Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus 28 op

Ajankohta
09.09.2022 - 07.10.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
28 op
Hinta
990,00
Ilmoittaudu viimeistään
26.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Suositut Lasten ja nuorten sanataideohjaajan opinnot (28 op) toteutetaan nyt jo kuudetta kertaa ja uusi ryhmä alkaa syyskuussa Kuopiossa! Huom. Aloitus siirtynyt keväältä syksylle 2022 ja päivämäärät osin vaihtuneet.

Koulutuksessa sukelletaan kattavasti nykypäivän sanataidekasvatuksen monipuoliseen kenttään ja nostetaan esille laajasti ajankohtaista lasten ja nuorten kirjallisuutta, sanataideopetuksen erilaisia muotoja sekä tuoretta alan tutkimustietoa. Opintokokonaisuudessa sanataidetta käsitellään laajasti sekä menetelmien kirjon että monitaiteisuuden näkökulmasta. Koulutus tarjoaa niin teoreettista näkökulmaa kuin toiminnallista ja elämyksellistä tulokulmaa sanataiteeseen.

”Sain paljon enemmän kuin hain. Uutta paljon! Asiaa, luovuutta tietoa ja pedagogiikkaa.”

Koulutuskokonaisuus on SnellmanEDU:n ja pohjoissavolaisen asiantuntijaryhmän suunnittelema kokonaisuus, joka koostuu seitsemästä moduulista. Kouluttajina toimivat kokeneet sanataideohjaajat eri puolilta Suomea.

Lue lisää blogista: www.snellmanedu.fi/sanataide-inspiroi-lasta-nuorta-ja-tekijaansa

Sanataiteessa tekeminen pohjautuu usein lasten/nuorten kirjallisuuteen, loruihin/runoihin,lasten omaan tarinankerrontaan ja sanojen tutkimiseen. Tilaa annetaan myös juttelulle, sillä puhuttu kieli on tärkeä osa sanataidetta. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä enemmän sanataidekasvatus itsessään on monitaiteista tekemistä. Sanataideohjaajakoulutuksessa on vahvana elementtinä monitaiteisuus ja se on suuri rikkaus. Sanataide on ollut pitkään taiteen lajeista edellä aikaansa, sillä sen perinteisiin on aina kuulunut monitaiteisuus.

”Alan johtavat ammattilaiset opettajina! Parasta antia olivat hyvin käytäntöä lähellä olevat moduulit.”

Sisältö

Moduuli 1: Orientaatio opintoihin ja sanataideluento

 • Pe 9.9.2022 klo 17–20, etäopetus
 • Kouluttaja Anne Karjula

Moduuli 2: Taidekasvatuksen teoriaa (1 op)

 • La 10.9.2022 klo 9–15.30 Kuopiossa
 • Sanataide taidekasvatuksena
 • Sanataideohjaajan työkalupakki ja sen kokoaminen
 • Kouluttajina Anne Karjula ja Mervi Riikonen

Moduuli 3: Kirjoittamisen ohjaaminen (6 op)

 • Pe 7.10.2022 klo 17-20.15 (Kuopiossa)
 • La 8.10.2022 klo 9-16.15 (Kuopiossa)
 • Pe 25.11.2022 klo 17-20.15 (etäopetus)
 • La 26.11.2022 klo 9-16-15 (etäopetus)
 • kirjoittaminen luovana prosessina
 • sanataiteen monimuotoisuus
 • ikätasojen huomioiminen kirjoittamisen ohjaamisessa
 • palautteen antaminen/arviointi/ motivointi
 • Ryhmäprosessi
 • Kouluttaja Joanna Heinonen

Moduuli 4: Lasten ja nuorten kirjallisuus (6 op)

