“Joka vanhoja kaivaa, sitä tikulla silmään.” Ei päde onneksi sukututkimuksessa, joka tulee sitä kiinnostavammaksi ja koukuttavammaksi, mitä kauemmas ajassa pääsee peruuttamaan.” 

Edellä esitetty lainaus on poimittu vastauksesta, jonka meille antoi sukututkimuksen harrastamisesta kiinnostunut henkilö. Vaikka sukututkimukseen liittyvät kurssit ovatkin suosittuja vuodesta toiseen, aloimme kehittämisintoisina pohtimaan, miten voisimme parantaa tarjoamiemme kurssien asiakaslähtöisyyttä. Siksi lähdimme selvittämään, millaisia ajatuksia ja tarpeita aiheesta kiinnostuneilla on. 

Päästämme tässä blogijulkaisussa ääneen sukututkimuksessa kiinnostuneet, joita kyselymme tavoitti peräti 291! Vastausinnokkuutta voi osaltaan selittää se, että vastaajat pääsivät osallistumaan SukuSalkku-koulutuksen arvontaan: SukuSalkku on uusi tapa opiskella sukututkimusta verkossa itsenäisesti EduGo-oppimisympäristön avulla. Yhä useampi hurahtaa sukututkimukseen – miksi? Mitä, milloin ja miten harrastajat haluavat oppia lisää? 

Sukupuu kasvaa 

Kyselyn vastaajat valitsivat itselleen mieluisimman syyn sukututkimuksen harrastamiseen sekä valitsemalla valmiista vaihtoehdoista että kertomalla asiasta itse omin sanoin. Kärkinelikoksi mieluisimmista tekijöistä nousivat valmiiden vastausvaihtoehtojen perusteella uusien sukulaisten löytäminen (67 %), historiaan tutustuminen (63 %) ja lähes jaetulla sijalla arkistoihin ja valokuviin tutustuminen (45 %) sekä uuden oppiminen (43 %). Samansuuntaisia ajatuksia esitettiin myös avoimissa vastauksissa. 

“Tuntuu kuin löytäisin itselleni uudet ääriviivat – selkeät ja värikkäät, koko ajan laajenevat. Sukulaiset, joita en ole koskaan tavannut, ovat tulleet läheisiksi, osaksi minua.” 

Erityisen suurena antina harrastajat pitävät uusien sukulaisten löytämistä. Harrastajat saavat tietää lisää omista taustoistaan: mistä ja keiden jälkeen tulevat. Sekä kauan sitten eläneet että yhä elossa olevat sukulaiset kasvattavat harrastajan sukupuuta. Sukututkimus tarjoaa mahdollisuuden löytää omat juurensa ajassa, jossa juurettomuutta koetaan enenevissä määrin.  

Historia konkretisoituu 

“Mieluisinta on, kun saa tuntea konkreettisemmin olevansa osa koko ihmiskunnan kehityshistoriaa.” 

Sukututkimuksessa löydetään uusia – ja samaan aikaan vanhoja –  tarinoita menneestä elämästä. Vastaajat kuvaavat iloa, joka syntyy, kun saa tietää, millaista elämää edelliset sukupolvet ovat eläneet. Erään vastaajan mukaan tietojen löytäminen 400 vuotta sitten eläneistä sukulaisista johtaa väistämättä siihen, että herää halu alkaa tutkia tuon ajankohdan yhteiskunnan ominaisuuksia uskonnosta ja perhe-elämästä kaupunki- ja maalaiselon välisiin eroihin. 

Taidot ja tiedot karttuvat 

Myös arkistoihin ja valokuviin tutustuminen sekä uuden oppiminen olivat kärkisijoilla harrastuksen parhaiden puolien maininnoissa. Monet vastaajat kuvaavat sukututkimusta salapoliisityönä, jossa ratkaistaan kiperiä tapauksia. Erään vastaajan mukaan ongelmanratkaisuun tarvitaan ”-joskus yhteisön tukea, joskus silkkaa tuuria, mutta kaikissa tapauksissa tietoa ja taitoa.” Sukututkimusprosessi sisältää monenlaisia toimintoja, esimerkiksi erilaisiin alkuperäisiin tai digitoituihin arkistoihin ja valokuviin tutustumista sekä DNA-tulosten tulkintaa. On sanomattakin selvää, että tutkimusprosessin monipuolisuus vaatii harrastajalta paljon erilaisia taitoja ja tietoja. 

Toivomuksena joustava sukututkimuskoulutus 

Tiedustelimme myös harrastajien toiveita sukututkimuskoulutuksiin liittyen. Vastaajista 53 % haluaisi osallistua koulutuksiin iltaisin ja 14 % päiväsaikaan. Viikonloppukoulutuksia toivoi 26 % vastaajista. Valtaosalle suoritusmuodoista parhaiten sopisi toteutus, jossa osallistujat saavat edetä omaan tahtiinsa: tätä toivoi 63 % vastaajista. 

Avoimen sanan vastauksissa korostuivat toiveet etäkoulutukselle. Harrastajat kaipaavat koulutuksiin  vuorovaikutteisuutta, olivatpa ne sitten etä-, lähi- tai hybridimuotoisia. Vuorovaikutusta kaivataan sekä kouluttajan että muiden osallistujien kanssa. 

Toivomuksena on siis vuorovaikutuksellinen, joustava, osallistujan omaan elämään helposti sujahtava koulutus – sehän meiltä käy! 

Haluatko sinäkin sukeltaa sukututkimuksen saloihin? 

Voit osallistua SnellmanEDUn sukututkimuskoulutuksiin joustavasti verkossa. Tutustu syksyn 2022 sukututkimukseen liittyvään koulutustarjontaan tästä linkistä ja ilmoittaudu mukaan! 

Kirjoittaja: Pinja Evesti, aikuispedagogi