Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2025-2027 (60 op)

Ajankohta
26.08.2025 - 31.12.2027
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
60 op
Hinta
6.900,00
Ilmoittaudu viimeistään
07.05.2025
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on vahvistaa työyhteisön, organisaation ja yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä sekä tukea tavoitteellista työntekoa.

Työnohjausta käytetään niin yksittäisiin asiakassuhteisiin liittyvien toimintatapojen, työyhteisön ja tiimin toimivuuden, ihmisten ja itsen johtamisen kuin organisaatioiden rakenteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös liike-elämässä esimerkiksi esimiestyön tukena.

Suomessa valtaosa työnohjaajista tekee työnohjausta oman työnsä ohessa – sivutoimisesti. Tosin viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja perustaa oman yrityksen tai aloittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä myös asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsensä johtamiseen.

Suomen työnohjaajat ry on määritellyt minimikriteerit työnohjaajakoulutuksille. Kuopiossa vuonna 2025 alkava Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää nimikettä työnohjaaja.

Koulutus on jo seitsemäs Dialogic Oy:n ja SnellmanEDU:n järjestämä Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Kuopiossa! Alla palautteita aiemmista koulutuksista.

“Kouluttajat olivat aivan huippuja! Koulutus oli vuorovaikutteista – tulin kuulluksi.”

“Työnantaja olisi maksanut minulle työyhteisössämme toteutetun työnohjaajakoulutuksen mutta luojan lykky, valitsin tämän koska osallistujat olivat eri toimialoilta. Maksoin koulutuksen itse ja sain rahoille vastinetta.”

“Ar­ve­len, että il­man tätä sat­saus­ta työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen en oli­si ky­en­nyt vaih­ta­maan työ­paik­kaa saa­ti pe­rus­ta­maan yri­tys­tä.”
”Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö oli moni­puo­li­nen. Mi­nua pu­hut­te­li eri­tyi­ses­ti di­a­lo­gi­suus ja so­si­aa­li­nen konst­ruk­ti­o­nis­mi yh­tei­sen to­del­li­suu­den luo­mi­ses­sa.”

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä sekä ohjattua etäopiskelua.

Lähiopetus sisältää:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentely:

 • 16 oppituntia/lukukausi (koulutuksessa viisi lukukautta)
 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Aika ja paikka

Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se järjestetään Kuopiossa.

Vuoden 2025 lähiopetuspäivät:

Valintahaastattelut: pe 23.5.2025

Avausseminaari: ti-ke 26.-27.8.2025
ti-ke: 30.9.-1.10.2025
to-pe: 30.-31.10.2025
ma-ti: 24.-25.11.2025

Tarkemmat kellonajat ilmoitetaan pian.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa.

Kohderyhmä

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja prosessikonsulttina.

Kouluttajat

instructor_img

Tiina Ahonen, koulutuksen johtaja, sosionomi, psykoterapeutti,  työnohjaajakouluttaja, perhe- ja pariterapiakouluttaja
Tiina on toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2004 ja hänellä on 20 vuoden työkokemus asiakastyöstä ja johtamisesta kriisityössä, lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa.

Päivi Jordan-Kilkki, MuM musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaajakouluttaja, pari- ja perheterapeuttikouluttaja

Päivi on toiminut 25 vuotta lasten, nuorten ja perheiden musiikkiterapeuttina ja alan kouluttajana. Hänen erityisosaamistaan ovatkin työnohjausprosessit kasvatus-, opetus- sekä sosiaalialalla.

Kaisa Vuolukka, KV


Lue lisää kouluttajista: www.dialogic.fi/dialogic/

 • Toteutus: 

  Koulutus järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa. Tarkempi osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä.
  Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Tiina Ahonen, tiina.ahonen(a(dialogic.fi
  045 137 3765

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Ilmoittaudu koulutukseen verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus). Tämän jälkeen toimita vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen tiina.ahonen@dialogic.fi. Hakemuksen lähettämisen jälkeen kutsumme sinut soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään 23.5.2025.

   

  Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

  • koulutus
  • ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
  • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta
  • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta
  • yhteystiedot

   

 • Hinta: 

  6900 €. Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

  Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä