat työyhteisön käyttöön mm. uusia aktivoivia menetelmiä ja ideoita tiedon jakamiseen organisaation sisällä. Oppimisagenttien rooli on keskeinen työssäoppimisen kulttuurin rakentamisessa, uuden ajattelutavan herättelemisessä.

Oppimisagenttivalmennuksen aiheita ovat mm.

  • ketterä oppiminen ja ketterästi oppiva organisaatio

  • yksilön ketterän oppimisen valmiudet

  • organisaation osaamistarpeet ja -strategia

  • ketterästi oppiva tiimi

Oppimisagenttivalmennus voidaan toteuttaa joko räätälöitynä työyhteisölle tai kaikille avoimena ryhmävalmennuksena. Seuraava oppimisagenttivalmennus on suunnitteilla vuodelle 2021. Olemme valmentaneet  jo yli 100 oppimisagenttia eri toimialan työpaikoille. Haluatko, että sinun työyhteisösi oppimista edistävät oppimisagentit? Ota yhteyttä!

Learn@work mediassa

Tehdään työpaikoista myös oppimispaikkoja, Oodia Media 02/2021: www.oodia.fi/artikkelit/tehdaan-tyopaikoista-myos-oppimispaikkoja/

Oppimiskulttuuria työpaikoille, Oodia Media 11/2020: www.oodia.fi/artikkelit/oppimiskulttuuria-tyopaikoille/

Pk-yrityksiin koulutettiin oppimisagentteja, Yrittäjät 8.10.2020: www.yrittajat.fi/uutiset/635572-pk-yrityksiin-koulutettiin-oppimisagentteja-oppimismyonteiset-toimintatavat-ovat

Työpaikat pitäisi nähdä myös oppimispaikkoina, Kaleva 27.11.2019: www.snellmanedu.fi/wp-content/uploads/2021/02/Kaleva-27.11.-Ylakerta-002.pdf

Oppiva työntekijä tehokasta parempi, Savon Sanomat 20.12.2018: www.savonsanomat.fi/paikalliset/2924851

Blogisarja: Oppimisagenttien matkassa osa 1, Pohjolan Matka: snellmanedu.fi/oppimisagenttien-matkassa-osa-1/

 

Soili Meklin, johtaja ja rehtori
soili.meklin@snellmanedu.fi
p. 044 746 2841

Outi Savolainen, suunnittelija
outi.savolainen@snellmanedu.fi
p. 044 746 2846