Phereclos-hanke

Lasten yliopistoille tuulta purjeisiin!

Mikä on Phereclos?

Phereclos oli Eurooppalaisen lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) kuuden lasten yliopiston yhteishanke (10/2019-9/2022), jonka pääkoordinaattori oli Wienin yliopiston lasten yliopisto. Hankkeen tavoitteena oli löytää kestäviä käytänteitä avoimen koulutuskulttuurin (Open Schooling) ja tiedepääoman (Science Capital) kehittämiseksi. Käsitteiden kuvaukset löydät siirtymällä sivulla alaspäin.

Hankkeen hyvät käytänteet koottiin yhteen White Book -teokseen, joka julkaistiin avoimesti hankkeen verkkosivuilla www.phereclos.eu. Samaiselta sivulta löydät runsaasti myös muita hyödyllisiä materiaaleja, kuten opettajaopiskelijoiden ja opettajien täydennyskoulutukseen suunnattu työkalupakki (Teacher Training Toolkit). SnellmanEDUn Lasten yliopisto teki tästä työkalupakista suomenkielisen version, jonka voita ladata osoitteesta napauttamalla tästä linkistä. Lasten yliopistomme loi työkalupakin pohjalta myös maksuttoman non-stop-verkkokurssin, jonka sisältöjä pääset hyödyntämään maksutta Emill-mobiilisovelluksen Lasten tiedekasvatus -ryhmässä: https://snellmanedu.fi/tuote/tiedekasvatuksen-tyokalupakki/

Tavoitteet Suomessa

SnellmanEDUn Lasten yliopisto oli Phereclos-hankkeen ainoa suomalainen koordinoija. Yli vuoden mittainen toteutusjakso (11/2020-2/2022) sisälsi useita kokeiluja kaikkiaan 18 yhteistyökumppanin kanssa. Kokeilujen yhteisenä tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden avoimen koulutuskulttuurin ja tiedepääoman tueksi. Konkreettiset tavoitteet olivat:

  • Tiedekasvatuskoulutusten suunnittelu ja toteutus.

  • Tiedekasvatussisältöjen luominen ja jakaminen avoimesti koulujen ja perheiden käyttöön.

  • Tiedekasvatuksen tasa-arvon lisääminen tarjoamalla perheille ja kouluille maksuttomia tapahtumia, virtuaalikerhoja ja tiedekasvatussisältöjä.

Toteutus Suomessa

Suomen kokeiluissa tutkijat ja opettajaopiskelijat vierailivat pohjoissavolaisissa peruskouluissa vastaamassa lasten kysymyksiin tieteestä ja tutkijan työstä. Lapset pääsivät tekemään tiedekokeiluja virtuaalikerhoissa ja yliopiston laboratoriossa tiedekasvatusohjaajien opastuksella. Opettajaopiskelijoiden tekemä yhteistyö yritysten, kansalaisjärjestöjen, museon ja kirjaston asiantuntijoiden kanssa mahdollisti uusien tiedekasvatuskoulutuksien ja tiedekasvatussisältöjen luomisen kotien, koulujen ja muiden tiedekasvatustahojen käyttöön (lasten tiedeartikkelit, tiedevideot, non-stop-virtuaalikerhot ja tiedekasvatusideat). Tuotettuja tiedekasvatussisältöjä jatkokehitettiin vanhemmilta ja opettajilta saatujen palautteiden perusteella.

Hankkeen tuloksia

Suomessa osallistujat saivat runsaasti käytännön kokemuksia avoimesta koulutuskulttuurista ja uusia ideoita tiedekasvatukseen. Esimerkiksi museo, kirjasto ja yliopisto toivoivat pääsevänsä oppimaan lisää toisiltaan ja ideoimaan yhdessä monenlaista myös tulevaisuudessa. Opettajista oli mielenkiintoista päästä etäwebinaareihin koskien hankkeen tarjoamia digitaalisia työkaluja ja seuraamaan oppilaiden keskinäistä toimintaa oikeassa laboratoriossa. Myös yhteistyön opettajaopiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa koettiin virkistäväksi vaihteluksi, jollaista toivotaan jatkossakin kouluille tarjottavan. 

Tiedekasvatussisällöt ovat maksutta kaikkien saatavissa Emill-sovelluksessa. Katso lisäohjeet osoitteesta: https://snellmanedu.fi/tuote/tiedekasvatuksen-tyokalupakki/

Mikä on avoin koulutuskulttuuri?

