Tiedote: Snellman-kesäyliopiston uudeksi tiederehtoriksi 1.1.2022 on valittu Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen

Tiederehtorin tehtävä on luottamustoimen luonteinen ja sen tehtävänä on vahvistaa kesäyliopiston ja akateemisen maailman linkittymistä. Kesäyliopiston keskeinen tehtävä on tasa-arvoistaa oppimisen ja sivistyksen mahdollisuuksia yhteiskunnassa, korostaen erityisesti tutkitun tiedon saatavuutta ja sovellettavuutta.

“Sivistys etsii vastauksia kunkin aikakauden polttavimpiin ongelmiin. Nykyaikana kestävän tulevaisuuden rakentaminen on merkittävin ihmiskunnan, yhteiskunnan ja yksittäisen kansalaisen oppimishaaste. Haluan omalta osaltani ottaa ratkaisijan roolin tässä oppimisen kysymyksessä.” Arto O. Salonen

Arto O. Salonen on laajasti verkostoitunut akateemisessa maailmassa. Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteellisen tiedekunnan professorin tehtävän lisäksi hänellä on dosentuurit Helsingin yliopistossa (kasvatustieteet), Maanpuolustuskorkeakoulussa (kestävä kehitys) ja Itä-Suomen yliopistossa (ekososiaalinen hyvinvointitutkimus). Hänen asiantuntijuutensa liittyy kestävään yhteiskuntaan siirtymiseen.

Lisäksi Arto on ajatusjohtaja, joka esiintyy ja kirjoittaa todella aktiivisesti sekä akateemisissa verkostoissa että kaikkien kansalaisten saavutettavasti. Arton puheenvuorot ja kirjoitukset löytyvät kootusti: artosalonen.com

– Arton laaja-alainen ymmärrys ja näkemys yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tekijöistä ja toimista sen edistämiseksi tukevat erinomaisesti Snellman-kesäyliopiston strategista fokusta, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla oppimista eri muodoissaan, kertoo Snellman-kesäyliopiston hallinnollinen rehtori ja Snellman-instituutin johtaja Soili Meklin.

– Näen tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeänä, että meidän kaltaisemme joustava oppilaitos tarttuu yhteiskunnan suuriinkin haasteisiin konkreettisilla toimilla, oppimis- ja sivistysmahdollisuuksia luovasti edistäen. Tähän saamme varmasti Artolta paljon lisää ajatuksia ja ideoita. Samalla voimme tuoda näkyvyyttä hänen yhteiskunnallisesti kestävää hyvinvointia edistäville ajatuksilleen, jatkaa Soili Meklin.

Snellman-kesäyliopisto järjestää vuosittain noin 200 koulutusta ja opiskelijoita niihin osallistuu noin 4000 henkilöä. SnellmanEDU-brändin alla toimivat myös työyhteisöjen oppimiseen erikoistunut Learn@work-yksikkö sekä oppilaitoksille digitaalisia palveluita tarjoava Isoverstas-verkosto. Kaikkia SnellmanEDU-brändin toimintoja ylläpitää Snellman-instituutti ry, joka on yleishyödyllinen yhdistys. Lisätietoja: www.snellmanedu.fi/snellman-kesayliopisto

Haastattelupyynnöt
Soili Meklin p. 044 746 2841 / soili.meklin@snellmanedu.fi
Arto O. Salonen p. 040 682 0080

Kuva: Juha Törmälä