Työyhteisön oppimisvalmentajakoulutus (5 op), 2024-2025

Ajankohta
25.09.2024 - 13.02.2025
Paikka
Joustava
Opintopisteet
5 op
Hinta
875,00
Ilmoittaudu viimeistään
09.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nykyään työn tekeminen on myös oppimista. Siksi oppiminen pitää ymmärtää laajemmin ja sitä on systemaattisesti mahdollistettava ja tuettava työpaikoilla. Enää ei riitä pelkästään se, että järjestetään koulutuksia ja lähetetään niihin henkilökuntaa tai että yksittäiset työntekijät ratkaisevat työhön liittyviä kehittymishaasteita yksinään. Ihmisillä ei ole enää aina aikaa kouluttautua työpaikan ulkopuolella, vaan osaamista on kehitettävä myös osana työtä ja silloin työpaikan on oltava myös oppimispaikka.

Työpaikkoja tulee suunnitelmallisesti muuttaa sellaisiksi, että ne tukevat työssä oppimista. Oppiminen tulee tällöin olla osa työtä ja integroitua syvällisesti osaksi työpaikan rakenteita ja prosesseja – työpaikoille tulee synnyttää uusi oppimiskulttuuri. Silloin oppiminen, sen prosessointi soveltaen ja opitun jakaminen muulle työyhteisölle ovat osa päivittäisiä työrutiineja. Huomio tulee kiinnittää työpaikan oppimista tukeviin rakenteisiin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Myös osaamisten hallinta, oppimisen taidot, opitun näkyväksi tekeminen sekä opitun jakamisen kanavat ja menetelmät korostuvat.

Oppimisvalmentaja on oppimisen asiantuntija työyhteisössä. Oppimisvalmentaja ymmärtää ja tukee erilaisia oppimisen tapoja sekä suunnitelmallista oppivan organisaation kehittämistä. Oppimisvalmentajan tehtäviin kuuluu myös hahmottaa oppivan työyhteisön kehitysvaiheita ja kehityssuuntia sekä edistää esimiestyön kehittymistä työssä oppimista tukevaksi.

Ensimmäinen oppimisvalmentajakoulutus käynnistettiin maaliskuussa 2023. Nyt tarjolla oleva uusi koulutus toteutetaan Kuopiossa, mutta siihen voi osallistua myös etänä.

Sisältö

Moduulit sisältävät ennakkotehtävän, lähiopetuspäivän Kuopiossa (myös etäosallistuminen mahdollista) sekä jatkotapaamisen verkossa.

 

Ennakkowebinaari ke 25.9.2024 klo 1516
1. MODUULI: KE 2.10.2024 klo 9–16: Muutoskyvykäs työntekijä on kaiken perusta

Mitä edellytetään oppivan työpaikan työntekijöiltä? Miten näitä ominaisuuksia voi kehittää? Motivaatiotietouden lisääminen kaiken perustana.

 • motivaatiotietous ja yksilölliset motiivit muutoskyvyn taustalla
  • motivoituminen ja motivoiminen
  • ajankäyttö ja itsensä johtaminen
  • erilaiset oppijat työssä
  • kognitiivinen ergonomia
 • vireystason huomioiminen ja palautuminen
 • yhteys työntekijäkokemuksen parantamiseen
 • Kouluttaja: Leena Ståhlberg
 • jatkotapaaminen ke 23.10.2024 klo 15–16

2. MODUULI: KE 30.10.2024 klo 9–16: Oppiminen toteutuu osana työtä

Millaiset toimintatavat ja prosessit tukevat oppivan organisaation toteutumista? Miten oppimista edistävät työtavat sulautetaan osaksi perustyöskentelyä? Fasilitointitaidot merkitys korostuu. 

 • jatkuva parantaminen
 • retrot, kokeilut, hypoteesit
 • yhteinen ajattelu, ideointi, ongelmanratkaisu
 • opintopiirit, learning cafe
 • vertaisoppiminen, mentorointi
 • micro-oppiminen 
 • digitaaliset sovellukset oppimisen tukena
 • työnkulunmukainen oppiminen
 • fasilitointitaidot
 • Kouluttajina: Niina Suuronen ja Outi Savolainen
 • Jatkotapaaminen ke 27.11.2024 klo 15–16

3. MODUULI: KE 4.12.2025 klo 9–16: Opitun jakaminen ja oppimisen ohjaaminen työyhteisön sisällä

Kuinka yhden ihmisen oppimat asiat saadaan jaettua tarkoituksenmukaisesti koko organisaatiolle? Miten työssä tapahtuvaa oppimista voi muotoilla? Miten työssä oppiminen on mahdollista tunnistaa?

