Onko koulusi/luokkasi kiinnostunut tekemään yhteistyötä lähistöllä toimivan organisaation tai lähiyhteisön kanssa? Vai onko organisaatiosi kiinnostunut kouluyhteistyöstä? Phereclos-hankkeen TEMP-ohjelma tarjoaa tähän ainutlaatuisen tilaisuuden. Kumppanuuksien toteuttamiseen on tiedossa jopa 15 000 euron avustussumma! Hakemukset pyydämme lähettämään 18.12.2020 mennessä.

Mitä PHERECLOS ja TEMP-ohjelma ovat? 

PHERECLOS on EU:n rahoittama hanke, jolla edistetään avointa koulukulttuuria. Avoin koulutuskulttuuri tarkoittaa toimintamallia, jossa koulut tekevät yhteistyötä koulun ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Yhteistyön kautta koulut löytävät opetukseen ja jokapäiväiseen kouluelämään uusia käytänteitä, joilla he voivat paremmin vastata yhteiskunnan eri teemoihin ja haasteisiin. Vastineeksi organisaatiot saavat oppilailta ja opettajilta luovia ja tuoreita näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen. 

PHERECLOS-hankkeen puitteissa toteutettava TEMP-ohjelma tarjoaa nyt kouluille ja muille organisaatoille ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa pienimuotoisia pilotteja, jotka liittyvät avoimeen koulutuskulttuurin kehittämiseen. Ohjelmaan osallistuvat organisaatiot hyötyvät hankkeen verkoston tiedoista, työkaluista ja kokemuksista. 

Mitä mentorointikumppaneilta odotetaan?  

Osallistuvien organisaatioiden on kehitettävä ja toteutettava pilottihankkeita (vähintään yksi pilotti / kumppanuus), jotka kehittävät avointa koulutuskulttuuria. Pilotit voivat olla käytännönläheisiä toteutuksia, oppimisympäristöjen yhteistä kehittämistä, ulkopuolisten asiantuntijoiden ottamista mukaan opetukseen tai mikä tahansa muu aiheeseen liittyvä uudistus. Jokaisessa mentorointikumppanuudessa on oltava mukana vähintään yksi kumppani, jolla on kokemusta epävirallisesta yliopistotason lasten ja nuorten tiedetoiminnasta (esim. lasten yliopisto).   

Projektin kesto on kymmenen kuukautta helmikuusta joulukuuhun 2021. Osallistujilta vaaditaan työsuunnitelma, kaksi raporttia ja aktiivista osallistumista PHERECLOS-projektiin.  

Mitä minä hyödyn tästä?  

Uusien koulutuskäytänteiden lisäksi TEMP-ohjelman osallistujat hyötyvät PHERECLOS-hankeryhmän laajasta asiantuntijaverkostosta Euroopassa ja muualla. Jokaiselle TEMP-mentorointikumppanuuden toteuttamiseen on käytettävissä 15 000 euron rahoitus.  

Kuka voi hakea?  

Mentorointikumppanuusohjelma on avoin kaikille organisaatioille, jotka ovat etsivät yhteyttä avoimeen koulukulttuuriin. Mentorointi PHERECLOS-hankkeessa ei ole kokeneemman, asiantuntevamman organisaation ja vähemmän kokeneen tai asiantuntevan organisaation välinen suhde, vaan enemmänkin organisaatioiden keskinäinen oppimismalli.  

Jokainen mentorointikumppanuus koostuu vähintään neljästä organisaatiosta, jotka tulevat ainakin kahdesta eri maasta. Liitäthän hakemukseesi myös koulun tai kouluviranomaisen tiedot. 

Hakemukset pyydämme lähettämään viimeistään 18. joulukuuta 2020. 

Lisätietoa mentorointiohjelmasta ja hakumenettelystä: https://www.phereclos.eu/ ja 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls  
Hakulomakkeethttps://www.phereclos.eu/2020/11/30/call-for-transnational-education-mentoring-partnerships/