Avoin koulutuskulttuuri on kansainvälisesti paljon tutkittu toimintamalli, jossa kouluyhteisöt (mukaan lukien opettajat, oppilaat, rehtorit ja vanhemmat) hyödyntävät lähiympäristönsä ideoita ja resursseja toimintansa kehittämiseen. Yhteistyössä eri tahojen (esimerkiksi yliopistot, yritykset ja kansalaisjärjestöt) kanssa kouluyhteisöt löytävät opetukseen ja jokapäiväiseen elämään uusia toimintatapoja, joilla käsitellä ajankohtaisia teemoja ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Vastineeksi yhteistyötahot saavat luovia ja tuoreita näkökulmia oman toimintansa kehittämiseen. 

Tutustu lisää avoimeen koulutuskulttuuriin katsomalla SnellmanEDUn Lasten yliopiston video>>

Mikä on tiedepääoma?

Tiedepääoma on eräänlainen mittari, joka paljastaa yksilön tieteellisen ymmärryksen ja osaamisen tason. Käytännössä tiedepääoma kertoo sen, mitä yksilö tietää tieteestä, mitä hän suhtautuu tieteeseen ja ajattelee sekä millaisia tieteenharjoittajia hän tuntee. Tiedepääoma kasvaa tieteeseen liittyvän tietämyksen, asenteiden, kokemusten ja resurssien lisääntyessä yksilön koko elämän aikana. Tärkeää on myös tieteellisen tiedon soveltaminen arkielämässä ja uuden tiedon kerryttäminen läpi elämän. Tiedepääoma kattaa kaikki tieteenalat. (Lähde: https://www.heureka.fi/suomalaisten-tiedepaaomaa-tulisi-mitata-ja-kasvattaa/)

Lisätietoa tiedepääomasta Suomen tiedekeskukset ry:n verkkosivuilta>> 

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopisto on rajoja rikkova ja kansainvälisesti tunnettu tieteen moniottelija. Opetustarjonta on monialaista yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopisto tunnetaan aloitteellisena yhteistyökumppanina ja vaikuttavana yhteiskunnallisena keskustelijana. Kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja työntekijöitä 2 500 henkeä.

Lisätietoa tästä linkistä

Tiedetuubi

Tiedetuubi on vuoden 2012 lopussa perustettu tieteeseen ja tekniikkaan keskittyvä älyllinen verkkojulkaisu meille kaikille, joiden mielestä maailma ympärillämme on älyttömän kiinnostava. Se täydentää monia, hyvin erilaisia suomen kielellä julkaistavia julkaisuita ja lähetettäviä ohjelmia, joissa käsitellään tiedettä ja tekniikkaa, mutta tuo niihin oman lisänsä. Sivuston perustivat Jari Mäkinen ja Markus Hotakainen, jotka molemmat ovat tiedetoimittajia ja -kirjailijoita. Mukaan Tiedetuubin toimitukseen on liittynyt myös tutkija-tiedetoimittaja Jarmo Korteniemi.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Yrityskylä
Yrityskylä on peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä toimii valtakunnallisesti yhdellätoista alueella, tavoittaa lähes 90 000 oppilasta vuodessa ja perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Yrityskylä on osa Talous ja nuoret TATia.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Nuorten Tiedeakatemia

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden akatemia, joka pyrkii edistämään tiedettä ja vahvistamaan tieteen asemaa yhteiskunnassa. Nuorten Tiedeakatemian tavoitteena on luoda dialogia niin eri tieteenalojen kuin tutkijoiden ja muun yhteiskunnan välillä. Organisaatio toimii avoimen tieteen edistämiseksi, ja haluaa myös tehdä nuorten tutkijoiden työtä näkyväväksi ja piristää suomalaista tiedekeskustelua. Perusajatuksena on myös rohkaista nuoria tieteen pariiin rakentamalla yhteyksiä tutkijoiden ja koulujen välille.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Ilona IT

Ilona IT Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut oppimisteknologian ratkaisuihin ja palveluihin. Yhtiö toimii monien IT-ratkaisujen jälleenmyyjänä ja maahantuojana. Yhtiö on myös luonut uudenlaisen Emill-tukipalvelun, jonka avulla yritys voi luoda uuden vertaisarviointipalvelumallin. Palvelun avulla voidaan löytää apua akuutteihin ongelmatilanteisiin, kun teknologiaa käytetään työssä, löytää ohjeita ja menetelmiä opetuksen parantamiseksi ja lisäksi auttaa organisaatioita toteuttamaan tehokkaammin uusia järjestelmiä ja taitoja eri ryhmille.

Lisätietoa tästä linkistä

 

ThingLink

ThingLink on suomalainen, palkittu koulutusteknologia-alusta, jonka avulla on helppo lisätä kuvia, videoita ja virtuaalikierroksia lisätietojen ja linkkien avulla. Yli 4 miljoonaa opettajaa ja oppilasta käyttää ThingLinkiä luodessaan esteettömiä visuaalisia oppimiskokemuksia pilvessä.