 • Pe-la 13.-14.1.2023, Kuopiossa
 • Pe-la 22.-23.9.2023, Kuopiossa
 • Perehtyminen 2000-luvun kotimaiseen lasten ja nuorten kirjallisuuteen, sen lajityyppeihin, ilmiöihin ja aihepiireihin.
 • Teoksien tarkastelu kirjallisuuslähtöisen sanataidekasvatuksen näkökulmasta:
 • Miten kaunokirjallisuutta voi käyttää osana 0–20-vuotiaiden lasten ja nuorten sanataideopetusta?
 • Miten runoja leikitään?
 • Mitä sitten, kun kirja on luettu kannesta kanteen?
 • Miten kirjasta kasvaa ihan omaa ja uutta?
 • Kouluttajina Kati Inkala ja Anna Anttonen

Moduuli 5: Sanataideohjaajan pedagogiset taidot (5 op)

 • Pe-la 24.-25.2.2023 (Kuopiossa) 
 • opetustyyli ja ammatillinen identiteetti
 • kokonaisuuden hahmottaminen ja opettamisen suunnittelu
 • erilaisten oppijoiden kohtaaminen
 • Ryhmänohjaustaidot
 • Kouluttaja Joanna Heinonen

Moduuli 6: Monitaidekasvatus (5 op)

 • Pe 5.5.2023, Kuopiossa – Työpajatyöskentelyä ja teoriaa: Sana liikkeelle ja liike sanoiksi 
  • Työpajassa muovaillaan sadut ja sanat liikkeeksi, tanssit tarinaksi. Illan aikana tarkastellaan mm. Nilsiän musiikkiopiston nykytanssiryhmän kanssa toteutetun sanataide-tanssi –produktion vaiheita tehden erilaisia sanataideharjoituksia oman kehon ja tunteiden tutkimisen sekä liikkeen äärellä.
  • Kouluttaja: Anne Karjula 
 • La 6.5.2023, Kuopiossa Värivarjoteatteri sanataiteessa
  • Työpajatyöskentelyä: kansanperinnettä ja värivarjoteatteria
  • Kansanperinteestä löytyy lukemattomia tarinoita, sananlaskuja, loitsuja, rallatuksia ja uskomuksia, jotka jollakin merkillisellä tavalla ovat tuttuja, vaikka niihin ei tietoisesti olisi koskaan tutustunut. Ehkä juuri siksi kansanperinne on ollut kautta aikojen kirjailijoiden ehtymätön innoituksen lähde. Etenkin lasten ja nuorten kirjallisuudessa on eletty 2000-luvun alusta saakka kansanperinteen uutta tulemista. Kansanperinteen teemoja lähestytään värivarjoteatteri -kokonaisuudessa monitaiteisin menetelmin. Yhteisöllinen tarinankerronta, kuvallinen työskentely, draama ja elämyksellinen värivarjoteatteri kohottaa opiskelijoiden omat haltijatarinat moniaisitisiksi kokonaisuuksiksi.
  • Kouluttajat: Anne Karjula ja Mervi Riikonen 
 • Pe-la 1-2.9.2023, Kuopiossa – KAUK eli Kirja Astuu Ulos Kansistaan -menetelmä, kirjavinkkaus ja mediakasvatus
  • Kirjavinkkaus taipuu moneen muotoon perinteisestä vinkkauksesta draamalliseen ja visuaaliseen vinkkaukseen. Viikonlopun aikana tehdään kirjakurkistuksia sekä sukelletaan kirjan sisään draaman keinoin.
  • KAUK eli Kirja Astuu Ulos Kansistaan -menetelmässä luodaan kirjallisuuteen perustuva moniaistinen elämystila, jolla kirjan maailma tuodaan eläväksi ja konkreettiseksi. KAUK innostaa lukemiseen, omien tarinoiden kirjoittamiseen ja soveltuu moniin eri toimintaympäristöihin. KAUK-menetelmän avulla kirjavinkkauksesta tulee elämyksellistä ja vuorovaikutteista.
  • KAUK:n lomassa tutkitaan myös kirjaa mediakasvatuksen välineenä ja kirjoitetaan kantaaottavaa runoutta.
  • Kouluttajat: Anne Karjula ja Riikkamaria Korhonen

Moduuli 7: Sanataideohjaus käytännössä (5 op) 

 • Pe ilta 6.10.2023, Kuopiossa – Luento ja työpajatyöskentelyä
 • Sanataideohjaajan monipuolinen työkenttä, työllistyminen ja rahoitus. Käytännön vinkkejä
 • La 7.10.2023 klo 9–16 – Työkalupakkien esittely ja koulutuksen päätös
 • Moduuli sisältää työharjoittelun omavalintaisessa ryhmässä/työpaikassa sekä työharjoitteluraportin tekemisen. Lisäksi moduuliin sisältyy sanataideohjaajan oppimispäiväkirjan ja työkalupakin kokoamisen (itsenäistä työskentelyä).
 • Työharjoittelu:
  • Suunnitellaan ja toteutetaan 3–5 oppitunnin mittainen työpaja-/opetuskokonaisuus lasten tai nuorten parissa.
  • Työharjoittelu suoritetaan omavalintaisessa lasten tai nuorten ryhmässä/yhteisössä.
  • Työharjoittelua reflektoidaan työharjoitteluraportissa, joka palautetaan tuntisuunnitelmineen harjoittelun ohjaajalle (Anne Karjula) 
 • Sanataideohjaajan oppimispäiväkirja ja työkalupakki
  • Oppimispäiväkirjaan reflektoidaan koulutuksen moduuleiden sisältöä ja se sisältää oman taidekasvatusnäkemyksen(essee).
  • Työkalupakkiin kootaan koulutuksen aikana saatuja sanataideharjoituksia, oppimistehtävien ja työharjoittelun aikana luotuja käytännön sovelluksia sekä muita materiaaleja koulutuksen varrelta. Työkalupakkiin nivotaan yhteen eri moduuleissa saatua ja itse tuotettua opetusmateriaalia, kuten harjoituksia ja oivalluksia. Työkalupakkiin voi koota myös koulutuksen aikana koottuja kirjavinkkilistoja, valokuvia yms. Työkalupakin ohjeistus tapahtuu orientoivissa opinnoissa.
  • Työkalupakit esitellään lähiopetusviikonlopun aikana lauantaina.
 • Kouluttajat: Anne Karjula ja Mervi Riikonen

Aika ja paikka

9.9.2022-7.10.2023, Kuopiossa ja etäopetuksena

Kohderyhmä

Koulutus sopii erityisesti opetus-, ohjaus-, kasvatus- ja kirjastoalan työntekijöille sekä kirjoittajille, jotka haluavat laajentaa omaa työnkuvaansa lasten ja nuorten sanataideohjaukseen sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa lasten ja nuorten sanataideohjaamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutuskokonaisuuden kesto on noin vuosi ja se on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa työn ohessa. Koulutus antaa valmiuksia toimia eri-ikäisten lasten ja nuorten sanataideryhmien vetäjänä.

Kouluttajat

instructor_img

Anne Karjula, sosionomi, draama- ja sanataidekasvattaja
Anne Karjula on sanataiteen ja taidekasvatuksen moniosaaja Kuopiosta. Hän on toiminut pohjoissavolaisen Sanataidekoulu Aapelin vastaavana ohjaajana sen perustamisesta lähtien (2012). Lisäksi hän on työskennellyt laajasti taidekasvatuksen, sanataiteen ja varhaiskasvatuksen parissa lähes 15 vuotta kehittäen mm. erilaisia sanataide- ja taidekasvatusmateriaaleja, toimintamalleja ja tapahtumakokonaisuuksia kunnille ja muille organisaatioille. Anne on ollut mukana sanataideohjaajakoulutuksen tiimissä koulutuksen alusta alkaen ja hän on osa koulutuksen kehittäjätiimiä. Anne toimii koulutuksessa sekä kouluttajana että tuutorina.

Mervi Riikonen
, FM taidepedagogi, AO ammatillinen opettaja, sosiaalikasvattaja
Mervi Riikonen on taidekasvatuksen asiantuntija Pieksämäeltä. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus varhaiskasvattajana, ammatillisena taideopettajana, monitaiteisen taidekasvatuksen kehittäjänä ja lastenkulttuurikeskus Verson koordinaattorina. Hän on osallistunut taidekasvatuksen asiantuntijatehtäviin maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Mervi on ollut mukana sanataideohjaajakoulutuksen tiimissä alusta alkaen ja hän on osa koulutuksen kehittäjätiimiä. Mervi toimii koulutuksessa sekä monitaidemenetelmien kouluttajana että oppimispäiväkirjaprosessin ohjaajana.
 

Anna Anttonen ja Kati Inkala ovat työskennelleet Oulun lastenkulttuurikeskuksessa sanataiteen vastuuopettajina vuodesta 2006 lähtien. Peruskoulutukseltaan molemmat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia (FM). Työparilla on vankka ja monipuolinen kokemus sanataidekasvatuksen kehittämisestä ja lastenkirjallisuuden edistämisestä: he opettavat, kouluttavat ja tuottavat sanataiteen oppimateriaaleja jatkuvasti osana perustyötään.

Anttonen ja Inkala ovat olleet Lumotut sanat – lasten ja nuorten sanataideviikkojen taiteellisia johtajia festivaalin ensimmäisestä tapahtumavuodesta (2007) saakka. Yhdessä työryhmiensä kanssa he ovat myös käsikirjoittaneet ja tuottaneet useita kirjallisuuslähtöisiä näyttelymaailmoja, kuten Saareen (2010), Unikudelmia (2017) sekä Minä tykkään nyt (2019). Anna ja Kati ovat opettaneet sanataideohjaajakoulutuksen kirjallisuuskurssia koulutuksen alusta alkaen. 

Riikkamaria Korhonen, 
FM, taide- ja sanataidekasvattaja 

Riikkamaria Korhonen on kuopiolainen sana- ja taidekasvattaja, joka on toiminut pohjoissavolaisessa Sanataidekoulu Aapelissa vastaavana ohjaajana vuodesta 2016 lähtien. Hän on ollut kehittämässä sanataide- ja taidekasvatus sisältöjä, toimintamaleja sekä kouluttanut kasvattajia useissa eri Kuopion kaupungin hankkeissa. Riikkamaria toimii sanataideohjaajakoulutuksessa kouluttajana.
 

Joanna Heinonen, KM, luokanopettaja, kirjailija, sanataideohjaaja

Joanna Heinonen on luokanopettaja ja sanataiteen ammattilainen Jyväskylästä. Hän on erikoistunut lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen ja tottunut hyödyntämään sanataidetta monipuolisesti eri oppiaineissa. Luokanopettajan työn lisäksi Joanna on ohjannut erilaisia sanataiteen kursseja sekä kirjoittanut kirjoja lapsille ja nuorille aikuisille. Sanataideohjaajakoulutuksessa Joanna toimii kouluttajana.

 

Kirjallisuus

Moduuleihin liittyvä oheiskirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin koulutuksen alkaessa.

 • Toteutus: 

  Opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena Kuopiossa. Lisäksi muutamissa moduuleissa soveltuvin osin verkko-opetusta. Koulutuksessa on käytössä EduGo-oppimisympäristö.

  Koulutuksen aikana osallistujat keräävät itselleen oppimispäiväkirjan ja sanataideohjaajan työkalupakin. Koulutuksen suoritustapana on lähi- ja verkko-opetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen sekä ohjattu harjoittelu, jonka voi suorittaa myös oman työn ohessa.

  Maksimiosallistujamäärä 25.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  990 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: kaksi erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset