Uusi valtuustokausi käynnistyy

Tällä hetkellä luottamushenkilöille suunnitellaan ja tilataan koulutuksia koko ajan kasvavaa vauhtia. Vaalit lähestyvät ja erilaista osaamisen tarvetta arvioidaan. Monessa kunnassa mietitään sitä, että miten paljon valtuustossa on vaihtuvuutta ja millainen tiedon tarve uusilla valtuutetuilla on. Tiedontarve on suuri ja luottamushenkilötyön alussa tarvitaankin monenlaista perehdytystä perusasioihin. Toisaalta myös kokeneemman on välillä hyvä kerrata asioita ja ehkä uudistaakin osaamistaan. Tämä on käytännössäkin havaittu. Juuri, kun luulimme tietävämme, jokin laki tai käytäntö muuttuukin. Elämä ja luottamushenkilötyö onkin jatkuvaa oppimista. 

Luottamushenkilötyön alussa ja kauden aikanakin tulee vastaan kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten luottamustehtävässä ylipäänsä toimitaan. Toisaalta paljon pohdintaa syntyy myös kokousmenettelyistä taikka julkisuuden ja salassapidon rajoista. Kuntatalous on laaja kokonaisuus, jonka hallinta tulevallakin kaudella luo haastetta.

HALLI-tietopankki luottamushenkilön matkan tukena

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään elokuussa avautuvassa HALLI-tietopankissa. HALLI elää luottamustehtävän mukana valtuustokauden ajan ja täydentyy koko ajan. HALLIssa on jokaiselle jotakin: aikaan sitomattomia videotallenteita, aikaan sidottuja webinaareja, oppimismateriaalia, kuten powerpointteja ja artikkeleita. Lisäksi HALLIssa on oppimistehtäviä. Näistä voi kukin rakentaa itselleen mielekkään kokonaisuuden.   

Hyödynnä etu

Huom. Kunnan varatessa HALLI-tietopankki käyttöönsä 30.6. mennessä, kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat voivat osallistua maksutta viiteen kuntahallinnon verkkokoulutukseen elo- ja syyskuussa. Muutaman tunnin mittaiset webinaarit toimivat hyvänä lisänä HALLI-tietopankin rinnalla luottamushenkilöiden tukena.

HALLI-tietopankin voi tilata valtuutetuille kerralla koko nelivuotiselle kaudelle tai halutessaan 12 kk jakso kerrallaan. Halli-tietopankista hyötyvät sekä uudet että kokeneemmat luottamushenkilöt. Luottamushenkilöillä on henkilökohtaiset tunnukset HALLI-tietopankkiin ja sisältöjä voi tutkia ja suorittaa haluamaan ajankohtana.

Tietopankissa tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, Emma Andersson ja Henna Koskelainen Hallintoakatemiasta. Lisäksi kouluttajina tallenteilla toimivat muun muassa Risto Harisalo, Veijo Tarukannel ja Nina Holopainen. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajina toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

Kuinka saat HALLI-tietopankin kuntasi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden käyttöön?

Varmista sujuva aloitus uudella valtuustoryhmällä ja tilaa HALLI-tietopankki ennen vaaleja. Tilaus tehdään verkkosivuilla olevalla lomakkeella ilmoittamalla (alustava) käyttäjien määrä. Lisätietoa HALLIsta voit kysyä johtajalta Soili Mekliniltä: soili.meklin(a)snellmanedu.fi / p. 044 746 2841.

www.snellmanedu.fi/halli

Kirjoittajat: Tuuli Tarukannel, Heidi Kotikumpu ja Outi Savolainen
Päivitetty 8.6.2021