PERHEARVIOINTI – Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä (3 op)

Ajankohta
12.11.2024 - 14.01.2025
Paikka
Joustava
Opintopisteet
3 op
Hinta
740,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.10.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Perhearviointi on puolistrukturoitu menetelmä, joka soveltuu kaikille, jotka kohtaavat työssään perheitä. Perhearviointi antaa konkreettisia työkaluja esimerkiksi lastensuojelutyöhön, perheneuvola ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan, oppilashuoltoon, nuorisorikollisuuden parissa työskentelyyn, päihdetyöhön, varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön (esimerkiksi neuvolat) sekä terapiatyön.

Perhe on oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saadaan tietoa lapsesta osana perheyhteisöä sekä tietoa lapsen hyvinvoinnista. Perhearviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia kuvataan yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nousevalla perhearviointimenetelmällä arvioidaan perhettä kokonaisuutena sekä perheen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista.

Perhearviointimenetelmää voidaan käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Menetelmä auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten perheenjäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa.

Sisältö

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Perhearviointimenetelmään sisältyy:

 • toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu
 • tietty tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
 • taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
 • perhetehtävät
 • haastattelumallit, joita työntekijä voi vuorovaikutustilanteissa hyödyntää
 • perhearviointilomakkeet.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi auttaa seuraavissa haasteissa:

 • kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
 • kun työskennellään perheen kanssa, tukien perhettä, perhesuhteita ja vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä
 • kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia

Opetuksessa vaihtelevat luennot, toiminnalliset harjoitukset sekä keskustelut. Lisäksi opiskelija tekee koulutuksen aikana itsenäisiä tehtäviä.

Aika ja paikka

tiistai 12.11.2024 klo 9.00-15.00

tiiistai 10.12.2024 klo 9.00-15.00

tiistai 14.1.2025 klo 9.00-15.00

Kuopio, joustava. Voit valita haluatko osallistua lähiopetuspäiviin Kuopiossa vai kokonaan etänä.

Kohderyhmä

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu kaikille ammattilaisille (ammattiauttajille ja tutkijoille), jotka työskentelevät perheiden kanssa ja/tai tekevät arvioita perhe-elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla.
Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (myös lähihoitaja) tai kasvatus- tai opetusalan tutkinto.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy perhearviointimenetelmän hyödyntämiseen perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Perhearviointikoulutuksen käytyään opiskelija:

 • osaa käyttää järjestelmällistä havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallia ja rakennetta.
 • osaa käyttää menetelmiä, jotka auttavat perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja edistämisessä
 • osaa hyödyntää arviointimenetelmää, jonka avulla hän pystyy havainnoimaan ja kuvaamaan perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia yksityiskohtaisesti ja objektiivisesti.

Kouluttajat

instructor_img

Psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen, MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Muu informaatio

Perhearviointi (The Family Assessment) kehitettiin Iso-Britannian terveysministeriön tilauksesta auttamaan apua tarvitsevien perheiden ja lasten arvioinnissa ja se on osa laajempaa arviointikehystä. Menetelmän on kehittänyt lastenpsykiatri, psykoanalyytikko, perheterapeutti Arnon Bentovim, kollegansa Lisa Bingley Millerin kanssa. Menetelmän juuret ovat systeemisessä perheterapiassa ja se perustuu parinkymmenen vuoden aikana kehiteltyihin perhetyön lähestymistapoihin ja menetelmiin (teoriaan ja näyttöön perustuva).

 • Toteutus: 

  Koulutus muodostaa prosessin. Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää. Voit valita osallistutko lähiopetukseen Kuopiossa vai osallistutko koulutukseen etänä.

  Opetuksessa vaihtelevat luennot, toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut (2 op). Koulutukseen sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia etukäteis- ja välitehtäviä (1 op).

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

  Voit tilata tämän koulutuksen myös räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  740 €

  Hinta sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen. Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset