Ylisukupolvisuus ja sukupolvien traumat – puhumattomuuden perintö

Ajankohta
22.10.2024 - 29.10.2024
Paikka
Etäopetus
Hinta
115,00
Ilmoittaudu viimeistään
08.10.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Sukujen historian vaiheet ja elämäntavat vaikuttavat nykyisissä sukupolvissa niin voimavaroina kuin haasteinakin. Turvallisen kasvuympäristön esteenä on usein puhumattomuuden ja yksinpärjäämisen kulttuuri. Sen seurauksena voi läheisiin ihmisiin kohdistua vallankäyttöä, joka voi aiheuttaa traumaattisia kokemuksia. Tällaista ovat saattaneet kokea erityisesti naiset, vammaiset henkilöt, sodan kokeneet tai sotaa Suomeen paenneet lapset, nuoret ja perheet tai ikäihmiset sekä päihteiden käyttäjät.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi ilmetä pitkään sukupolvien ketjussa, ellei sitä saada katkaistuksi. Jotta vuorovaikutusta ja tunteiden hallintaa ohjauspalveluissa voidaan kehittää, väkivallan taustalla olevia ylisukupolvisia tekijöitä tulisi tunnistaa yhä laajemmin. Tällaisia ovat esimerkiksi patoutuneet tunteet, taakkasiirtymät ja tunnelukot, jotka sukupolvien ketjussa altistavat tai lisäävät traumaattisten kokemusten mahdollisuutta.

Sisältö

1. Koulutuspäivä 22.10.2024
 • Sukupolvien ketju ja puhumattomuuden kulttuuri
 • Puhumattomuuden perintö ja kotikasvatus
 • Taakkasiirtymät ja niiden taustoja
 • Kiintymyssuhdemallit
 • Välttelevä kiintymyssuhde ja taakkasiirtymät.

Vapaaehtoinen välitehtävä aiheeseen liittyen. 

2. Koulutuspäivä 29.10.2024

 • Ylisukupolvinen trauma
 • Kehityksellinen trauma ja lapsuusiän haitalliset kokemukset
 • Pakolaislasten ja nuorten mielenterveyden haasteet
 • Tuen ja hoidon järjestäminen
 • Ylisukupolvisesta traumasta toipuminen

Aika ja paikka

Tiistai 22.10.2024 klo 14.00-15.45
Tiistai 29.10.2024 klo 14.00-15.45

Koulutus järjestetään etäopetuksena Teamsissa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä, varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä sekä kriminaali- ja päihdetyössä työskenteleville.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa:

 • kertoa, mitä ylisukupolvisuus ja ylisukupolvinen trauma tarkoittavat
 • tunnistaa ylisukupolvisuuden tuomia voimavaroja ja haasteita
 • tunnistaa väkivallan taustalla vaikuttavia ylisukupolvisia mekanismeja varhaiskasvatuksen, aikuissosiaalityön, päihde- ja kriminaalityön ohjauspalveluissa
 • tunnistaa patoutuneiden tunteiden ja haitallisten kokemusten ylisukupolvisia vaikutuksia

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii Anne-Leena Juntunen, KT, PkO, LTO.
Anne-Leenalla on pitkä työkokemus käyttäytymistieteellisten aineiden lehtorin työstä Savonia-ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt perhetyöhön, lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen, kasvatuksen menetelmiin, tunnetaitoihin, ylisukupolvisiin taakkasiirtymiin ja niiden taustoihin. Anne-Leenalla on huolen puheeksiottamismenetelmän kouluttajakoulutus. Harrastuksena on oman suvun traumojen ja niistä selviytymisen tutkimus.

 • Toteutus: 

  Teams-luennot ja materiaaleihin perehtyminen.
  Sähköinen oppimateriaali.
  Koulutuksessa on käytössä EduGO-oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  suunnittelija Niina Räsänen
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 7462863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  115 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset