On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa kehitimme työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Valmennuksen päätyttyä mukana olleet organisaatiot ovat jatkaneet toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Tiimipelillä kohti kehitystä

Lähdimme mukaan Learn@work-hankkeeseen saadaksemme tukea ja keinoja ketterään oppimiseen. Hanke on kuitenkin tuonut mukanaan paljon enemmän. Kokosimme oppimisagentit eri osastoilta, yksi henkilö tiimistään. Tämän arvelimme auttavan viemään tietoa tehokkaammin joka puolelle organisaatiota. Lisäksi Hydrolinen johto on ollut alusta saakka mukana hankkeessa, mikä tehostaa tiedon kulkua päättävälle tasolle

Hankkeen alussa tehdyn organisaatiokartoituksen myötä kehityskohteemme konkretisoitui ja pääsimme käsiksi ongelmakohtiin. Tuli ilmi, että yrityksessämme vallitsee minä-keskeinen ajattelumalli; tiedän, mitä mitä minä osaan ja tiedän mitä minulta odotetaan. Kuitenkin, samalla kävi selväksi, että yhteiset toimintamallit ja tiedon kulkeminen yli organisaatiorajojen olivat puutteellisia. Oli selvää, että tämä olisi yksi tärkeimmistä kehtyskohteistamme.

Hydrolinen johto oli jo ennen hankkeeseen ryhtymistä päättänyt esimieskoulutuksiin panostamisesta vuonna 2020. Kehityskohteiden konkretisoituminen kuitenkin vielä vahvisti päätöstä. Kerran kvartaalissa järjestettävän esimiesokoulutuspäivän lisäksi täydennyskoulutuksia järjestetään mukavaan tahtiin, esimerkkeinä näistä ”Haastavat tilanteet esimiestyössä”- ja ”Varhaisen puuttumisen malli sekä korvaava työ”- koulutukset.

Esimieskoulutuksissa käydään konkreettisesti asioita läpi, asetetaan tavoitteita sekä otetaan hyväksi havaittuja tapoja käytäntöön tai ainakin kokeiluun. Esimiesvalmennuksessa tiimityön kehittäminen sekä toisten auttaminen yli organisaatiorajojen on yksi selkeä teema. Vuoden ensimmäisessä esimieskoulutuksessa päätimme kerätä tiimeittäin ”vaalimme/emme siedä”-listauksen, joiden pohjalta kokoamme myös koko yritystä koskevat ohjenuorat. Listauksen on tarkoitus tuoda vahvemmin esille asioita, joita haluamme vaalia työyhteisössämme ja millaisia asioita tai käyttäytymistä emme siedä. Listaukset tuodaan myös konkreettisesti näkyville, jolloin ne eivät unohdu.

Olemme oppineet matkamme aikana myös paljon ongelmanratkaisusta ja löytäneet omasta työstämme sekä jokapäiväisestä työelämästä paljon hyvää sekä myös niitä korjattavia asioita. Yhdessä voimme löytää juurisyyn useimpiin työtä hankaloittaviin asioihin hyvinkin syvältä, josta syytä ei ilman perusteellista tutkiskelua kenties osaisi etsiäkään.

Haluamme myös vahvistaa psykologista turvallisuutta yrityksessämme, jotta kokeilukulttuuri vahvistuisi ja hyvät ideat tulisivat kuuluville jokaisen työntekijän näkökulmasta. Suuret muutokset vievät aikaa, mutta askel askeleelta olemme lähempänä tavoitetta. Ainakin oppimisagenttien näkökulmasta Learn@work-hanke on kasvattanut motivaatiota ja antanut konkreettisia, toimivia eväitä jatkoa ajatellen erittäin monilla työelämän osa-alueilla.

Terveisin, Hydrolinen oppimisagentit

Hydroline Oy

Tutustu Learn@work – oppimisen palveluihin: www.snellmanedu.fi/oppimisenpalvelut

Blogi julkaistu alunperin 1.6.2020 snellmankesayliopisto.fi -sivustolla.