Piupalipotti – työkalupakki lasten vireysviisauteen

Ajankohta
10.05.2021 - 31.12.2025
Paikka
Etäopetus
Hinta
69,00
Ilmoittaudu viimeistään
24.12.2025
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa! Tämä itseopiskeltava koulutus johdattaa ihmisyyden, oppimisen ja resilienssin peruslähteelle – siihen, kuinka yksilö voi tavoitella vireyttä, jossa oppiminen on helpointa ja samalla oppia tulemaan toimeen itsensä kanssa vaihtelevissa tilanteissa. Niin oppiminen kuin mielekäs käyttäytyminen vaativat sitä, että ihminen kykenee keskittymään, saa itsensä liikkeelle ja pystyy huomioimaan myös muita.

Päivän erilaiset hetket (esim. oppiminen ja keskittyminen tarkkuutta vaativiin tehtäviin tai aktiivinen liikkuminen) vaativat keskenään erilaista vireyttä, joten vireyksiä on hyvä oppia huomioimaan ja säätelemään. Koulutuksessa opit havainnoimaan lapsen minuutta ja sitä, millaiset asiat häntä kenties kuormittavat esim. aistisäätelyn ja sosiaalisen aistin suhteen, ja miten ne vaikuttavat vireyteen. Ymmärrät myös tunteiden yhteyden vireyteen – ja saat tukun eväitä tukea lapsen tunnetaitoja. Opit antamaan lapselle itselleen eväitä näiden tunnistamiseen itsessään – samoin siihen, millä tavalla hän pystyy itse säätelemään itseään vaihtelevissa tilanteissa. Harva asia meissä on aina hyvä tai aina haastava – piirteet tulevat esiin eri hetkissä eri tavalla.

Annetaan kaikille lapsille avaimet itsensä tuntemiseen kokonaisuutena, upeana sellaisena, vahvuuksineen ja haasteineen sekä tunne siitä, että kaikenlaisissa tilanteissa pärjää juuri omana itsenään.

HUOM! Tutustu myös:

 

Sisältö

 • Minän kehittyminen
 • Vireystilat 
 • Aistijärjestelmät ja sensorinen integraatio 
 • Temperamentti 
 • Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot 
 • Tunnetaidot 
 • Itsesäätelytaidot ja oman toiminnan ohjaus 
 • Ristiriitatilanteissa toimiminen 
 • Resilienssi

Aika ja paikka

Nonstop verkossa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvattajille sekä esiopetuksessa toimiville ammattilaisille. Myös muut lasten kanssa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet saavat uusia näkökulmia ja eväitä työkalupakkiinsa.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja ymmärtää vireyksien yksilöllisyyden sekä osaa ohjata lasta näiden tunnistamisessa ja säätelyssä itsen suhteen
 • Osallistuja tuntee ulkoisten aistien lisäksi myös sisäiset aistijärjestelmät ja sosiaaliset aistit sekä perusperiaatteet sensorisesta integraatiosta – sekä näiden yhteyden vireyksiin
 • Osallistuja tunnistaa erilaisia temperamentteja ja näiden yhteyden vireyksiin 
 • Osallistuja ymmärtää minuuden kehittymiseen liittyviä seikkoja ja oppii johdattamaan lasta kohti resilienssiä sekä hyvinvoivaa, oppivaa minuutta
 • Osallistuja oppii muokkaamaan oppimisympäristöä struktuureineen vastaamaan näitä tavoitteita erilaiset yksilöt huomioiden

Kouluttajat

instructor_img

Sanna Leena Saarinen on kouluttaja ja kirjailija, joka on työskennellyt lastentarhanopettajana mm. päivähoitoyksikössä sekä metsäryhmässä, joissa käytetään moniaistista työotetta. Saarinen on erikoistunut musiikkikasvatukseen ja on työskennellyt erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa sekä toiminut lasten suojelussa ohjaajana.

 • Toteutus: 

  Snellman kesäyliopiston koulutus, nonstop verkossa. Koulutus on osallistujan käytössä 10 viikon ajan.

  Koulutuksen voit käydä läpi kolmella eri tavalla:
  1. Teorian läpikäymiseen riittää noin 3 tuntia – palata voit videoihin toki myöhemmin. Tämän lisäksi on erilaisia pohdintatehtäviä, jotka voi pohtia kokonaan itsekseen. Ne voivat olla myös keskusteluteemoja työyhteisössä oman pohdinnan jälkeen. Lisäksi koulutukseen kuuluu ryhmässä toteutettavia tehtäviä, joissa syvennetään aihealueita aidoissa ympäristöissä ja niissä tilanteissa, joita siellä on.
  2. Voit varata koulutukseen esim. yhden päivän, jolloin teoriat ja pohdinnat ehtii tehdä siten, kuin ne koulutukseen on vaiheistettu. Tämän jälkeen käytäntöön liittyvät ryhmätehtävät voi tehdä omassa tahdissa.
  3. Voit suorittaa koulutuksen parin kuukauden aikana siten, että yhteen aihealueeseen keskitytään viikon ajan. Näin teoriaosuuksien katselemiseen kuluu aikaa 15-30 min. kerrallaan, ja käytännön ryhmätehtäviin ehtii keskittyä vaiheittain, asiat oikeasti arkeen tuoden.

  Suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti, sinulle myönnetään digitaalinen osaamismerkki (Open Badge).

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, verkkopedagogi
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  69 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä