TRE®-ohjaajakoulutus 30 op

Ajankohta
07.02.2025 - 14.06.2025
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
30 op
Hinta
2.500,00
Ilmoittaudu viimeistään
19.01.2025
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutuksen ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE® auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista. Läpikäytyäsi koulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE®-ohjaaja (Certified TRE Provider).

TRE®-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa amerikkalaisen tohtori David Bercelin kehittämään kehollisen stressinpurun menetelmään. TRE®-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajakoulutettavaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa.

TRE:tä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle. TRE-ohjaajakoulutus antaa valmiudet työskennellä aikuisten parissa. Lapsille ja nuorille suunnattuun TRE:n on oma täydentävä koulutus, edellytyksenä täydennyskoulutukseen pääsylle on TRE-ohjaajuus.

Sisältö

TRE®-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta moduulista (moduuli 1 ja 2), joihin sisältyy koulutus- ja harjoituspäiviä. Päiviä on yhteensä 14 ja TRE:tä tehdään jokaisena koulutus- sekä harjoituspäivänä.

TRE®-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. Koulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä.

Koulutus- ja harjoituspäivien lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäinen harjoittelu, kirjallisuuteen tutustumista ja harjoituspäiväkirjan pitämistä. Lopuksi kirjoitetaan essee ja yhteenveto omasta harjoituspäiväkirjasta. TRE®-ohjaajakoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

MODUULI 1

 • Stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi
 • Kouluttajina Jyrki ja Kirsi

Koulutuspäivät:

 • pe 7.2.2025 klo 17.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
 • la 8.2.2025 klo 9.00–16.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
 • su 9.2.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki ja Kirsi)

 Harjoituspäivät 1-4:

 • pe 21.2.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Kirsi)
 • la 22.2.2025 klo 9.00–15.00, Kuopiossa (Kirsi)
 • pe 14.3.2025 klo 15.00–20.00, etänä (Jyrki)
 • la 15.3.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki)

MODUULI 2

 • TRE:n tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Koulutuspäivät:

 • pe 25.4.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
 • la 26.4.2025 klo 9.00–15.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
 • su 27.4.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki) yksi ekstra etäpäivä (vrt 2024)

Harjoituspäivät 5-8:

 • pe 16.5.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Kirsi)
 • la 17.5.2025 klo 9.00-14.00, etänä (Jyrki)
 • pe 13.6.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
 • la 14.6.2025 klo 9.00–15.00, valmistuminen Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)

*Muutokset päivämäärissä mahdollisia

Aika ja paikka

Helmikuu
pe 7.2.2025 klo 17.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
la 8.2.2025 klo 9.00–16.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)

su 9.2.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki ja Kirsi)
pe 21.2.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Kirsi)

la 22.2.2025 klo 9.00–15.00, Kuopiossa (Kirsi)

Maaliskuu
pe 14.3.2025 klo 15.00–20.00, etänä (Jyrki)
la 15.3.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki)

Huhtikuu
pe 25.4.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)

la 26.4.2025 klo 9.00–15.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
su 27.4.2025 klo 9.00–15.00, etänä (Jyrki)

Toukokuu
pe 16.5.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Kirsi)

la 17.5.2025 klo 9.00-14.00, etänä (Jyrki)

Kesäkuu
pe 13.6.2025 klo 15.00–20.00, Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)
la 14.6.2025 klo 9.00–15.00, valmistuminen Kuopiossa (Jyrki ja Kirsi)

Koulutus järjestetään monimuotona, jolloin osa koulutuspäivistä järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, mm. psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit. Lisäksi muut vaativaa kohtaamistyötä tekevät, mm. opettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, esittävän taiteen ammattilaiset, urheiluvalmentajat, joogaopettajat.
TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen / diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville eikä mielenterveyden tai tunne-elämän häiriöistä kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. HUOM. Ennen TRE®-ohjaajakoulutukseen hakeutumista tulee olla käytynä TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus, eli TRE:stä tulee olla aiempaa kokemusta.

Osaamistavoitteet

TRE-ohjaajakoulutuksen myötä:

 • tunnistat erilaisia vireystiloja itsessäsi ja asiakkaissasi ja pystyt hyödyntämään tätä ymmärrystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • itsehavainnointi- ja itsesäätelykykysi syvenee
 • tunnistat aktiivisen ja passiivisen puolustautumisen tilat sekä sietoikkunan alueen, sosiaalisen liittymisen tilan
 • pystyt omalla toiminnallasi luomaan turvallisuuden ilmapiirin ja ymmärrät turvallisuuden merkityksen kehotyöskentelyn ja ihmisten välisten kohtaamisten perustana
 • ymmärrät perusteet TRE-menetelmään liittyvästä teoriatiedosta, mm. Stephen Porgesin polyvagaaliteoriasta sekä muista TRE:n liittyvistä teorioista (mm. kiintymyssuhdeteoriasta ja traumateorioista kehollisten oireiden ymmärtämisen tueksi)
 • osaat viedä turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin

Kouluttajat

Jyrki Rytilä vastaa Suomessa uusien TRE-ohjaajien kouluttamisesta ja hän on opettanut menetelmää tuhansille ihmisille eri puolilla maailmaa viimeisen 15 vuoden aikana. Jyrki on TRE® Certification Trainer, DI, hahmoterapeutti (6/2023), ja klassisen budon opettaja.

Kirsi Törmi on TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti ja sosionomi (kriisityö). Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa.

 • Toteutus: 

  Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin osa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena. Tarkempi osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä.
  Maksimiosallistujamäärä 18

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  2500 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 3 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset