Ketterä oppija -valmennus

KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA DIGITAITOJASI MAKSUTTA!

Testaa osaamisesi ja valitse sinua kiinnostavat sisällöt!

Haluatko kehittää ajanhallinta-, etätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja? Kiinnostaako tunnetaidot ja tiimityöskentelyn kehittäminen? Tai kaipaavatko digitaitosi päivitystä? Valmennus sisältää huippusuositun Digiosaamisen perusteet kurssin, joka on mahdollista suorittaa valmennuksen aikana joko osin tai kokonaan.

Digi- ja työelämätaitojen merkitys korostuvat työelämässä ja uutta opittavaa tulee jatkuvasti. Näitä taitoja voit hyödyntää myös arjessa ja vapaa-aikana tai vaikkapa työnhaussa. Ajantasaisilla työelämä- ja digitaidoilla vastaat paremmin alati muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Valmennus sopii kaikille digi- ja työelämätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan verkkovalmennukseen ja rätälöi itsellesi paras kokonaisuus!

Mistä valmennus koostuu?

Valmennuksen aikana osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat (31.12.2021 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa. Opintojen kesto omasta aktiivisuudesta riippuen 1-3 kuukautta aloituksesta.

 • Opiskelu ja alkukartoitukset EduGo-oppimisympäristössä (arvio omista työelämätaidoista & digitesti)

 • Oppimissuunnitelma ja kurssien valinta (4-6 kurssia)

 • Verkko-opiskelu oman aikataulun mukaisesti (1-3 kk)

 • Kursseja voi suorittaa halutessaan myös enemmän ja oppimissuunnitelmaa voi päivittää matkan varrella

 • Lopuksi oman oppimisen arviointi ja oppien hyödyntäminen työssä ja työnhaussa

 • Digitaalinen osaamismerkki suorituksesta (4 op)

osallistujaa jo mukana!

Klikkaa blogiin!

Nappasimme virtuaalisesti hihasta muutamaa valmennukseen osallistujaa. Käy lukemassa osallistujien kokemuksista alla olevista blogeista. 

”Kursseja oli helppoa ja nopeaa suorittaa ja ne olivat tosi innostavasti tehtyjä.” (12.4.2021)

”Sopiva oppimishetki voi olla vaikka vartin tai puolen tunnin pituinen.” (9.3.2021)

”Olen päättänyt suhtautua lomautukseen ennemminkin opintovapaana” (20.2.2021)

Ketterä oppiminen?

Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

Ketterä oppiminen edellyttää jokaiselta uusia taitoja ja muutosketteryyttä sekä ymmärrystä oman ajattelukyvyn kehittämisestä. Ketterän oppimisen edellytyksenä ovat ajantasaiset työelämä- ja digitaidot.

Valmennuksen sisältö

Valittavanasi on 4-6 kurssia alla olevasta listasta. Mikä kiinnostaa sinua eniten?

 • Ajan­hal­lin­ta

 • Ajat­te­lun­tai­dot

 • Etä­työ­tai­dot

 • Hy­vin­voin­ti­tai­dot

 • It­sen­sä joh­ta­mi­nen

 • Luo­vuus

 • On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot

 • Op­pi­maan op­pi­mi­nen

 • Pal­ve­lu­muo­toi­lu

 • Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly

 • Re­si­liens­si

 • Tii­mi­työ­tai­dot

 • Tun­ne­tai­dot

 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot

 • Aloitteleva digikäyttäjä

 • Perusdigikäyttäjä

 • Hyötydigikäyttäjä

Kurkkaa videolta lisää!

Tavoite ja toteutus

Ketterä oppija valmennuksen tarjoaa yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa -hanke. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on suunnattu erityisesti työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille.

Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa.

HUOM. Työ­tön työn­ha­ki­ja. Olet­han yh­tey­des­sä omaan asi­an­tun­ti­jaan TE-pal­ve­luis­sa sel­vit­tääk­se­si opin­to­jen vai­ku­tuk­sen työt­tö­myys­e­tuu­tee­si.

 

Hanketta koordinoi SnellmanEDU

Lisätiedot:

Outi Savolainen
suunnittelija
outi.savolainen@snellmanedu.fi
044 746 2846

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
044 746 2843

Yhteistyöverkosto

Voit ilmoittautua mukaan tältä sivulta tai sinua lähinnä olevan kesäyliopiston kautta:

Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Lappeenranta
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, 0103229451
Sari Kavala, sari.kavala@kesyli.net, 010 322 9462
Lue lisää ja ilmoittaudu Etelä-Karjalan kesäyliopiston nettisivuilta!

Jyväskylän kesäyliopisto

Jyväskylä
Leena Meriläinen, 050 3812313, leena.s.merilainen@jyu.fi
Ville Hirvikoski, 0447603728, ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu Jyväskylän kesäyliopiston nettisivuilta!

Kainuun kesäyliopisto

Kajaani
Mira Huotari, mira@kainuunaalto.fi, 040 1488 591
Pekka Vaarala, pekka@kainuunaalto.fi, 040 1488 592
Lue lisää ja ilmoittaudu Kainuun kesäyliopiston nettisivuilta!

Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kokkola
rehtori, Kaija Kahari-Wiik, kaija.kahari-wiik@kpkesayliopisto.fi,  040 0391018
Lue lisää ja ilmoittaudu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston nettisivuilta!

Kymenlaakson kesäyliopisto

Kotka, Kouvola
Maija Mikkilä, maija.mikkila@kymenlaakso.fi, 044 556 5832
Lue lisää ja ilmoittaudu Kymenlaakson kesäyliopiston nettisivuilta!

Savonlinnan kesäyliopisto

Savonlinna
Hanna-Riikka Karjalainen, 0447730996, hanna-riikka.karjalainen@savonlinnankesayliopisto.fi
Erja Tynkkynen, 0447730997, erja.tynkkynen@savonlinnankesayliopisto.fi
Lue lisää ja ilmoittaudu Savonlinnan kesäyliopiston nettisivuilta!

Snellman-kesäyliopisto (SnellmanEDU)

Kuopio, iisalmi, Varkaus
Outi Savolainen, 044 7462846, outi.savolainen@snellmanedu.fi
Niko Kyllönen, 044 7462843, niko.kyllonen@snellmanedu.fi
https://snellmanedu.fi/keto-hanke/

Tampereen kesäyliopisto

Tampere
Mikko Mattila, mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi, 050 443 3878
Lue lisää ja ilmoittaudu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilta!

Vaasan kesäyliopisto

Vaasa
Elvira Kurmaeva, elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi, 044 754 5783
Lue lisää ja ilmoittaudu Vaasan kesäyliopiston nettisivuilta!

kuvituskuva