Vuonna 1956 Kuopion kesäyliopiston perustamisen tavoitteena oli, että sen avulla alueelle saataisiin myös yliopisto. Tämä toteutuikin 1970-luvun alussa, jolloin Kuopion yliopisto aloitti toimintansa. Alkuvuosien tärkeänä tehtävänä kesäyliopistolla oli myös tarjota opettajille mahdollisuus täydennyskouluttautua kesäaikaan.

Sovellettavissa olevan tiedon etsiminen ja tuominen Pohjois-Savossa asuvien ihmisten saataville on säilynyt kesäyliopiston tehtävänä koko sen toiminnan ajan. Erityisesti sen merkitys korostuu näinä aikoina, kun informaatiota on niin paljon saatavilla ja pitää osata erottaa tutkittuun tietoon pohjautuva sisältö muusta.

Tiedon avulla saavutettava laajempi ymmärrys maailmasta lisää myös sivistystä, joka auttaa meitä ymmärtämään maailman monitulkinnallisuutta ja vaihtoehtoisia näkökulmia. Oma näkökulma ei aina ole se ainoa oikea, vaan kiinnostus myös toisten näkemyksiin ja niiden perustelut laajentavat ymmärrystämme ja auttavat meitä olemaan suvaitsevaisempia ja empaattisempia.

Koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen mahdollistamalla opiskelu omalla kotiseudulla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta on alusta lähtien ollut kesäyliopiston toimintaa ohjaava periaate. Etäopetuksen yleistyessä fyysiset etäisyydet ovat menettäneet vielä enemmän merkitystään, kun koulutuksiin voi osallistua melkein mistä vain. Ensi syksystä alkaen sovellamme joustavan opetuksen mallia, joka tarkoittaa sitä, että osallistuja voi mahdollisimman usein itse valita haluaako hän osallistua paikan päällä vai etänä koulutuksiin.

Snellman-kesäyliopiston strategiaan on kirjoitettu toimintamme perimmäiseksi tarkoitukseksi arjen hyvinvoinnin lisääminen. Tätä toteutamme tarjoamalla opintoja, joiden avulla ihmiset saavat sisältöä ja uusia suuntia elämäänsä sekä mahdollisuuden sosiaalisiin kohtaamisiin. Tässä ajassa on korostuneesti noussut esille myös toivon luominen tulevaisuutta kohtaan. Kun elämän perusoletukset ja -turvallisuus järkkyvät, on tärkeää, että Snellman-kesäyliopiston kaltaiset sivistysorganisaatiot jatkavat toimintaansa ja luovat siten vakautta ja tulevaisuuden toivoa ympäröivään yhteiskuntaan.

Soili Meklin, johtaja ja rehtori