Sanataideohjaajakoulutuksen synty

Olen Anne Karjula ja toimin osa-aikaisena vastaavana sanataideohjaajana Sanataidekoulu Aapelissa sekä pedagogisena lähiesimiehenä Taidepäiväkoti Pilke Valossa. Tällä hetkellä teen siis varhaiskasvatuksen parissa kasvatus- ja taidekasvatustyötä sekä toimin sanataiteen kouluttajana.

Olen ollut mukana SnellmanEDUn sanataideohjaajakoulutuksen (www.snellmanedu.fi/tuote/lasten-ja-nuorten-sanataideohjaajakoulutus-28-op) suunnittelutiimissä vuosikymmenen alusta saakka. Koulutuksen alku osuu samaan aikaan, kun Sanataidekoulu Aapeli aloitti toimintansa. Aapelin toiminta pohjautuu laajaan pohjoissavolaisten toimijoiden verkostoon. Sanataidekoulun toimintaa aloittaessa huomasimme verkoston toimijoiden kesken, että tarvitsemme Pohjois-Savoon lisää sanataideosaajia. Koulutus on siis luotu alun perin tähän tarpeeseen.

Isossa roolissa koulutuksen suunnittelussa ovat olleet SnellmanEDU:n ja Sanataidekoulu Aapelin (www.sanataidekouluaapeli.fi) lisäksi mm. Lastenkulttuurikeskus Lastu ja Lastenkulttuurikeskus Verso. Ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti vuonna 2012. Ryhmät ovat olleet täynnä lähes jokaisena toimintavuonna koulutuksen alusta alkaen. Opiskelijoita on tullut koulutukseen ympäri Suomea ja kokonaisuus on ollut valtakunnallisestikin laajaa mielenkiintoa herättävä. Ensimmäisen ryhmän osallistujat olivat pääosin Pohjois-Savon alueelta, mutta sen jälkeen kiinnostus on levinnyt valtakunnalliseksi.

Mitä sanataide on?

Omassa työssäni sanataide on keskeisessä osassa päivittäin. Sanataideohjaajat puhuvat usein kirjallisuuslähtöisestä sanataidekasvatuksesta ja siihen omakin työni nojautuu. Kaikki tekeminen pohjautuu lastenkirjallisuuteen, loruihin ja lasten omaan tarinankerrontaan. Tilaa annetaan myös höpöttelylle, sillä puhuttu kulttuuri on tärkeä osa sanataidetta. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän sanataidekasvatus on monitaiteista tekemistä. Sanataideohjaajakoulutuksessa on vahvana elementtinä juuri monitaiteisuus, ja se on suuri rikkaus. Sanataide on ollut taiteenlajeista kaikista eniten edellä aikaansa, sillä sen perinteisiin on aina kuulunut monitaiteisuus.

Onko tyypillistä opiskelijaa?

Tyypillistä opiskelijaa ei olekaan! Mukana on ollut vuosien varrella todella kirjava joukko osallistujia. Osalle sanataide tai oma kirjoittajuus on jo tuttua, osa on sanataidetutkimuksissaan vasta alussa. Mukana on ollut mm. opettajia, varhaiskasvatuksen opettajia, lastenhoitajia, toimittajia, kirjaston työntekijöitä, taiteilijoita, taidekasvattajia, yliopiston tutkijoita… Mukaan ovat tervetulleita myös he, joille sanataide ei ole ennestään tuttua. Riittää, että on kiinnostusta ja avointa mieltä. Osallistujan ei myöskään tarvitse olla itse kirjoittaja tai kirjallisuuden harrastaja, sillä sanataideohjaajakoulutuksessa ei lähtökohtaisesti kouluteta kirjoittajia. 

Koulutuksen aikana kuitenkin itse tuotettu sanataide ja tekeminen on oman ohjaajuuden kannalta tärkeä työkalu. Sanataideohjaajakoulutus antaa valmiuksia siihen, kuinka sanataidetta voi lähestyä, tutkia sekä harjoitella erilaisten lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa. Mukana koulutuksessa on ollut myös jo alalla työskenteleviä sanataideohjaajia, jotka ovat saaneet paljon työkaluja omaan sanataideohjaajan työhönsä. Tässä koulutuksessa on otettu huomioon, että opittua on mahdollista soveltaa hyvin monissa eri ympäristöissä.


Mitä opinnot sisältävät?

