Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 15 op

Ajankohta
18.09.2024 - 27.08.2025
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
15 op
Hinta
2.350,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tiesitkö, että voimauttavan valokuvan menetelmää voidaan soveltaa työyhteisöjen kehittämisessä, yhteisötaiteessa ja kattavasti erilaisessa asiakastyössä esim. sosiaali- ja terveysalalla? Etsitkö keinoja, kuinka voit auttaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi? Tule mukaan suosittuun koulutukseen, joka alkaa jo viidennen kerran Kuopiossa!

Voimauttavan valokuvan menetelmä on asiakastyön vaikuttavuutta ja työn merkityksellisyyden kokemusta vahvistava työote. Työotteen opiskelemisessa valokuvaprosessi tarjoaa konkreettisen, näköaistiin ja kehollisuuteen perustuvan keinon, jolla oppia elämyksellisesti katsomisen tavan muuttamista esimerkiksi haastavaksi koettuun työhön tai epäluotettavaksi koettuun asiakkaaseen.

Valokuvaprosessi antaa uudet silmät ja uudet tunteet: kyvyn herkistyä näkemään maailma toisen ihmisen täysin erilaisesta kokemuksesta käsin. Tämä on syvä ja merkityksellinen tapahtuma, joka muuttaa pysyvästi tapaa kokea oma työ ja sen ihmissuhteet.

Voimauttava valokuva on taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kehittämä palkittu sosiaalipedagoginen menetelmä, joka on 2000-luvun alusta levinnyt vähitellen kaikkeen sosiaali-, terveys- ja opetusalojen moniammatilliseen työhön ja työyhteisöjen kehittämiseen. Voimauttava valokuva on rekisteröity menetelmä.

Sisältö

Menetelmä perustuu dialogiseen, arvostavaan ja mentalisoivaan katseeseen, joka vähentää asiakkaan ja ammattilaisen välistä valtataistelua ja sosiaalista peliä sekä tekee vuorovaikutuksesta aitoa, vilpitöntä ja toisen kokemusmaailmalle herkistynyttä. Voimauttavan valokuvan menetelmä parantaa tunnetaitoja ja on parhaimmillaan ihmisten välisen kiintymyksen, luottamuksen ja arvostuksen vahvistamisessa. Menetelmä sopii siksi erinomaisesti perhetyöhön tai emotionaalisesti turvallisen kouluyhteisön tai työyhteisön rakentamiseen sekä kiusaamiskäyttäytymisen tai jännitteiden purkamiseen. Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

Opinnot koostuvat seitsemästä lähijaksosta (11 työpajapäivää), joiden väleissä toteutetaan harjoitusprosesseja oman itsen katsomiseen, tunneperhesuhteisiin, työyhteisön kehittämiseen sekä asiakas/oppilas/potilastyöhön liittyen. Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa jokaisella opintojaksolla.

1. Työpaja: Menetelmän periaatteisiin tutustuminen
ke 18.9.2024 klo 8.30-17.30

2. Työpaja: Voimauttava parikuvausretki, elämäntarinaprojektit, perhevalokuvauksen historia
ke 16.10.2024 klo 8 – iltaan saakka (kuvauspäivä ulkona)
to 17.10.2024 klo 8.30-18.30

3. Työpaja: Omakuvan katsomisen tavat, kuvapelkoilmiö, tunneperheprojektit
to 21.11.2024 klo 8.30-18.30

4. Työpaja: Perheprojektit, menetelmä dialogisessa työssä
ma 10.2.2025 klo 8.30-17.30
ti 11.2.2025 klo 8.30-16.30

5. Työpaja: Menetelmän arkisovellukset työssä
ke 9.4.2025 klo 8.30-17.30

6. Työpaja: Voimauttava parikuvausretki, arvostava katse työyhteisössä,
ma 12.5.2025 klo 8.30 – iltaan saakka (kuvauspäivä ulkona)
ti 13.5.2025 klo 9-18 

7. Työpaja: Kuvausretkien kuva-aarteet, dialogiset asiakasprojektit, menetelmä työotteeksi, päätösjuhla 
ti 26.8.2025 klo 8.30-16.30
ke 27.8.2025 klo 8.30-16.30

Kuvausretkipäivinä kuvausta voi jatkaa halutessaan myöhään yöhön.

Koulutuksen suorittaminen mahdollistaa osallistumisen erikoistumiskoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä itsenäisen ammatinharjoittajan työssä.

 

Aika ja paikka

2024
ke 18.9. klo 8.30-17.30
ke 16.10. klo 8 – iltaan saakka (kuvauspäivä ulkona)
to 17.10. klo 8.30-18.30
to 21.11. klo 8.30-18.30

2025
ma 10.2. klo 8.30-17.30
ti 11.2. klo 8.30-16.30
ke 9.4. klo 8.30-17.30
ma 12.5. klo 8.30 – iltaan saakka (kuvauspäivä ulkona)
ti 13.5. klo 9-18 
ti 26.8. klo 8.30-16.30
ke 27.8. klo 8.30-16.30

Koulutus sisältää yhteensä yksitoista lähiopetuspäivää Kuopiossa.
*Pidätämme oikeuden muutoksiin koulutuksen aikatauluissa.

 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille.

Menetelmä sopii kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa.

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta (sosiaali-, ja terveysalojen työntekijät, terapeutit, opettajat, työnohjaajat jne.).

Maksimiosallistujamäärä 16.

Osaamistavoitteet

Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen:

 • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
 • Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä sekä herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Hän siis harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään:

 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista.

Kouluttajat

instructor_img

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

 • Toteutus: 

  Koulutuksen laajuus on 15 op. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä. Käytössä EduGo-oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  1. Ilmoittaudu verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus) jolla varaat paikan koulutuksesta
  2. Toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus 10 työpäivän kuluessa. 

  Hakemuksessa kerro hakijan nimi, koulutustausta, työkokemus ja nykyinen työyhteisö. Lisäksi siinä tulee vapaamuotoisesti kuvata, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

  Lähetä hakemus viikon sisällä ilmoittautumisestasi: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Viestikatu 3, 70600 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Voimauttava valokuva 2024. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa. Viimeinen hakemuksen lähettämispäivä on 02.09.2024

 • Hinta: 

  2350 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset