Vuosi lähestyy loppuaan. Nyt onkin sopiva hetki kurkata, mitä Lasten yliopiston Phereclos-hankkeessa on tapahtunut. Hankkeen tavoitteenahan on löytää uusia käytänteitä, koulun ja koulun ulkopuolisten tahojen välisen yhteistyön vahvistamiseen tiedekasvatuksen näkökulmasta. 19 organisaation voimin hankkeen toteutussuunnitelma saatiin valmiiksi lokakuun lopussa ja toteutukset alkoivat vauhdilla jo marraskuun alussa. Tässäpä joitakin poimintoja hankkeen näkymisestä kouluissa.

Virtuaalisia vierailuja oppitunneille

Ensimmäisessä koulutototeutuksessa Lasten yliopisto oli tukemassa Itä-Suomen yliopiston ja Siilinjärveläisen Kasurilan alakoulun välistä yhteistyötä. Lasten yliopiston kautta Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelija tuli mukaan hankkeeseen toteuttamaan pro gradu -opinnäytetyönsä, jossa hän pyrki selvittämään, millaisia ilmastonmuutokseen kohdistuvia käsityksiä kolmannen vuosiluokan oppilailla on ja mitkä tekijät vaikuttavat käsitysten muodostumiseen ja kehittymiseen.

Opiskelija teki luokkaan virtuaalisia vierailuja, joihin saatiin mukaan myös kaksi oikeaa tutkijaa Nuorten Tiedeakatemian Tutkija Tavattavissa -palvelun kautta. Tutkijat osallistuivat yhden oppitunnin suunnitteluun ja vastasivat oppilaiden kysymyksiin ilmastonmuutoksesta. Samalla oppilaat saivat uusia näkemyksiä myös tutkijan työnkuvasta. Opiskelija rikasti vierailuja innostavilla Kahoot!-tietovisailuilla ja ohjasi oppilaita tekemään ryhmissä pienimuotoisia tutkimuksia, jotka liittyivät ilmastonmuutokseen ja oppilaiden arkielämässä tehtäviin valintoihin. Oppilaat dokumentoivat toteuttamansa tutkimukset itse iPadien avulla Google Slides -alustalle harjoitellen näin myös tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja.

lapset luokassa

Kaikkiaan yhteistyö koulun, Lasten yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Nuorten Tiedeakatemian välillä oli oikein onnistunut. Lasten yliopisto nähtiin hyödyllisenä kumppanina, joka mahdollisti yhteydenpidon sekä antoi teknistä tukea ja työkaluja viertuaalisten tutkijavierailujen toteuttamiseen:  

Opettajana toimiessani voisin kuvitella tekeväni vastaavaa yhteistyötä.” – opiskelija

”Olemme avoimia yhteistyölle jatkossakin.” – opettaja

Tiedeartikkelit uteliaisuuden herättäjinä

Samanaikaisesti tutkijavierailujen kanssa koulun toiset kutosluokkalaiset tutustuivat Tiedetuubin ilmastoaiheisiin tiedeartikkeleihin. Oppilailta nousseiden palautteiden perusteella Tiedetuubin tiedejournalistit muokkaavat artikkeleita oppilaille sopiviksi kevään 2021 aikana. Artikkelit saivat oppilaat pohtimaan useita tiedekysymyksiä kuten:

”Miten isot mammutin syöksyhampaat olivat?”

”Montako dinosauruslajia on ollut?”

Tiedeartikkeleita pääset lukemaan halutessasi myös itsekin Lasten yliopiston Digimaailman kautta>>

kuvituskuva

Maksuttomat koulutukset, webinaarit ja virtuaalikerhot

Tutustuthan myös Pherecos-hankkeen maksuttomiin tiedekasvatuskoulutuksiin, webinaareihin ja virtuaalitiedekerhoihin>> Esimerkiksi helmikuun ensimmäisellä viikolla piloidaan kaksi non-stop-virtuaalitiedekerhoa (Alakoululaisille: Avaruuden ja tähtitaivaan ihmeet ja yläkoululaisille: Ravintoaineet ja ruoansulatus), jotka on suunnattu erityisesti kouluopetuksen tueksi. Kerhojen laadukkaista pedagogisista sisällöistä vastaavat Itä-Suomen yliopiston luonnonntieteiden ja matematiikan aineenopettajaopiskelijat osana Itä-Suomen yliopiston Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -opintojaksoa.

Oikaisu 26.01.2021: Opiskelija keräsi graduaineistoa kolmosluokkalaisilta, ei kuutosluokkalaisilta.

Onnellista uutta vuotta!

Kirjoittaja:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 
044 746 2843 /  niko.kyllonen@snellmanedu.fi  
LinkedIn

phreclos logo eu

Projekti on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan Uni­o­nin Ho­ri­sont­ti 2020 tut­ki­mus- ja in­no­vaa­tio-oh­jel­mas­ta avus­tus­nu­me­rol­la 824630.