Koulutus on suunniteltu työn ohella suoritettavaksi ja se koostuu lähiopetuksesta, etä-/hybridiluennoista ja oppimistehtävistä. Oppimistehtävät ovat usein käytännön työhön tai alan kirjallisuuteen pohjautuvia. Tehtäviin saa tukea tuutorilta ja kaikki kouluttajat antavat palautetta. Ryhmät ovat olleet hyvin tiiviitä ja yhteishenki on syntynyt nopeasti. Myös verkostoituminen alan muiden toimijoiden ja kasvattajien kanssa on tärkeä osa koulutusta. Sanataideyhteisö Suomessa on tiivis ja melko pieni. Siksi verkostoituminen valtakunnallisesti on hyvä aloittaa jo koulutuksen aikana.

Kuopion sanataideohjaajakoulutuksen innoittamana on perustettu muutama sanataidekoulukin.  Useimmiten sanataideohjaajat työllistyvät alalle osa-aikaisesti, mutta enenevissä määrin myös kokopäiväinen työskentely alalla alkaa olla mahdollista. Etenkin lukemisen edistämistyö on tuonut lisää työpaikkoja alalle viime vuosina. Useissa kirjastoissa on lisäksi syntynyt sanataidehankkeita, joista monien ensiaskeleet on otettu tämän koulutuksen aikana.

Työkalupakki käytännön työn tueksi

Opintojen aikana kootaan sanataiteen työkalupakki omaan käyttöön. Jotkin opiskelijat ovat koostaneet työkalupakista fyysisen satusalkun tai matkalaukun, joka sisältää mm. tarinointiin innoittavia esineitä, tarinakortteja, omia kertomuksia ja koulutuksen aikana koettuja ja luotuja sanataideharjoituksia.  Osa on toteuttanut työkalupakin blogin muodossa ja muutama opettaja on luonut peda.nettiin oman sanataiteen oppimisympäristön. Työkalupakki voi olla myös visuaalisesti näyttävä kansio tai vihko.

On useita erilaisia tapoja luoda juuri omiin tarpeisiin vastaava työkalupakki. Helpoimmillaan työkalupakki koostetaan omasta opinpolusta ja niistä harjoituksista ja tehtävistä mitä on koulutuksen aikana itse tullut tehtyä. Työkalupakista näkee oman kasvun sanataideohjaajana. Työkalupakin avulla koulutuksen aikana opittua on helpompi soveltaa käytännön työssä. Sanataideohjaajien opiskelijaryhmissä on ollut joka kerta monenlaista erilaista osaamista, joten luonnollisesti myös opiskelijoiden omaa osaamista hyödynnetään rakentavasti koulutuksen aikana.  

Sanataide elää ajassa

Olemme järjestäneet lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutusta jo vuodesta 2012. Koulutuksen sisällöt ovat vuosien varrella kehittyneet paljonkin, vaikka perusrakenne onkin säilynyt samana. Olemme saaneet opiskelijoilta vuosien varrella toiveita ja palautetta, jonka pohjalta olemme kehittäneet ja kehitämme jatkuvasti sisältöjä. Lisäksi sanataidealan valtakunnallinen kehitys näkyy vahvasti koulutuksen sisällöissä. Koulutukseen on tullut vuosien varrella myös lisää opintopisteitä. Uudistuksissa olemme kiinnittäneet huomiota niin alan yleiseen kehitykseen, alan rahoitukseen kuin työllistymisen edistämiseen sanataidealalla. Sanataide ja sen koulutus elää ajassa ja mukautuu tarpeisiin.

Sanataideohjaajakoulutuksemme on ainutlaatuinen kokonaisuus koko maassa, sillä tämä on toistaiseksi opintopisteiltään ja sisällöltään laajin Suomessa. Jokainen sanataideohjaajaryhmä on antanut koulutuksesta ja sisällöistä erinomaista palautetta. Varsin usein olen kuullut sanataideopiskelijoiden kommentoivan, että vaikka kuinka väsyneenä lähiopetukseen perjantaina raahautuu, niin lauantaina koulutuksesta lähtee virkistyneenä ja inspiroituneena kotiin!

Sanataideohjaajakoulutukseen on ilmoittautuminen avoinna 28.3.2022 saakka. Tervetuloa mukaan!
www.snellmanedu.fi/tuote/lasten-ja-nuorten-sanataideohjaajakoulutus-28-op

Kirjoittaja: Anne Karjula