Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa -valmennukseen on tähän mennessä ilmoittautunut yli 500 osallistujaa. Isa Mäkelä suoritti maaliskuussa opintovapaan aikana 4 opintopisteen kokonaisuuden ja kertoo nyt miten opinnot sujuivat ja miten hän aikoo niiden antia jatkossa hyödyntää.

Mitä odotuksia sinulla oli ja mitä lähdit hakemaan valmennuksesta?

Oma työtilanteeni järjestökentällä oli mm. koronan vuoksi loppuvuodesta 2020 muuttunut niin, että kaipasin muutosta elämääni. Olen innokas opiskelija ja aktiivinen itseni kehittäjä ja nyt halusin pysähtyä sen äärelle mitä tarpeita ja toiveita minulla on itseni kehittämisen suhteen suhteessa tulevaisuuden työelämätaitoihin. Aloitin opintovapaan maaliskuussa 2021 ja Keto-hankkeen opintojen lisäksi aloitin Humakissa palvelumuotoilun 5 op:n opinnot.

Auttoivatko valmennuksen alkukartoitukset valitsemaan itselle sopivia kursseja ja oliko valinta helppo?

Tiedän olevani hyvä aikatauluttamaan arkeani ja johtamaan itseäni. Innostun myös helposti uusista asioista ja haluan oppia niistä lisää. Kurssin alkukartoitus oli hyvä paikka pysähtyä oman nykyhetken äärelle ja miettiä missä tilassa oma ammattialani ja toimikenttäni on tällä hetkellä. Mitä taitoja koulutus-, suunnittelu- ja järjestökentällä tarvitaan nyt, entä tulevaisuudessa?

Miten verkossa oppiminen on sujunut? Onko sinulla aiempaa kokemusta verkko-oppimisesta?

Keto-hanke oli erittäin laadukkaasti toteutettu monipuolinen ja kattava kokonaisuus. Kursseja oli helppoa ja nopeaa suorittaa ja ne olivat tosi innostavasti tehtyjä. Itselläni on taustaa verkko-opinnoista, joten sekin toki helpotti, mutta uskon, että kyllä kuka vain pystyy näitä kursseja suorittamaan. Kursseista löytyy kevyempiä teemoja, mutta niiden yhteyteen oli kasattu lisämateriaalia ja aiheeseen liittyviä vinkkejä, joiden avulla teemaan voi syventyä vaikka kuinka laajasti. Harmillisesti aika moni kurssikokonaisuus oli vielä ”julkaisematta”, mutta ne avautuvat kuulemma kevään aikana.

Oletko saanut sellaista tietoa/taitoa, jota olet jo voinut hyödyntää?

Itselleni digiosaamisen kurssit olivat tämän koulutuksen tärkein anti. Suoritin kaikki kurssit aloittelijan tasosta hyötytasolle ja sain kaikista hyvin uusia ideoita, vinkkejä, neuvoja ja oppeja. Tajusin, miten sirpalemaisesti olin aiemmin hahmottanut asioita ja miten vähän tutustunut erilaisiin mahdollisuuksiin ja välineisiin. Nyt kurssin myötä sain itselleni uskoa ja rohkeutta lähteä kokeilemaan rohkeasti asioita, testailemaan eri ohjelmia ja haastamaan itseäni.

Mitä tavoitteita sinulla on oppimisen ja kehittymisen suhteen?

Vaikka opintovapaani jäi lopulta vaan kuukauden mittaiseksi niin haluan suorittaa kaikki koulutuksen loput kurssit kuluvan vuoden aikana. Uskon, että saan hyödynnettyä uudessa työssäni kurssien oppeja ja työskentelyni etäkurssien suunnittelun ja toteuttamisen osalta tulee olemaan nyt helpompaa. Keto-hankkeen kurssit jättivät minuun innon oppia lisää aiheista. Erityisesti digiteknologia, tekoäly, ajanhallinnan taidot ja erilaiset välineet siihen sekä ajattelun, ongelmanratkaisutaitojen ja resiliessin kehittäminen (esim. palvelumuotoilua hyödyntäen) ovat kaikki itseäni suuresti kiinnostavia teemoja, joista aion opetella lisää.

Suosittelisitko Keto-hanketta? Jos kyllä, niin kenelle/mille kohderyhmälle suosittelisit erityisesti?

Kyllä suosittelen😊 Se sopii hyvin sekä työuraa vasta aloitteleville, työttömille, alan vaihtaville, opintovapaalla oleville, että myös työssä oleville omien taitojen ja osaamisen kehittämiseksi. Aion itsekin suositella tätä omille ystävilleni. Kurssien suorittaminen omaan tahtiin on helppoa, nopeaa ja innostavaa. Hanketyöntekijöiden tuki ja apu tuo myös turvaa, jos matkan varrella tulisi jotain kysymyksiä tai ongelmia.

***

Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa hanke on Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa on käynnistynyt syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista.

Katso lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan: www.snellmanedu.fi/keto-hanke