Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus 28 op

Ajankohta
15.04.2022 - 20.05.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
28 op
Hinta
990 €
Ilmoittaudu viimeistään
01.04.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Suositut Lasten ja nuorten sanataideohjaajan opinnot (28 op) toteutetaan nyt jo kuudetta kertaa ja uusi ryhmä alkaa huhtikuussa Kuopiossa!

Koulutuksessa sukelletaan kattavasti nykypäivän sanataidekasvatuksen monipuoliseen kenttään ja nostetaan esille laajasti ajankohtaista lasten ja nuorten kirjallisuutta, sanataideopetuksen erilaisia muotoja sekä tuoretta alan tutkimustietoa. Opintokokonaisuudessa sanataidetta käsitellään laajasti sekä menetelmien kirjon että monitaiteisuuden näkökulmasta. Koulutus tarjoaa niin teoreettista näkökulmaa kuin toiminnallista ja elämyksellistä tulokulmaa sanataiteeseen. Koulutuskokonaisuus on SnellmanEDU:n ja pohjoissavolaisen asiantuntijaryhmän suunnittelema kokonaisuus, joka koostuu seitsemästä moduulista. Kouluttajina toimivat kokeneet sanataideohjaajat eri puolilta Suomea.

Sanataiteessa tekeminen pohjautuu usein lasten/nuorten kirjallisuuteen, loruihin/runoihin,lasten omaan tarinankerrontaan ja sanojen tutkimiseen. Tilaa annetaan myös juttelulle, sillä puhuttu kieli on tärkeä osa sanataidetta. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän sanataidekasvatus itsessään on monitaiteista tekemistä. Sanataideohjaajakoulutuksessa on vahvana elementtinä monitaiteisuus ja se on suuri rikkaus. Sanataide on ollut pitkään taiteen lajeista edellä aikaansa, sillä sen perinteisiin on aina kuulunut monitaiteisuus.

”Innostavat, erinomaiset ja kokeneet kouluttajat.”
”Mielenkiintoinen, monipuolinen, hyvin organisoitu koulutuskokonaisuus. Suosittelen!”

Sisältö

Moduuli 1: Orientaatio opintoihin ja sanataideluento
• Pe 15.4.2022 klo 17–20, verkossa
• Kouluttaja Anne Karjula

Moduuli 2: Taidekasvatuksen teoriaa (1 op)
• La 23.4.2022 klo 9–15.30 Kuopiossa
• Sanataide taidekasvatuksena
• Sanataideohjaajan työkalupakki ja sen kokoaminen
• Kouluttajina Anne Karjula ja Mervi Riikonen

Moduuli 3: Kirjoittamisen ohjaaminen (6 op)
• Toukokuussa 2022
• Syyskuussa 2022
• kirjoittaminen luovana prosessina
• sanataiteen monimuotoisuus
• ikätasojen huomioiminen kirjoittamisen ohjaamisessa
• palautteen antaminen/arviointi/ motivointi
• Ryhmäprosessi
• Kouluttaja vahvistuu myöhemmin

Moduuli 4: Lasten ja nuorten kirjallisuus (6 op)
• Pe-la 7.-8.10.2022, Kuopiossa
• Pe-la 13.-14.1.2023, Kuopiossa
• Perehtyminen 2000-luvun kotimaiseen lasten ja nuorten kirjallisuuteen, sen lajityyppeihin, ilmiöihin ja aihepiireihin.
• Teoksien tarkastelu kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen näkökulmasta:
o Miten kaunokirjallisuutta voi käyttää osana 0–20-vuotiaiden lasten ja nuorten sanataideopetusta?
o Miten runoja leikitään?
o Mitä sitten, kun kirja on luettu kannesta kanteen?
o Miten kirjasta kasvaa ihan omaa ja uutta?
• Kouluttajina Kati Inkala ja Anna Anttonen

Moduuli 5: Sanataideohjaajan pedagogiset taidot (5 op)
• Marraskuu 2022
• opetustyyli ja ammatillinen identiteetti
• kokonaisuuden hahmottaminen ja opettamisen suunnittelu
• erilaisten oppijoiden kohtaaminen
• Ryhmänohjaustaidot
• Kouluttaja vahvistuu myöhemmin

Moduuli 6: Monitaidekasvatus (5 op)
Pe-la 24.-25.2.2023, Kuopiossa
Sana liikkeelle ja liike sanoiksi
• Työpajatyöskentelyä ja teoriaa
• Työpajassa muovaillaan sadut ja sanat liikkeeksi, tanssit tarinaksi. Illan aikana tarkastellaan mm. Nilsiän musiikkiopiston nykytanssiryhmän kanssa toteutetun sanataide-tanssi –produktion vaiheita tehden erilaisia sanataideharjoituksia oman kehon ja tunteiden tutkimisen sekä liikkeen äärellä.
• Kouluttaja: Anne Karjula
Värivarjoteatteri sanataiteessa
• Työpajatyöskentelyä: kansanperinnettä ja värivarjoteatteria
• Kansanperinteestä löytyy lukemattomia tarinoita, sananlaskuja, loitsuja, rallatuksia ja uskomuksia, jotka jollakin merkillisellä tavalla ovat tuttuja, vaikka niihin ei tietoisesti olisi koskaan tutustunut. Ehkä juuri siksi kansanperinne on ollut kautta aikojen kirjailijoiden ehtymätön innoituksen lähde. Etenkin lasten ja nuorten kirjallisuudessa on eletty 2000-luvun alusta saakka kansanperinteen uutta tulemista. Kansanperinteen teemoja lähestytään värivarjoteatteri -kokonaisuudessa monitaiteisin menetelmin. Yhteisöllinen tarinankerronta, kuvallinen työskentely, draama ja elämyksellinen värivarjoteatteri kohottaa opiskelijoiden omat haltijatarinat moniaisitisiksi kokonaisuuksiksi.
• Kouluttajat Anne Karjula ja Mervi Riikonen

Pe-la 24.-25.3.2023, Kuopiossa
KAUK eli Kirja Astuu Ulos Kansistaan -menetelmä, kirjavinkkaus ja mediakasvatus
• Kirjavinkkaus taipuu moneen muotoon perinteisestä vinkkauksesta draamalliseen ja visuaaliseen vinkkaukseen. Viikonlopun aikana tehdään kirjakurkistuksia sekä sukelletaan kirjan sisään draaman keinoin.
• KAUK eli Kirja Astuu Ulos Kansistaan -menetelmässä luodaan kirjallisuuteen perustuva moniaistinen elämystila, jolla kirjan maailma tuodaan eläväksi ja konkreettiseksi. KAUK innostaa lukemiseen, omien tarinoiden kirjoittamiseen ja soveltuu moniin eri toimintaympäristöihin. KAUK-menetelmän avulla kirjavinkkauksesta tulee elämyksellistä ja vuorovaikutteista.
• KAUK:n lomassa tutkitaan myös kirjaa mediakasvatuksen välineenä ja kirjoitetaan kantaaottavaa runoutta.
• Kouluttajat Anne Karjula ja Riikkamaria Korhonen

Moduuli 7: Sanataideohjaus käytännössä (5 op)
Suoritustapa:
• Käytännön työskentelyä & työharjoittelu omavalintaisessa ryhmässä/työpaikassa + työharjoitteluraportin tekeminen
• Sanataideohjaajan oppimispäiväkirjan ja työkalupakin kokoaminen (itsenäistä työskentelyä)
• Luento ja työpajatyöskentelyä: Pe 19.5.2023, Kuopiossa. Sanataideohjaajan monipuolinen työkenttä, työllistyminen ja rahoitus. Käytännön vinkkejä
• Työkalupakkien esittely ja koulutuksen päätös: La 20.5.2022 klo 9–16

Työharjoittelu:
• Suunnitellaan ja toteutetaan 3–5 oppitunnin mittainen työpaja-/opetuskokonaisuus lasten tai nuorten parissa.
• Työharjoittelu suoritetaan omavalintaisessa lasten tai nuorten ryhmässä/yhteisössä.
• Työharjoittelua reflektoidaan työharjoitteluraportissa, joka palautetaan tuntisuunnitelmineen harjoittelun ohjaajalle (Anne Karjula)

