Asiakkaille ja kouluttajille tehty ohjeistus perustuu Opetushallituksen ohjeistukseen ja THL:n ja OKM:n julkaisemaan ohjeistukseen korona-tilanteen aikana tehtävästä lähiopetuksesta. Päivitämme ohjetta tilanteen muuttuessa. Viimeisin päivitys 12.10.2021.

Pohjois-Savossa ollaan leviämisvaiheessa mutta uusia rajoituksia tämä ei aiheuta. Varaudumme mukauttamaan suunniteltua lähiopetusta joustavaksi toteuttavaksi, jotta oppiminen olisi mahdollista ja etenkin turvallista kaikille. Oppilaitosten järjestämiin yleisötilaisuuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia määräyksiä sekä kokoontumisrajoituksia koskevia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.

Pidetään kaikki huolta turvallisesta osallistumisesta

SnellmanEDU vastaa väljistä tilajärjestelyistä ja tiedottaa osallistujia mahdollisista tilamuutoksista. Pyritään kaikki osaltamme noudattamaan turvavälejä ja vastuullista osallistumista, sekä osallistujat, kouluttajat että henkilökunta.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

SnellmanEDUlla liikkuvan henkilökunnan, asiakkaiden ja kouluttajien tulee huolehtia käsihygieniasta säännöllisesti. Käsien pesun jälkeen kädet kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin. Kasvomaskia on suotavaa käyttää tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä (esim. massatapahtumat) ja lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, siihen liittyvät ohjeet huomoiden. Panostamme siivoukseen kaikissa tiloissa ja tarjoamme tiloissa oleville henkilöille mm. käsidesinfiointiainetta.

Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena

Ja muistetaan edelleen, ettei lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen järjestettävään toimintaan tule osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi tiloista tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti ja olla yhteydessä perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

Koulussa ja oppilaitoksessa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö (indeksi) on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa. Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee. Lisätty 22.9.

Seuraamme opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedotteita ja päivitämme tähän tiedotteeseen mahdolliset muutokset koronatilanteeseen.

Lue lisää:

OPH ohje altistumisesta: www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohje-korona-altistumistilanteisiin-varhaiskasvatuksessa-koulussa-ja-oppilaitoksissa

OPH: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vapaan-sivistystyon-jarjestaminen-ja-koronatilanteesta-palautuminen-182021

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, päivitetty 21.9.2021: https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta?fbclid=IwAR0PdPBhKtgIxKjV5XyrDi0CiH8HfHqvE8_vTW9yawL_kGUzY2TxnN_0fpY

Suositus kasvomaskien käytöstä

THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Lisätiedot arkisin klo 9–16:
asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
044 746 2840

www.snellmanedu.fi/asiakaspalvelu