 • osaamisen hankkimisen tavat
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oppimismuotoilu
 • oppimispyrähdysten mahdollistaminen
 • erilaisten oppijoiden tukeminen
 • työyhteisöoppimisen lean
 • Kouluttajana Heidi Wahl
 • Jatkotapaaminen ke 8.1.2025 klo 15–16

4. MODUULI: KE 15.1.2025 klo 9–16: Oppiva organisaatio ja oppimispalvelujen järjestäminen

Miten oppimiseen liittyvät prosessit sulautetaan osaksi työyhteisön muuta toimintaa? Osaamistarpeiden ja -tavoitteiden määrittely, oppiminen osana strategian toteuttamista ja oppimiseen liittyvä vuorovaikutus työyhteisön sisällä.

 • oppimispolkujen luominen
 • yhteisön oppiminen 
 • oppimissisältöjen joustava kokoaminen, järjestäminen ja jakaminen 
 • psykologinen turvallisuus
 • kannustaminen, innostaminen
 • oppimismatkan korostaminen
 • oppimisen vaikuttavuus: mittarit, yksilö/ tiimi/ organisaatio/ työnantajamielikuva
 • Osallistujat saavat tutustua Oppivan organisaation testiin, jolla on mahdollista arvioida organisaation nykytila
 • Kouluttajana Soili Meklin
 • Jatkotapaaminen to 6.2.2025 klo 15–16

5. MODUULI: TO 13.2.2025 klo 9–16: Oman työyhteisön kehityssuunnitelma

Suunnitelman avulla osallistuvat työyhteisöt voivat jatkaa matkaansa kohti Oppivaa työyhteisöä. Osallistujat saavat ohjaajilta ja kanssaosallistujilta palautetta ja sparrausapua omien työyhteisöjensä suunnitelmiin

 • Koulutuksen päätöstapaamisessa (Kuopio + etä) osallistujat esittelevät oman työyhteisönsä kehityssuunnitelman ja saavat siitä palautetta. Halutessaan osallistujat voivat sopia vielä jatkotapaamiseen esim. puolen vuoden päähän, jossa tarkastellaan kehityssuunnitelman käyttöönottoa ja sen myötä syntyneitä muutoksia.
 • Kouluttajana Soili Meklin

Aika ja paikka

25.9.2024-13.2.2025, Kuopio ja joustava

Kohderyhmä

Työyhteisöjen HR-työtä tekevät sekä johtajat ja esihenkilöt sekä koulutussuunnittelijat, kouluttajat, opettajat sekä kaikki työyhteisöissä tapahtuvasta oppimisesta kiinnostuneet.

Koulutukseen osallistuvat muodostavat verkoston, joka voi koulutuksen jälkeenkin tukea ja kehittää verkoston jäsenten ja heidän edustamiensa työyhteisöjen oppimiskulttuuria. Eduksi on, jos samasta työyhteisöstä osallistuu useampi henkilö. Ryhmäalennuksia voi kysyä saman työyhteisön vähintään kolmen hengen ryhmille.

Maksimiosallistujamäärä 20.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa osallistujille valmiuksia kehittää työpaikoista myös oppimispaikkoja. Koulutukseen osallistuvat saavat tietoa, uusia taitoja ja tekevät suunnitelman, jonka avulla he kykenevät kehittämään omaa organisaatiotaan suunnitelmallisesti ja pitkäkestoisesti kohti oppivaa työpaikkaa. Koulutuksen käytyään osallistujilla on selkeä ymmärrys uudenaikaisesta osaamisen kehittämisestä työpaikoilla sekä käytännön tietoa ja taitoja toimia oppimisvalmentajana omalla työpaikallaan. Kullekin työyhteisölle on luotu myös suunnitelma siitä, miten oppimista ja osaamisen kehittämistä mahdollistetaan ja edistetään kestävästi jatkossa.

Kouluttajat

instructor_img

Soili Meklin (KM, HTK)
Leena Ståhlberg (KM)
Heidi Wahl (KM)
Outi Savolainen (YTM)
Niina Suuronen (YTM)

Kirjallisuus

– Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen: Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito, 2021.
– Minna Miao: Kasvun asenne oppimisessa, 2021
– Leenamaija Otala: Ketterä oppiminen, 2018
– Leenamaija Otala ja Soili Meklin: Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön, 2021

 • Toteutus: 

  Vähintään 80 % läsnäolo (lähi tai etä) koulutustapaamisissa, itsenäisten verkkotehtävien teko sekä kehityssuunnitelman laatiminen.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  875 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Opintomaksun voi maksaa kolmessa erässä. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset