Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ovat tärkeitä tiede- ja taidekasvatukselle. Esimerkiksi lasten yliopistot, museot ja kirjastot tarjoavat elämyksellisiä oppimismahdollisuuksia kaiken ikäisille. Jokainen organisaatio tekee kasvatustyötä omalla tavallaan, mutta laadukkaiden sisältöjen ja palveluiden kehittäminen vaatii myös kykyä monialaiseen yhteistyöhön myös organisaatioiden välillä.

Kuluneena vuonna yhteistyötä tehtiin maakuntarajaa rikkovasti Kuopion Museon, Kuopion kaupunginkirjaston ja Itä-Suomen yliopiston välisenä yhteistyönä osana Phereclos-hanketta (www.snellmanedu.fi/phereclos-hanke). Toteutuksessa opettajaopiskelijat tekivät SnellmanEDUn, museon ja kirjaston henkilökunnan tuella yhteiskuntaoppia, historiaa ja luonnontieteitä yhdisteleviä pedagogisia sisältöjä Lasten yliopistolle Kuopion museon näyttelyiden teemoista.

Lasten yliopisto kokosi sisällöt maksuttomiksi Leonardo da Vinci -aiheisiksi nonstop-virtuaalikerhoiksi Lasten yliopiston Digimaailma -palveluun hankekumppaninsa ThingLinkin teknisellä tuella (www.digimaailma.snellmanedu.fi)

Viime viikolla hankekumppanit kokoontuivat Kanttiin jakamaan kokemuksiaan yhteistyöstä. Kantti avattiin kesäkuussa 2021 Kuopion museon ja Kuopion pääkirjaston yhteistyönä. Luonnontiedettä, kulttuurihistoriaa ja kirjaston sisältöjä yhdistävä Kantti on ovi oppimisen, ihmettelyn ja ideoiden maailmaan.

Tapaamiseen osallistuivat vanhempi yliopistolehtori Kari Sormunen, yliopisto-opettajat Eliisa Vähä ja Ville Tahvanainen sekä kaksi opettajaopiskelijaa. Kuopiota edustivat yliopisto-opettaja Sanna Oikari, museopedagogiikan asiantuntijat Nina Alvejärvi ja Sanna Reinikainen sekä kirjastonhoitaja Tiina Kauppinen.

Lasten yliopiston Digimaailman tiedekerhot

Tapaamisen alussa hankekoordinaattori Niko Kyllönen esitteli Digimaailman virtuaalikerhojen kehittymistä Phereclos-hankkeen edetessä. Nonstop-virtuaalikerhot mahdollistavat tiedekasvatustoimintaan osallistumisen ajasta ja paikasta riippumatta. Vuorovaikutuksellista toimintaa Digimaailma tarjoaa etäohjattuja virtuaalikerhojen muodossa. Etäohjatut virtuaalikerhot toteutetaan osana SnellmanEDUn ja Ilona IT:n järjestämää Virtuaalikerho-ohjaajakoulutusta, johon Kuopiosta osallistuu kaksi museopedagogiikan ammattilaista. Kaikki virtuaalikerhot löytyvät Oppimisen verkkokaupasta www.snellmanedu.fi/lasten-yliopiston-kerhot-ja-leirit

Tiedekerhoja pilotoidaan myös ns. hybridikerhoina, joihin perheiden on mahdollistaa osallistua halutessaan joko etänä tai paikan päällä. Värien maailma – ja Äänien maailma -tiedekerhot toteutetaan Kantissa 29.11. ja 30.11.

Tapaamisessa pohdittiin hybridikerhojen käytännön järjestelyihin kuten ohjeistuksiin liittyviä kysymyksiä. Näihin haasteisiin SnellmanEDU vastaa osaamisellaan, jota se on kerryttänyt kehittäessään aikuiskoulutuksiin suunnattua Joustavan opetuksen ja oppimisen -laatumallia.

Tutustuminen museoon ja pääkirjastoon

Kantissa yliopistolaiset pääsivät tutustumaan museon Leonardo Da Vinci -näyttelyyn ja pääkirjaston tiloihin. Museon näyttely kertoo suuren taiteilijan ja tieteilijän tarinan ennennäkemättömällä tavalla, yhdistämällä lisättyä todellisuutta, hologrammeja ja immersiivistä tarinankerrontaa.

Museolehtori Sanna Reinikaisen mukaan Kantin toiminnassa kiinnitetään paljon huomiota osallisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että Kantin suunnittelussa on kuunneltu ja tullaan kuuntelemaan myös kävijöiden toiveita. Myös oppilaiden ehdotuksia tilojen ja sisältöjen kehittämiseksi on huomioitu alusta lähtien. Pakopelipedagogiikkaan erikoistunut yliopisto-opettaja Ville Tahvanaisen aloitteesta pohdittiin tapoja kehittää näyttelyä oppimisympäristöksi, jossa museovierailijoita osallistetaan myös muuten kuin immersiivisen teknologian välinein.

Phereclos-hankkeen yhteistyötä Kuopion museon, kaupungin kirjaston ja Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Opettajaopiskelijoiden mielestä Kuopion pääkirjaston tilat ovat tosi modernit: ”Kirjasto ja museon yhdistelmä tosi hyvä, madaltaa kynnystä lähteä ja kokea asioita. Tilavat tilat tukevat oppimista ja toivoisimme samanlaista myös Joensuuhun. ”

Vierailu koettiin mukavaksi vaihteluksi keväällä aloitettuun etäyhteistyöhön. ”Vähän mukavaa kun ei aina Teamsiä. Nyt muistaa, miltä museo oikeasti näyttää.” Kaikki toivoivat pääsevänsä oppimaan lisää toisiltaan ja ideoimaan yhdessä monenlaista myös tulevaisuudessa. Kantti rohkaisi erityisesti opettajaopiskelijoita olemaan yhteydessä paikallisiin museoihin. Kynttilää ei kannata pitää vakan alla eikä hyviä yhteistyöideoita piilossa.

Leonardo Da Vinci -näyttely on avoinna kaikille Kuopion museossa 16.1.2021 asti ja Kuopion Taidemuseossa 14.11.2021 asti.

Kirjoittaja:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori 
044 746 2843 
niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi 

www.snellmanedu.fi/phereclos-hanke ja www.snellmanedu.fi/lasten-yliopisto

Päivitetty 18.10.2021: Tekstiin korjattu tekstikohta ”…yhdisteleviä pedagogisia sisältöjä Lasten yliopistolle Kuopion museon näyttelyiden teemoista.”.