Pysähdyimme viime keväänä SnellmanEDUlla miettimään, miten kohdata uusia opetuksen ja oppimisen haasteita jatkossa. Listasimme asioita, jotka vaikuttavat koulutustoimintamme järjestämiseen ja sieltä nousi monenlaista, mutta yksi kysymys erityisesti.

Miten jatkossa yhteensovitamme asiakkaiden vaatimukset, toimintaympäristön muutokset ja kouluttajien osaamisen?

Jo keväällä saimme runsaasti yhteydenottoja, joissa kysyttiin, että voihan järjestämäämme lähiopetukseen osallistua myös etänä. Emme voi vastata, ettei se teknisesti ole mahdollista. Koronan vaikutukset toimintaympäristöön ja sitä sääteleviin rajoituksiin ovat osoittautuneet vaikeasti ennakoitaviksi. Pitää pystyä nopeasti reagoimaan erilaisiin, muuttuviin toteutusreunaehtoihin. Ja kouluttajien toiveet tulevasta vaihtelevat entiseen lähiopetukseen palaamisesta puhtaan etäopetuksen toteuttamiseen. Miten voimme yhteensovittaa nämä kaikki tarpeet ja vaatimukset?

Kyse on siis hybridistä.

Hybridi on ollut lähes kirosana meillekin. Jo 10 vuotta sitten päätimme, ”ei enää koskaan hybridiä”, koska se on huonolaatuista varsinkin etäosallistujille. Nyt kuitenkin päädyimme siihen, että meillä ei ole enää vaihtoehtoja. Jotenkin on kyettävä vastaamaan kysyntään ja maailman muutokseen.  Lähdimme moninäkökulmaisesti hahmottelemaan niitä reunaehtoja, joita etä- ja lähiopetuksen yhdistämisen laadukkaasti synnyttää. Pyrimme löytämään mahdollisimman monenlaiseen koulutustilanteeseen vastaavia ratkaisuja ja muuttamaan ajatteluamme niin, että tarjontamme vastaa tarpeita ja reagoi muutokseen. Haastattelimme oppijoita, kouluttajia, hosteja ja verkkopedagogiikan asiantuntijoita.

Näistä lähtökohdista syntyi Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli (JOO-malli).

Koska emme ole ainoita, jotka pohtivat näitä samoja kysymyksiä, päädyimme myös jakamaan tuon mallin teidän kaikkien kanssa. Ilman sitoumuksia ja avoimesti. Jos mallista on iloa muillekin, se on hyvä. Samassa veneessähän tässä ollaan. Me oppilaitokset voimme muuttaa toimintaamme niin, että palvelemme asiakkaita uusilla tavoilla ja samalla mahdollistamme opettajien ja kouluttajien tukemisen ja hyvinvoinnin.

JOO-malli koostuu seuraavista moduleista:

– Oppimismuotoilu
– Joustavan opetuksen käsikirjoitus
– Osaamisperusteisuus
– Joustavan opetuksen muodot
– Oppijoiden tarpeet
– Oppijoiden osallistaminen
– Fyysinen ympäristö
– Kestävä kehitys

Malli sisältää tiedon lisäksi konkreettisia työvälineitä; lomakkeita, sovellus- ja laitevinkkejä. Nyt julkaistava malli on versio 1.0., joka kehittyy ajan myötä, joten toivoisimme, että saisimme siitä kehittävää palautetta. Mallin muotoilusta ja kokoamisesta on vastannut suunnittelija, oppimismuotoilija Niina Räsänen. Niinan tavoitat puh. 044 746 2863 / niina.rasanen(a)snellmanedu.fi

Missä?

Joustavan opetuksen ja oppimisen laatumalli löytyy osoitteesta: www.edugo.fi/course/view.php?id=9813 (kirjaudu vierailijana). Jaathan tietoa eteenpäin oman oppilaitosmuotosi sisällä!

Oletko kiinnostunut toimimaan meillä kouluttajana? Katso lisätietoa infosivulta ja ota meihin yhteyttä: www.snellmanedu.fi/kouluttajaksi