Ketterä oppija -valmennus

KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA DIGITAITOJASI MAKSUTTA!

Ketteä oppija työssä ja työtä hakemassa -hankkeen ilmoittautumisaika on päättynyt

Haluatko kehittää ajanhallinta-, etätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja? Kiinnostaako tunnetaidot ja tiimityöskentelyn kehittäminen? Tai kaipaavatko digitaitosi päivitystä? Valmennus sisältää huippusuositun Digiosaamisen perusteet kurssin, joka on mahdollista suorittaa valmennuksen aikana joko osin tai kokonaan.

Digi- ja työelämätaitojen merkitys korostuvat työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näitä taitoja voit hyödyntää myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa. Ajantasaisilla työelämä- ja digitaidoilla vastaat paremmin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

”Kiitos tästä mahdollisuudesta, joka osoitti minulle taas sen, että opiskelulla saa aivan mahtavaa sisältöä omaan elämään” – Maksuttoman valmennuksen suosio yllätti

Mistä valmennus koostuu?

Valmennuksen aikana osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. Opintojen arvioitu kesto aloituksesta on 1-2 kk. Ilmoittautumisaika päättyi 16.10.2022. Valmennuksen suoritusaikaa on jäljellä lokakuun 2022 loppuun saakka.

 

 • Opiskelu ja alkukartoitukset EduGo-oppimisympäristössä (arvio omista työelämätaidoista & digitesti)
 • Oppimissuunnitelma ja kurssien valinta, 4-6 kurssia
 • Verkko-opiskelu oman aikataulun mukaisesti 1-2 kk
 • Kursseja voi suorittaa halutessaan myös enemmän ja oppimissuunnitelmaa voi päivittää matkan varrella
 • Lopuksi oman oppimisen arviointi ja oppien hyödyntäminen työssä ja työnhaussa
 • Digitaalinen osaamismerkki suorituksesta 4 op

osallistujaa jo mukana!

Ketterä oppija -valmennuksen sisältö

Valittavanasi on 4-6 kurssia alla olevasta listasta. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

 • Ajan­hal­lin­ta

 • Ajat­te­lun­tai­dot

 • Etä­työ­tai­dot

 • Hy­vin­voin­ti­tai­dot

 • It­sen­sä joh­ta­mi­nen

 • Luo­vuus

 • On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot

 • Op­pi­maan op­pi­mi­nen

 • Pal­ve­lu­muo­toi­lu

 • Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly

 • Re­si­liens­si

 • Tii­mi­työ­tai­dot

 • Tun­ne­tai­dot

 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

 • Aloitteleva digikäyttäjä

 • Perusdigikäyttäjä

 • Hyötydigikäyttäjä

Mitä aiheita digikurssit käsittelevät?

Aloitteleva käyttäjä

 • Laitteiden hallinta

 • Tietoturva

 • Medialukutaito

 • Viestintä ja vuorovaikutus

 • Helppokäyttötoiminnot

Peruskäyttäjä

 • Ajanhallinta

 • Tiedon tuottaminen ja muokkaaminen

 • Yhteisöllinen työskentely

 • Tietoturva- ja tietosuoja

 • Viestintä ja vuorovaikutus

Hyötykäyttäjä

 • Informaatioergonomia

 • Ajanhallinta

 • Tiedonhaku ja –hallinta

 • Tekijänoikeudet

 • Viestintä ja vuorovaikutus

Työnhaku ja työelämä haltuun -webinaarisarjan tallenteet

Järjestimme syksyllä 2021 useita kiinnostavia työelämäaiheisia webinaareja, jotka ovat maksutta saatavilla valmennuksen osallistujille. Tallenteet löytyvät nyt valmennuksen oppimisympäristöstä. Webinaareilla voit halutessasi korvata 1-2 Ketterä oppija -valmennuksen verkkokurssia.

 • Osaaminen ja oppiminen tärkein pääomammeko? Riitta Hyppänen,

 • Työnhaku digiaikana, Satu Roos

 • LinkedInin perusteet, Jenni Rissanen

 • Tulevaisuuden työelämässä korostuvat pehmeämmät työelämän osaamiset, soft skills, Sini Andersson ja Elli Helisten

 • LinkedIn työnhaun tukena, Jenni Rissanen

 • LinkedIn oman työn tukena, Jenni Rissanen

 • Hyvän olon torstai: Kuinka voida hyvin virtuaalityössä, Sini Andersson ja Elli Helisten

 • Ratkaisukeskeisyys ja ongelmanratkaisu arkipäivän taitona, Taina Laane

 • Luova työnhakija, Jukka-Tapio Keränen

 • Itsemyötätunto -uuden ajan työelämätaito, Taina Laane

 • Savolaisella luovuudella yhteistyö sujuu kaikkialla kaikkien kanssa, Jukka-Tapio Keränen

 • Työnhakuvalmennus, Heikki Törrönen

 • Terveisiä 2020-luvun työelämästä! Miten pärjään?, Salla Ventonen

Tavoite ja toteutus

Ketterä oppija valmennuksen tarjoaa yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa -hanke. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hanke on saanut jatkoa lokakuun 2022 loppuun saakka. Hanke on suunnattu erityisesti työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille.

Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa.

HUOM. Työ­tön työn­ha­ki­ja. Olet­han yh­tey­des­sä omaan asi­an­tun­ti­jaan TE-pal­ve­luis­sa sel­vit­tääk­se­si opin­to­jen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myys­e­tuu­tee­si.

Yhteystiedot

Hanketta koordinoi SnellmanEDU.

Niina Räsänen
suunnittelija
niina.rasanen@snellmanedu.fi
044 746 2863

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
044 746 2843

kuvituskuva

Ketterä oppiminen?

Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Ketterän oppimisen edellytyksenä ovat ajantasaiset työelämä- ja digitaidot.

Yhteistyöverkosto
Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Lappeenranta
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, 0103229451
Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, 010 322 9462
Lue lisää ja ilmoittaudu Etelä-Karjalan kesäyliopiston nettisivuilta!

Jyväskylän kesäyliopisto

Jyväskylä
Leena Meriläinen, 050 3812313, leena.s.merilainen@jyu.fi
Annika Knuutila, 044 760 3722, annika.m.knuutila@jyu.fi 
Lue lisää ja ilmoittaudu Jyväskylän kesäyliopiston nettisivuilta!

Kainuun kesäyliopisto

Kajaani

Minna Heiskanen, minna@kainula.fi, 040 1488 596
Lue lisää ja ilmoittaudu Kainuun kesäyliopiston nettisivuilta!

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kokkola
rehtori, Kaija Kahari-Wiik, kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi,  040 0391018
Lue lisää ja ilmoittaudu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston nettisivuilta!

Kymenlaakson kesäyliopisto

Kotka, Kouvola
Maija Mikkilä, maija.mikkila@kymenlaakso.fi, 044 556 5832
Lue lisää ja ilmoittaudu Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilta!

Savonlinnan kesäyliopisto

Savonlinna
Hanna-Riikka Karjalainen, 0447730996, hanna-riikka.karjalainen@savonlinnankesayliopisto.fi
Erja Tynkkynen, 0447730997, erja.tynkkynen@savonlinnankesayliopisto.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu Savonlinnan kesäyliopiston nettisivuilta!

Snellman-kesäyliopisto (SnellmanEDU)

Kuopio, iisalmi, Varkaus
Outi Savolainen, 044 7462846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
Niko Kyllönen, 044 7462843, niko.kyllonen@snellmanedu.fi
https://snellmanedu.fi/keto-hanke/

Tampereen kesäyliopisto

Tampere
Mikko Mattila, mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi, 050 443 3878
Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilta!

Vaasan kesäyliopisto

Vaasa
Elvira Kurmaeva, elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5783
Lue lisää ja ilmoittaudu Vaasan kesäyliopiston nettisivuilta!