Tässä blogissa esitellään 16 digitaalista työkalua, jotka ovat hyödyllisiä esimerkiksi etätyöskentelyssä. Työkalut on poimittu Learn@work-hankkeen aikana kerätystä kattavasta tietovarannosta, jossa on yli 1500 erilaista työssä hyödynnettävää sisältöä, mukaan lukien erilaisia työkaluja, sovelluksia ja menetelmiä. Tässä esiteltyjä työkaluja voi käyttää tai kokeilla ilmaiseksi, minkä lisäksi monet niistä tarjoavat maksullisia versioita, jotka sisältävät laajempia käyttömahdollisuuksia. Työskenteletkö etänä, toimistolla tai hybridinä? Nappaa tästä parhaat vinkit!

Viestintäsovelluksia

Chatwork on viestintäsovellus, jossa yhdistyvät keskustelumahdollisuudet sekä tehtävien jakaminen. Sovelluksesta löytyy chat ja videochat, minkä lisäksi sillä voi jakaa tiedostoja sekä jakaa ja hallita tehtäviä tiimin kesken. Käyttö vaati tunnusten luomisen, mutta perusominaisuudet ovat maksutta käytössä. Täydet lisäominaisuudet ovat maksullisia.

Discord on viestintäalusta, jossa voi luoda kanavia eri aihealueiden ympärille, merkitä tärkeitä viestejä ja reagoida nopeasti muiden viesteihin. Viestiminen on mahdollista tekstin, puheen ja videoiden välityksellä. Discord toimii selaimessa tai sitä varten voi ladata sovelluksen tietokoneelle tai puhelimeen. Käyttö on maksutonta.

Kyselytyökaluja

Google Forms on kyselytutkimustyökalu, jolla voi luoda omia kyselyitä ja lähettää niitä eteenpäin. Sisältää useita erilaisia malleja ja kyselyvaihtoehtoja. Käyttö vaatii rekisteröitymisen.

Typeform on työkalu visuaalisten ja persoonallisten kyselyiden tekoon. Typeformilla voi tehdä räätälöityjä kyselyjä ja palvelu on helppokäyttöinen.

Ideointityökaluja

Bizy on ideointiin ja päätöksentekoon soveltuva sovellus, jossa voidaan kerätä ideoita listoiksi, äänestää vaihtoehtoja (myös anonyymisti äänestäminen on mahdollista) sekä kerätä palautetta.

Coggle on helppokäyttöinen työkalu, jolla voi suunnitella ja ideoida laajoja ajatuskarttoja. Coggle sopii muistiinpanojen kirjoittamiseen tai ideointiin ja sillä voi myös työskennellä yhdessä jakamalla linkkiä halutuille henkilöille. Maksuttomassa versiossa on rajallinen määrä yksityisiä karttoja.

Tricider sopii ideoiden keräämiseen, keskusteluun ja äänestykseen. Aloittaja luo kyselyn tai aiheen ja jakaa linkin muille osallistujille, jotka voivat lisätä omia vaihtoehtojaan ja äänestää näiden välillä. Päätöksenteko ja ideointi tapahtuu helposti ilman erillisen kokousten järjestämistä! Käyttö on ilmaista eikä vaadi rekisteröintiä.

Tehtävienhallintatyökalut projekteihin ja tiimeille

Milanote on helppokäyttöinen ja visuaalinen työkalu projekteihin ja tehtävienhallintaan. Milanotella voi luoda erilaisia tauluja, joihin voi liittää muistiinpanoja, tehtävälistoja, kuvia, tiedostoja ja linkkejä. Yhdellä silmäyksellä voi hahmottaa projektin / tehtävän kokonaisuuden visuaalisesti. Taulut voivat olla henkilökohtaisia tai tiimin kesken yhdessä työstettäviä. Tarjolla on sekä maksuton että maksullinen versio. 

Trellon avulla voi luoda helposti silmäiltäviä listoja, tauluja ja kortteja eri tiimeille ja projekteille. Työkalu auttaa järjestämään ja priorisoimaan työtehtäviä. Trellossa voi jakaa muun muassa tehtäviä, kuvia, tiedostoja ja linkkejä. Se sisältää myös kommentointimahdollisuuden. Toimii selaimessa sekä sovelluksessa.

Infolio on tehtävienhallinnan työkalu, jolla voi luoda visuaalisia Kanban-taulujen tyylisiä kokonaisuuksia. Sopii tehtävien- ja projektinhallintaan sekä listojen luomiseen. Sovelluksen avulla voi esimerkiksi kirjoittaa ylös tehtäviä ja jakaa niitä tiimin jäsenille. Erilaisten tekstien, kuvien, linkkien ja muiden sisältöjen jako on helppoa.

Notion yhdistää monia eri sovelluksia ja ominaisuuksia. Notion mahdollistaa tehtävälistojen tekemisen, tehtävien- ja projektinhallinnan sekä tiedostojen säilyttämisen ja jakamisen.

Workshop-sovelluksia

Axis on workshop-alusta fasilitointiin ja osallistumiseen. Alustalla voi esimerkiksi järjestää aivoriihen uusia ideoita varten ja äänestää niistä parhaimpia. Maksuton käyttö mahdollistaa kolme osallistujaa per workshop.

SessionLab on verkossa toimiva workshop-suunnittelun työkalu. Se mahdollistaa workshopin tai koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen erilaisten aktiviteettien avulla. Työkalu sisältää lukuisia valmiita malleja ja ideoita erilaisille aktiviteeteille ja menetelmille. Sovellus sopii esimerkiksi fasilitaattoreille, kouluttajille ja konsulteille. Perusominaisuudet ovat ilmaisia, maksulliset käyttöoikeudet mahdollistavat laajemmat ominaisuudet.

Yhteistyöskentelyalustoja

AWW App on digitaalinen taulu, johon voi kirjoittaa ja piirtää, lisätä muistilappuja ja tiedostoja. Taulun voi jakaa muille käyttäjille ja työskennellä yhdessä.

Miro on maksuton yhteiskäyttöön sopiva valkotaulu. Tiimin jäsenet voivat samanaikaisesti muokata yhteistä taulua lisäten esimerkiksi kuvia, videoita, tiedostoja ja muistilappuja. Sopii esimerkiksi ideointiin ja visuaaliseen suunnitteluun.

Stormboard on eräänlainen digitaalinen työskentelyalusta, jossa voi esimerkiksi pitää tapaamisia, järjestellä ja hallita tehtäviä, jakaa tiedostoja sekä ideoida muiden tiimiläisten kanssa.

Toivottavasti näistä vinkeistä on apua antoisan ja tehokkaan työskentelyn suunnitteluun ja toteutukseen!

Blogi julkaistu alunperin toukokuussa 2020 snellmankesayliopisto.fi -sivustolla, kirjoittajana Lotta Uotila.