Asiakkaille ja kouluttajille tehty ohjeistus perustuu Opetushallituksen ohjeistukseen ja THL:n ja OKM:n julkaisemaan ohjeistukseen korona-tilanteen aikana tehtävästä lähiopetuksesta. Päivitämme ohjetta tilanteen muuttuessa. Viimeisin päivitys 26.1.2021.

Opetus-ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaan SnellmanEDUlla jatketaan etäopetusta 31.1.2022 saakka. Yleinen etäopetussuositus on koskenut korkeakoulujen lisäksi myös vapaata sivistystyötä. Hallitus ei aio jatkaa korkeakoulujen etäopetussuositusta, kun se umpeutuu 31.1.2022. Etäopetussuosituksen poistuessa korkeakouluilta, se poistuu samalla myös vapaasta sivistystyöstä.

Pohjois-Savossa ei olla leviämisvaiheessa. Nykyisessä epidemiatilanteessa tärkeitä torjuntakeinoja ovat hyvä yskimis- ja käsihygienia. Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle sekä käyttää kotitestiä varsinkin, jos tietää altistuneensa koronalle.

Varaudumme mukauttamaan suunniteltua lähiopetusta joustavaksi toteuttavaksi, jotta oppiminen olisi mahdollista ja etenkin turvallista kaikille. Oppilaitosten järjestämiin yleisötilaisuuksiin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia yleisötilaisuuksia koskevia tartuntatautilain mukaisia määräyksiä sekä kokoontumisrajoituksia koskevia valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia.

Pidetään kaikki huolta turvallisesta osallistumisesta

SnellmanEDU vastaa väljistä tilajärjestelyistä ja tiedottaa osallistujia mahdollisista tilamuutoksista. Pyritään kaikki osaltamme noudattamaan turvavälejä ja vastuullista osallistumista, sekä osallistujat, kouluttajat että henkilökunta.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

SnellmanEDUlla liikkuvan henkilökunnan, asiakkaiden ja kouluttajien tulee huolehtia käsihygieniasta säännöllisesti. Käsien pesun jälkeen kädet kuivataan kertakäyttöisiin käsipyyhkeisiin. Kasvomaskia on suotavaa käyttää tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä (esim. massatapahtumat) ja lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista, siihen liittyvät ohjeet huomioiden. Panostamme siivoukseen kaikissa tiloissa ja tarjoamme tiloissa oleville henkilöille mm. käsidesinfiointiainetta.

Opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan ei saa osallistua oireisena

Opiskelijan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos henkilö sairastuu päivän aikana, tulee hänen poistua välittömästi oppilaitoksesta tai siirtyä erilliseen tilaan. Oireisten tulee toimia paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Koulussa ja oppilaitoksessa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö (indeksi) on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa. Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos oireita ilmenee. Lisätty 22.9.

Seuraamme alueellisen sairaanhoitopiirin lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tiedotteita ja päivitämme tähän tiedotteeseen mahdolliset muutokset koronatilanteeseen.

Lue lisää:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri: www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta

OPH opetustoimi ja koronavirus: www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

THL ajankohtaista: thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Valtioneuvosto: www.valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta

Suositus kasvomaskien käytöstä

Lisätiedot arkisin klo 8–16:
asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
044 746 2840

www.snellmanedu.fi/asiakaspalvelu