Sanataideohjaajan oppimispäiväkirja ja työkalupakki
• Oppimispäiväkirjaan reflektoidaan koulutuksen moduuleiden sisältöä ja se sisältää oman taidekasvatusnäkemyksen(essee).
• Työkalupakkiin kootaan koulutuksen aikana saatuja sanataideharjoituksia, oppimistehtävien ja työharjoittelun aikana luotuja käytännön sovelluksia sekä muita materiaaleja koulutuksen varrelta. Työkalupakkiin nivotaan yhteen eri moduuleissa saatua ja itse tuotettua opetusmateriaalia, kuten harjoituksia ja oivalluksia. Työkalupakkiin voi koota myös koulutuksen aikana koottuja kirjavinkkilistoja, valokuvia yms. Työkalupakin ohjeistus tapahtuu orientoivissa opinnoissa.
• Työkalupakit esitellään lähiopetusviikonlopun aikana lauantaina.
• Kouluttajat Anne Karjula ja Mervi Riikonen

Aika ja paikka

15.4.2022-20.5.2023, Kuopiossa ja verkossa

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti opetus-, kasvatus- ja kirjastoalan työntekijöille sekä kirjoittajille, jotka haluavat laajentaa omaa työnkuvaansa lasten ja nuorten sanataideohjaukseen. Enintään 25 osallistujaa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa lasten ja nuorten sanataideohjaamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuskokonaisuuden kesto on noin vuosi ja se on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus antaa valmiuksia toimia eri-ikäisten lasten ja nuorten sanataideryhmien vetäjänä.

Kouluttajat

Anne Karjula, sosionomi, draama- ja sanataidekasvattaja
Anne Karjula on sanataiteen ja taidekasvatuksen moniosaaja Kuopiosta. Hän on toiminut pohjoissavolaisen Sanataidekoulu Aapelin vastaavana ohjaajana sen perustamisesta lähtien (2012). Lisäksi hän on työskennellyt laajasti taidekasvatuksen, sanataiteen ja varhaiskasvatuksen parissa lähes 15 vuotta kehittäen mm. erilaisia sanataide- ja taidekasvatusmateriaaleja, toimintamalleja ja tapahtumakokonaisuuksia kunnille ja muille organisaatioille. Anne on ollut mukana sanataideohjaajakoulutuksen tiimissä koulutuksen alusta alkaen ja hän on osa koulutuksen kehittäjätiimiä. Anne toimii koulutuksessa sekä kouluttajana että tuutorina.

Mervi Riikonen
, FM taidepedagogi, AO ammatillinen opettaja, sosiaalikasvattaja
Mervi Riikonen on taidekasvatuksen asiantuntija Pieksämäeltä. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus varhaiskasvattajana, ammatillisena taideopettajana, monitaiteisen taidekasvatuksen kehittäjänä ja lastenkulttuurikeskus Verson koordinaattorina. Hän on osallistunut taidekasvatuksen asiantuntijatehtäviin maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Mervi on ollut mukana sanataideohjaajakoulutuksen tiimissä alusta alkaen ja hän on osa koulutuksen kehittäjätiimiä. Mervi toimii koulutuksessa sekä monitaidemenetelmien kouluttajana että oppimispäiväkirjaprosessin ohjaajana.

Kati Inkala ja Anna Anttonen
Valveen sanataidekoulun vastaavat

Riikkamaria Korhonen

Kirjallisuus

Moduuleihin liittyvä oheiskirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin koulutuksen alkaessa.

 • Toteutus: 

  Opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena Kuopiossa. Lisäksi muutamissa moduuleissa soveltuvin osin verkko-opetusta. Koulutuksessa on käytössä EduGo-oppimisympäristö.

  Koulutuksen aikana osallistujat keräävät itselleen oppimispäiväkirjan ja sanataideohjaajan työkalupakin. Koulutuksen suoritustapana on lähi- ja verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen sekä ohjattu harjoittelu, jonka voi suorittaa myös oman työn ohessa.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  990 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: kaksi erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


990,00Ilmoittaudu

Ryhmäilmoittautumiset