Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op

Ajankohta
20.01.2025 - 02.12.2025
Paikka
Kuopiossa
Hinta
3.390,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.12.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Seksuaaliterapeuttikoulutus 30 op on monipuolinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina. Koulutus toimii jatkokoulutuksena seksuaalineuvojakoulutuksen suorittaneille. Terapeuttikoulutuksessa syvennetään seksologian alan ammatillista osaamista sekä henkilökohtaista prosessia. Koulutus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä terapeuttisesti.

Koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti -auktorisointia, jos muut ehdot täyttyvät. Auktorisoinnin edellyttämästä 75 tunnin ryhmätyönohjauksesta 36 tuntia sisältyy terapeuttikoulutukseen. Tiedot auktorisoinnin perusteista liittyen myös ammatilliseen peruskoulutukseen osoitteessa: www.seksologinenseura.fi

Koulutus järjestetään SnellmanEDUn ja Riveria kesäyliopiston yhteistyössä, joten osa lähipäivistä järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa, osa Joensuussa ja osa etäopetuksena (ks. tarkemmat lisätiedot Aika ja paikka -kohdasta)

Sisältö

Koulutuksen rungon muodostavat seksuaaliterapian tietoperusta, menetelmäosaaminen ja ammatillisen asiantuntijuuden vahvistaminen. Koulutuksessa painotetaan koulutukseen osallistuvien henkilökohtaista kehitysprosessia ja terapeuttisen työotteen kehittämistä. Koulutuksen viitekehyksenä toimivat kognitiiviset, traumaterapeuttiset sekä psykofyysiset lähestymistavat.

Koulutuksen teemat:

 • Toiminnalliset ja taideterapeuttiset menetelmät seksuaaliterapiassa
 • Seksuaalihäiriöt
 • Mieltymykset, parafiliat ja fetissit
 • Kiintymyssuhteet ja ylisukupolvisuus
 • Näkökulmia pakonomaiseen seksikäyttäytymiseen
 • Pari- ja monisuhteet seksuaaliterapiassa
 • Sateenkaari seksuaaliterapiassa
 • Lapsikohteisuuden kohtaaminen seksuaaliterapiassa
 • Traumainformoitu kohtaaminen ja polyvagaalinen teoria
 • Monikulttuurisuus
 • Häpeän tunnistaminen, kohtaaminen ja työstäminen
 • Seksuaaliterapeutin omat tunteet ja jaksaminen

Aika ja paikka

Ma-ti 20.–21.1.2025, lähiopetus Kuopiossa
Ma-ti 10.–11.2.2025, etäopetus
Ma-ti 17.–18.3.2025, etäopetus
Ma-ti 14.–15.4.2025, etäopetus
Ma-ti 12.–13.5.2025, lähiopetus Joensuussa
Ma-ti 11.–12.8.2025, lähiopetus Kuopiossa
Ma-ti 8.–9.9. 2025, etäopetus
Ma-ti 6.–7.10.2025, etäopetus
Ma-ti 3.–4.11.2025, etäopetus
Ma-ti 1.–2.12.2025, lähiopetus Joensuussa

Koulutuspäivät (yht. 20 koulutuspäivää) järjestetään klo 9.00–15.30 joko lähiopetuksena Kuopiossa, Joensuussa tai etäopetuksena. Lähiopetuksena järjestettäviin koulutuspäiviin ei voi osallistua etänä.

Pienryhmätyöskentelyn ajankohdat ja ryhmäjako sovitaan ensimmäisenä koulutuspäivänä. Pienryhmätyöskentely voi olla joko etänä tai lähitapaamisina ryhmän oman toiveen mukaisesti.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu terveys-, sosiaali- ja kasvatusalan tai muun soveltuvan alan ammattilaisille, joilla on seksuaalineuvojakoulutus (30 op) suoritettuna.

Maksimiosallistujamäärä 9 henkilöä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuun opiskelija osaa toimia seksuaaliterapeuttina.


Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • osaa luoda turvallisen, myötätuntoisen ja hyväksyvän tilan seksuaalisuuteen liittyvien teemojen käsittelylle sekä tietää miten luodaan terapeuttinen, kannatteleva yhteistyösuhde.
 • osaa tunnistaa seksuaalisia toimintahäiriöitä sekä pari- ja monisuhteisiin liittyviä pulmia sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.
 • osaa soveltaa kognitiivisia, traumaterapeuttisia ja psykofyysisiä lähestymistapoja seksuaaliterapeuttisessa työssä.
 • osaa hyödyntää erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä seksuaalisten ongelmien käsittelyssä.
 • osaa toteuttaa itsenäisesti seksuaaliterapiaan liittyvän 5–20 kerran seksuaaliterapiaprosessin, joka sisältää aloitus-, työskentely- ja lopetusvaiheen.
 • osaa arvioida asiakkaan tilannetta ja omaa osaamistaan niin, että pystyy ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin, lääkäriin, psykoterapiaan tai muulle alan asiantuntijalle.
 • osaa tietoisesti kohdata ja tarkastella omia ajatuksiaan ja tunteitaan seksuaalisuuteen liittyen, mikä edesauttaa työskentelemään ammatillisesti asiakkaan kanssa.

Kouluttajat

instructor_img

Pääkouluttajana Leena Piikoski (ent. Hattunen), kognitiivinen psykoterapeutti, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kliininen seksologi, seksuaaliterapia vaativa erityistaso (NACS), työnohjaaja.

Lisäksi muina vierailevina kouluttajina mm. Karoliina Kruuna (ent. Vuohtoviemi) erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksiriippuvuusterapeutti, työnohjaaja, palautumisohjaaja, univalmentaja (koulutuksessa), mindfulness-ohjaaja (koulutuksessa), ammatillinen opettaja, terveydenhoitaja.

 • Toteutus: 

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 20 koulutuspäivää, joista osa järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa ja osa Joensuussa ja osa kokonaan etänä. Koulutuspäiviin sisältyy 36 tuntia ryhmätyönohjausta. Lisäksi koulutukseen sisältyy pienryhmätyöskentelyä, alan kirjallisuuteen ja tutkimusartikkeleihin tutustumista. Koulutuksen aikana opiskelijan tulee tehdä seksuaaliterapiatyötä vähintään 3–4 asiakasprosessin ajan. Hyväksytysti suoritetut opinnot edellyttävät tehtävien suorittamista ja vähintään 80 % läsnäoloa koulutuspäivissä.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta 2.12.2024 mennessä.

  2. Lähetä lisäksi vapaamuotoinen hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi) 2.12.2024 mennessä. Kerro hakemuksessa mikä motivoi sinua lähtemään koulutukseen ja miten aiot hyödyntää koulutusta tulevaisuudessa. Kerro myös koulutustaustastasi ja muutama sana itsestäsi ihmisenä. Hakijat haastatellaan tarvittaessa.

  Hakemusten ja mahdollisten haastattelujen perusteella koulutukseen valitaan enintään 9 henkilöä. Opiskelijavalinnat tehdään viimeisen hakupäivän jälkeen. Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

  Koulutuksen toteutuminen varmistuu opiskelijavalintojen jälkeen. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen sähköpostitse, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

 • Hinta: 

  3390 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 6 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä