On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa kehitimme työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Valmennuksen päätyttyä mukana olleet organisaatiot ovat jatkaneet toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Työssäoppiminen hallinnan työkaluna

Meillä Sollertiksen väellä ei ole ollut koskaan ollut vaikeuksia uusimman tiedon hankinnassa, eikä ammatillisen osaamisen kehittämisen työkaluista ole ollut puutetta. Toimistomme on täynnä aktiivisia tiedonhakijoita ja oppijoita, sillä IT- maailmassa ja sosiaalisessa mediassa tekniikka ja sisältö kehittyvät valonnopeudella. Siispä meille todennäköisesti suurin tarve Learn@workin osalta on ollut työntekijöidemme työmenetelmien ja niiden hallinnan opettelu, jotta voimme tulla vieläkin paremmiksi, sekä palvella asiakkaitamme tehokkaammin.

Katri – Graafikon matka sujuvaan kalenterointiin

Kun Learn@work matkani alkoi keväällä 2019, oma henkilökohtainen töiden priorisointini ja kalenterinhallintani ei ollut kovin kummoisessa kunnossa. Tämä johti paikoitellen jopa työssä uupumiseen, sillä en osannut järkevästi hallita kyselyitä, konsultointia ja suunnittelua. Oli hankalaa sanoa ”En ehdi nyt, varataanko aika?” ja hypin kuin kumipallo työtehtävästä toiseen. Oli hankalaa varata kalenteriin keskeytyksetöntä työaikaa ja päätyömenetelmäni oli multitasking.

Kevään aikana aloimme esimieheni kanssa harjoitella kuinka kalenteroida suuresti varioivia työtehtäviäni. Learn@work -oppimispäiväkirjat ja osaamiskartoitukset herättelivät miettimään kuinka hallita toimiston mittavaa osaamista ja kommunikointia – Pian kalenteriini ilmaantuivatkin värikoodit ilmaisemaan, muillekin milloin olen varattu, milloin minulla on vapaata, milloin kanssani voi konsultoida. Tällä saatiin helpotettua monisuorittamisesta syntynyttä painetta ja parannettiin keskittymistäni aina yhteen työtehtävään kerrallaan.

Syksyn aikana Learn@workin yhteydessä kävimme lähes koko toimiston voimin koulutuksessa, jossa keskityimme organisointiin ja työtehtävien priorisointiin. Minulle koulutuksesta jäi käteen kaavio työtehtävien priorisoinnista rajattujen luokkien mukaan: mikä on kaikkein tärkeintä työssäni, mitkä työtehtävät ovat toissijaisia, ja mitkä ovat lähinnä täytetehtäviä ja silppua varsinaisten hommien välissä. Tämä kaavio on edelleenkin työpisteeni seinällä, muistuttamassa siitä mikä on työssäni tärkeintä.

Konkreettista apua hankkeeseen osallistumisesta on ollut myös siitä, että kartoitukset ovat auttaneet luomaan avoimempaa ja läpinäkyvämpää työkulttuuria toimistollamme. Työntekijät ovat paremmin perillä toistensa osaamisesta ja työjärjestyksestä, ja johdon ja työntekijöiden välinen kommunikaatio on selkeämpää ja helpompaa. Parhaimmillaan tällainen oman työkulttuurin kehittäminen ja sisäinen työssäoppiminen parantaa työilmapiiriä, yrityksen tuottavuutta sekä yksittäisen työntekijän tietotaitoa ja työssä jaksamista.

Lue lisää Sollertiksen digimarkkinointi- ja IT-palveluista: www.sollertis.fi

Tutustu Learn@work – oppimisen palveluihin: www.snellmanedu.fi/oppimisenpalvelut

Blogi julkaistu alunperin helmikuussa 2020 snellmankesayliopisto.fi -sivustolla.