Tiedekasvatuksen perusteet (2 op) non-stop

Ajankohta
26.04.2021 - 28.11.2021
Paikka
Verkossa
Opintopisteet
2 op
Ilmoittaudu viimeistään
28.11.2021
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Suosittu Tiedekasvatuksen perusteet -verkkokurssi on uudistettu ja julkaistaan nyt uudestaan!

Haluatko innostaa lapsia tieteen maailmaan ja antaa heille valmiudet elinikäiseen oppimiseen? Haluatko oppia luomaan turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsi voi tutkia ja kokeilla tiedekasvatusta vapaasti? Tule mukaan uuteen maksuttomaan verkkokoulutukseen!

Tiedekasvatuksen perusteet -verkkokoulutuksessa perehdytään käytännön ja teorian kautta innostaviin työkaluihin ja pedagogisiin ratkaisuihin, joilla tuetaan lasten ja nuorten tieteiden harrastamista ja oppimista. Koulutus järjestetään verkko-opetuksena ja sen suunnittelussa on käytetty Snellman-kesäyliopiston vankkaa kokemusta Lasten yliopiston tiedekasvatustoiminnan järjestämisessä.

Koulutuksen sisältöjä on kehitetty ja rikastettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osaston, ThingLinkin ja Ilona IT:n kanssa.

Koulutuksen vastuullinen järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto ja se toteutetaan osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

Verkkokurssi koostuu viidestä pelillisestä moduulista, joita voit tehdä silloin kun sinulle parhaiten sopii. Kaksi viimeistä moduulia sisältävät valinnaisia sisältöjä, joita opiskelet omien vahvuuksiesi ja osaamisen kehittämistarpeiden mukaisesti.

Huomioithan, että verkkokurssin hyväksytty suoritus edellyttää oman tiedekasvatusprojektin suunnitelman tekemisen. Suunnitelman laadit Lasten yliopiston yhteistyökumppani Ilona IT:n maksuttomassa Emill-palvelussa. Emillissä on Lasten yliopiston oma yhteisö, jossa valmiit kokonaisuudet tulevat maksutta jaettavaksi yhteisön jäsenille (opettajat ja muut kasvattajat). Palvelun käyttöä varten sinulle luodaan henkilökohtainen Emill-käyttäjätunnus, jolla pääset yhteisön jäseneksi. Tutustu palveluun ennakkoon tästä linkistä: https://www.emill.fi/

Moduuli I: Tiedekasvatuksen pedagogiset taustat

Ensimmäisessä osiossa tutustut tiedekasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin. Tarkastelun keskiössä ovat tiedekasvatuksen eri muodot sekä tiedekasvatuksen yhteys elinikäiseen oppimiseen. Osion edetessä perehdyt myös tiedekasvatuksen syntyyn ja historiaan sekä pohditaan tiedekasvatuksen merkitystä yhteiskunnalle.

Moduuli II: Teoreettiset lähtökohdat

Osiossa esitellään oppimista ja tiedekasvatusta tukeviin tieteellisiin periaatteisiin. Keskiössä ovat oppijan oma motivaatio, innostus ja luovuus sekä näiden hyödyntäminen tiedekasvatustyössä. Osion aikana tutustut tiedekasvatuksen psykologiaan, epistemologiaan ja didaktiikkaan ja saat niitä tukeviin käytännön työkaluihin.

Moduuli III: Käytönnön menetelmät

Kolmannessa osiossa tutustut tiedekasvatuksen hyviin käytänteisiin. Osion saat esimerkkejä siitä, millä eri tavoilla tiedekasvatusta harjoitetaan meillä ja muualla maailmaa, avoimen koulutuskulttuurin periaatetta noudattaen, organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Osiossa perehdytään useisiin tiedekasvatuksen käytännön menetelmiin muun muassa tutkivaan oppimiseen, ilmiölähtöiseen pedagogiikkaan, draamallisiin työtapoihin ja pelillisyyteen. Tietosisältöä on rikastettu vinkeillä uusimpiin opetusta ja oppimista tukeviin opetusmateriaaleihin, verkkosivustoihin ja alustoihin.

Moduuli IV: Minä tiedekasvattajana

Neljännen moduulin tavoitteena on tukea matkaasi oman persoonallisen tiedekasvattajan roolin etsimisessä. Lähtökohtana ovat omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä näiden hyödyntäminen omassa tiedekasvatustyössä. Moduulin lopussa tehdään verkkokurssin lopputehtävä eli kirjallinen suunnitelma omalle tiedekasvatusprojektille.

Moduuli V: Tiedekerhotoiminnan järjestäminen

Osiossa keskistytään tiedekerhoitoiminnan järjestämisen eri vaiheisiin: tavoitteet ja arviointi tiedekasvatuksessa, vuorovaikutus, kerhotoiminnan suunnittelu, turvallisuuden huomioiminen, kerhotehtävien suunnittelu, kerholaisten motivointi sekä tiedottaminen ja palaute.

Aika ja paikka

Non-stop verkossa alkaen 26.4.2021.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. varhaiskasvatuksen opettajille, peruskoulun opettajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille sekä kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille, jotka haluavat rikastaa opetustaan opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Oma opetettava aine ei rajaa osallistumista.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat
• kertoa tiedeaksvatuspedagogiikan historiasta ja didaktisista lähtökohdista
• kuvata hyviä käytänteitä, joilla tiedekasvatusta voidaan soveltaa eri oppimisympäristöissä, menetelmillä ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
• tunnistaa omat vahvuudet tiedekasvattajana
• rakentaa innostavan tiedekasvattajan roolia omia kiinnostuksen kohteita hyödyntäen
• suunnitella tiedekasvatusaktiviteetteja hyödyntäen digitaalisia alustoja

Kouluttajat

instructor_img

Kurssin sisällöntuottaja ja tutor-opettaja Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa.

 • Arviointi: 

  Suoritettuasi koulutuksen kaikki tehtävät hyväksytysti, saat Open Badge -osaamismerkin liitettäväksi vaikkapa työhakemukseen.

 • Toteutus: 

  Tutustu koulutukseen ennakkoon SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristössä: https://urly.fi/1Yvu
  Oman tiedekasvatusprojektin suunnitelman laaditaan SnellmanEDUn Phereclos-hankekumppanin Ilona IT:n Emill-palvelussa. Tutustu palveluun ennakkoon tästä linkistä: https://www.emill.fi/

  EduGo:n käyttöehdot: https://urly.fi/1Yvx
  Emillin käyttöehdot: https://urly.fi/1Zwk

  Saat infoviesti sähköpostitse 1-3 arkipäivän sisällä ilmoittautumisestasi. Tarkistathan roskapostilaatikkosi.

  Huom! Kesälomien vuoksi tunnuksien luominen on tauolla ajalla 16.6.-2.8.2021.

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Saat infoviesti sähköpostitse 1-3 arkipäivän sisällä ilmoittautumisestasi. Tarkistathan roskapostilaatikkosi.

  Huom! Kesälomien vuoksi tunnuksien luominen on tauolla ajalla 16.6.-2.8.2021.

 • Hinta: 

  Maksuton


MaksutonIlmoittaudu

Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä