Tiedekasvatuksen perusteet (2 op) on maksuton omaan tahtiin etenevä verkkokoulutus, johon on tähän mennessä ilmoittautunut lähes 100 osallistujaa. Yliopistonlehtori Tatu Kumpulainen suoritti verkkokoulutuksen huhtikuussa ja kertoo kokemuksistaan sekä koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Kurssi on kehitetty SnellmanEDUn Lasten yliopiston, Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osaston, ThingLinkin ja Ilona IT:n ja muiden hankekumppaneiden välisenä yhteistyönä osana kansainvälistä Phereclos-hanketta, jossa löydetään menetelmiä tiedekasvatuksen tasa-arvon lisäämiseen harvaan asutuilla alueilla.

Ilmoittaudu mukaan: www.snellmanedu.fi/tuote/tiedekasvatuksen-perusteet-2-op-non-stop

1. Mitä odotuksia sinulla oli ja mitä lähdit hakemaan verkkokoulutuksesta?

Työskentelen tällä hetkellä yliopistossa tutkimus- ja opetustehtävissä. Olen kiinnostunut tieteen popularisoinnista ja osallistuin mm. vuoden 2020 Tutkijoiden yö yleisötapahtumaan. Tämän innoittamana aloin miettimään omaa tiedekasvatustoimintaa laajemmin ja halusin myös saada paremman pohjan toiminnan suunnittelulle. Koulutus tarjosi tähän loistavan mahdollisuuden varsinkin kun se oli mahdollista suorittaa verkossa oman työn ohella. 

2. Miten verkkokoulutuksessa eteneminen sujui? Onko sinulla aiempaa kokemusta tiedekasvatuskoulutuksista ja verkossa oppimisesta?

Verkkokurssilla eteneminen oli vaivatonta, koska sitä pystyi tekemään lyhyissä pätkissä esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin. Kurssin sisällöt olivat laadukkaita ja mielenkiintoisia sekä tehtävätyypit monipuolisia. Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta tiedekasvatuskoulutuksesta, mutta olen käynyt muutamia verkkokursseja aikaisemmin. Niihin verrattuna Tiedekasvatuksen perusteet-kurssi oli tehty huomattavasti mielenkiintoisemmaksi ja verkkototeutuksessa on paljon pelillisiä elementtejä. 

3. Oletko oppinut sellaista tietoa/taitoa, jota olet jo voinut hyödyntää? Miten olet hyödyntänyt?

En ole vielä kerennyt varsinaisesti hyödyntämään opittuja tietoja tai taitoja, mutta kokonaisuudessaan kurssi on auttanut minua pohtimaan omia mahdollisuuksia tiedekasvatustoimintaan. Siinä mielessä koulutus antaa todella hyvän pohjan kenelle tahansa tiedekasvatuksesta kiinnostuneelle ilman aikaisempaa kokemusta.

4. Mitä tavoitteita sinulla on oppimisen ja kehittymisen suhteen tiedekasvattajana?

Olen kiinnostunut omaan tieteenalaani (valokemia ja spektroskopia) liittyvästä tiedekasvatustoiminnasta. Tavoitteenani onkin kehittää tiedekasvatusmateriaaleja tähän aihealueeseen liittyen ja saada myös kokemusta tiedekasvatusohjaajana toimimisesta. Tällä hetkellä resurssini ovat rajalliset, mutta kurssi auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

5. Suosittelisitko Tiedekasvatuksen perusteet -koulutusta? Jos kyllä, niin kenelle/mille kohderyhmälle suosittelisit erityisesti?

Suosittelen Tiedekasvatuksen perusteet-verkkokoulutusta lämpimästi kaikille tiedekasvatuksesta kiinnostuneille. Koulutus on todennäköisesti hyödyllisiin varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville tai alakoulujen opettajille, joilla on mahdollisuus harjoittaa tiedekasvatusta omassa työssään. Koen tosin, että sain myös itse koulutuksesta paljon irti vaikka taustani on tutkimuspainoitteinen ilman varsinaista kokemusta tiedekasvatuksesta. 

Katso lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan: www.snellmanedu.fi/tuote/tiedekasvatuksen-perusteet-2-op-non-stop