Oppimismuotoilua ja saavutettavuutta

Oppimismuotoilua ja saavutettavuutta

Olen nyt muutaman kuukauden ajan sukeltanut vapaan sivistystyön maailmaan täällä SnellmanEDUlla toiseksi viimeisessä opettajaopintojeni harjoittelussa. Olen viittä vaille valmis yhteiskuntatieteiden maisteri sosiaalipsykologian pääaineesta kasvatustieteellisellä...
Hybridiopetus – huonoin vaihtoehtoko?

Hybridiopetus – huonoin vaihtoehtoko?

Hybrdiopetus, joustava opetus, sulautuva opetus, monimuoto-opetus, lähiopetus, etäopetus, tietokonevälitteinen opetus, näitä on monia. Opetusmuotojen väliltä on löydettävissä eroavaisuuksia mm. fyysisen läsnäolon ja reaaliaikaisuuden suhteen. Yhdistävänä tekijänä...
Lasten yliopisto etsii opettajia ja ohjaajia kesälle 2022

Lasten yliopisto etsii opettajia ja ohjaajia kesälle 2022

Tutkimusten mukaan varhainen innostus tukee lapsen oppimista ja antaa valmiudet elinikäiseen oppimiseen (1).  Lasten yliopistossa peruskouluikäiset lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan eri tieteen, taiteen ja teknologian aloihin sekä saavat onnistumisen kokemuksia...