ThingLinkin tarkoituksena on auttaa oppilaita sujuvasti käyttämään eri mediamuotoja ilmaisemaan itseään luokassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi ThingLink tarjoaa ratkaisun luokkahuoneisiin, joilla on erilainen kielitausta ja lukukyky. Kaikki kuva- tai videopisteiden tekstikuvaukset voidaan lukea Immersive Reader -ohjelmalla – yli 60 kielellä.

Lisätietoa tästä linkistä

Business Center Pohjois-Savo

Business Center Pohjois-Savossa kootaan maakunnan yhteisiä yrittäjyys- ja innovaatiokasvatuksen käytäntöjä, joka yhdistää ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyden ja innovaatio-osaamisen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi kaikkien oppilaitosten opetusta. www.tulevaisuudenosaajia.fi -verkkosivustolle on koottu strategian lisäksi malleja ja työkaluja yrittäjyys- ja innovaatio-opetukseen. Opettajia on kuunneltu erityisen tarkasti, samoin opiskelijoiden ja yrittäjien kokemuksia. Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto,  joka vahvistaa maakunnan, sen elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Organisaatio panostaa yrittäjyyteen ja innovaatioihin sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kuopion kaupungin Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Perusopetuksen piiriin kuuluvia kouluja kaupungissa on 40 erityiskoulut ja yhtenäiskoulut mukaan lukien. Tämä vastaa noin 10000 oppilasta.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Siilinjärven kunnan Kasvun ja oppimisen palvelualue

Siilinjärven kunnan Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Kunnassa perusopetusta annetaan 10 peruskoulussa, joista kahdeksan vuosiluokille 1-6.

Alakouluissa on yhteensä noin 1900 oppilasta ja koot vaihtelevat 50 oppilaan kyläkoulusta kirkonkylän 550 oppilaan kouluun.

Iisalmen Kasvun ja oppimisen palvelualue

Iisalmen Kasvun ja oppimisen palvelualueen perustehtävä on 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Tavoitteena on laadukas perustyö sekä ennakoiva työote ja mahdollisimman varhainen puuttuminen kasvun ja oppimisen ongelmiin. Onnistuessaan ennaltaehkäisevä työ vähentää asiakkuuksia perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla.

Iisalmen opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Kuopion kaupunginkirjasto

Kuopion kaupunginkirjasto on osa valtakunnallista kirjastoverkkoa, joka on kaikkien ulottuvilla etäpalvelun kautta. Kuopion kirjasto-osastoon kuuluu pääkirjasto ja 16 muuta palvelupistettä. Haja-asutusalueilla kirjastotoiminta hoidetaan kirjastoautoilla. Lisäksi varastokirjasto sijaitsee Kuopiossa. Kaupunginkirjaston kunnostettu lasten ja nuorten osasto avattiin syksyllä 2019.

Kaupunginkirjastolle annettiin aluekehitystehtävä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) asetuksella. OKM-asetuksessa Kuopion alue määriteltiin Etelä- ja Pohjois-Savoksi. Aluekehitystehtävä alkoi tammikuussa 2018.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Kuopion museo

Kuopion päämuseon näyttelyissä esitellään Itä-Suomen luonnon ekologisia järjestelmiä. Pääteemat ovat talvi ja kesä. Suosituin näyttelytila ​​on mammuttihuone, joka näyttää luonnon sellaisena kuin se oli 22 000 vuotta sitten. Kasvitieteelliset ja eläintieteelliset kokoelmat kuuluvat Suomen tärkeimpiin kokoelmiin. Kasvitieteellinen ja eläintieteellinen tutkimus- ja inventointityö sekä ohjeet ja julkaisut kuuluvat museon toimintaan. Museon asiantuntijat auttavat säilyttämään kulttuuriperinnön.

Kuopion museo on suljettu remontin vuoksi. Museo avataan yleisölle uudelleen vuonna 2021 uusituin näyttelyin osana Kuopion kaupunginkirjaston kanssa muodostuvaa Kantti-konseptia.

Lisätietoa tästä linkistä

 

Hamulan koulu

Hamulan koulu on noin 340 oppilaan alakoulu. Se sijaitsee noin 2 km Siilinjärven kuntakeskuksesta länteen Harjamäen asuntoalueella. Uusi koulurakennus valmistui 2014 ja se oppimisympäristöineen mahdollistaa oppilaiden monipuolisen ja ajanmukaisen opiskelun hyödyntäen uusinta opetusteknologiaa.

