Koulutuskoordinaattorin työn kuvaan kuuluu olla saatavilla niin suunnittelijoille, kouluttajille, opiskelijoille kuin kollegoillekin, kanavassa jos toisessa. Koordinaattorin päätyö on toteuttaa koulutussuunnittelijan suunnittelemia koulutuksia, niin etänä kuin lähellä tai joustavasti hybridinä. Toteuttaminen on käytännön järjestelyjä: viestintää, tilavalmisteluja, tilanteeseen sopivien teknisten ratkaisujen valitsemista sekä joskus luovan pikaratkaisun keksimistä johonkin yllättävään muuttuvaan tekijään.

Koordinaattori on linkki kouluttajan-opiskelijan-tilitoimiston ja suunnittelijan välillä. Sujuvasti hän sukkuloi tilanteesta toiseen, ja on aina kaikille avuksi. Meillä SnellmanEDUn koulutuskoordinaattoreilla on erilaisia supervoimia; Karin on somevirtuoosi ja Marilla on pitkä kokemus ammatillisten täydennyskoulutusten järjestämisestä. Tämän lisäksi me, huippuunsa viritetyt multitaskaajat, toimimme sujuvasti teknisinä tukina, ”hosteina” ja fasilitaattoreina verkkokoulutuksissa, niin kouluttajien kuin opiskelijoidenkin ilona.

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää koulutuksiimme liittyen, olemme saavutettavissa. Terveisin, Mari ja Karin