Koulu tarjoaa oppilaille laadukasta perusopetusta, painottaen oppilaiden omia vahvuuksia toiminnallisen työskentelymallin kautta. Koulun toiminta-ajatuksena on kasvattaa sekä vastuullisia että toisia ja itseään arvostavia koululaisia. Koululaisia, jotka tuntevat omat juurensa ja maamme kulttuuriperinteen ja saavat taitoja oman osaamisperustan rakentamiseen.

Lisätietoa tästä linkistä

Kasurilan koulu

Kasurilan koulu on noin 170 oppilaan koulu Siilinjärven kunnan Kasurilan rinteiden kainalossa. Koulu sijaitsee maaseudun haja-asutuksen ja taajaman välimaastossa vanhan viitostien varrella noin 4 km Siilinjärven keskustasta etelään.

Koulussa keskitytään hyvään perusopetukseen unohtamatta taide- ja taitoaineiden merkitystä oppimisen rikastuttajana. Oppilaiden toiminnallisuus on kantava teema opetuksessa, mikä näkyy perusopetuksen lisäksi erilaisina teematyöskentelyinä ja projekteina.

Lisätietoa tästä linkistä

Toivalan koulu

Toivalan koulu sijaitsee Etelä-Siilinjärvellä Toivalan taajama-alueen keskeisellä paikalla. Koulun laajennusosa valmistui vuonna 2009 ja peruskorjaus 2011. Oppilaita ajanmukaisilla tiloilla ja opetusvälineillä varustetussa alakoulussa on noin 300. Koulun kanssa samoissa tiloissa toimii Toivalan päiväkodin esiopetusryhmät ja vieressä, Toivalan tien toisella puolella Suininlahden yläkoulu.

Toivalan koulu on turvallinen ja virikkeellinen oppimisympäristö. Tarjoamme laadukkaan perusopetuksen, toimivan yhteisöverkoston sekä turvallisen ja ajanmukaisen oppimista tukevan kasvuympäristön. Toivalan koulun toimintakulttuurissa painotetaan yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kotien kanssa.

Lisätietoa tästä linkistä

Vuorelan koulu

Vuorelan koulu sijaitsee Etelä-Siilinjärvellä Vuorelan kylän keskeisellä paikalla. Koulussamme on noin 270 oppilasta. Koulumme toimii sekä alueen oppilaiden peruskouluna että kyläläisten toiminta- ja kokoontumispaikkana. Koulurakennuksen peruskorjaus on tällä hetkellä suunnitteilla ja toimimme osittain väliaikaisissa tiloissa.

Koulun tavoitteena on antaa hyvää perusopetusta ja oppilaille valmiudet yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen.

Lisätietoa tästä linkistä

Pyörön koulu

Pyörön koulussa annetaan painotettua opetusta liikunnassa (vuosiluokat 7 – 9) ja matemaattis-luonnontieteellisessä aineissa (3 – 9) sekä perusopetukseen valmistavaa opetusta maahanmuuttajille vuosiluokille 6 – 9. Pyörön kouluun kuuluu hallinnollisesti Pitkälahden koulu. Molemmat koulut sijaitsevat Kuopion keskustan eteläpuolella.

Koulun yhtenäisen toimintakulttuurin ja yhteisöllisyyden perusta on suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä oppilaiden, henkilökunnan, kotien ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoa tästä linkistä

Jynkän koulu

Jynkän koulu on noin 440 oppilaan ja yli 40 aikuisen työyhteisö, joka toimii upouudessa Jynkän koulun rakennuksessa Etelä-Kuopion alueella. Jynkän koulussa on 21 opetusryhmää lukuvuonna 2019-2020.

Koulun toimintaa sävyttää Meidän Koulu -ajatus, jonka mukaan koulu on paikka, jossa kaikkien on miellyttävä työskennellä. Koulun jokainen aikuinen on kasvattaja, ohjaaja ja opastaja. Opetussuunnitelman teema ”ON ILO OPPIA YHDESSÄ” pyritään koulussa toteuttamaan koko työyhteisön kanssa.

Koulussa toimii vanhempainyhdistys Jykevä. Vanhempainyhdistys tukee rahallisesti koulun toimintaa ja järjestää erilaisia tapahtumia. Koulun ja kotien yhteinen näkemys opetuksen kehittämisestä on lisännyt oppilaissa vastuuta omasta työstä, kavereista ja yhteisestä omaisuudesta.

Lisätietoa tästä linkistä

eu lippu phereclos logo

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Yhteystiedot

Niko Kyllönen
hankekoordinaattori, Project Coordinator
niko.kyllonen@snellmanedu.fi
044 746 2843