Lapsen asema sijaishuollossa ja rajoitustoimenpiteet

Ajankohta
20.11.2024 - 20.11.2024
Paikka
Kuopiossa
Hinta
260,00
Ilmoittaudu viimeistään
06.11.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Lapsen sijaishuollon toteuttaminen on julkinen hallintotehtävä, jossa on huomioitava tarkasti lapselle syntymästään asti kuuluvien oikeuksien toteutumisesta. Lapsen sijaishuollon toteuttajien ja lapsen asioita vastaavan sosiaalityöntekijän velvollisuutena on huolehtia lapsen oikeuksien toteuttamisesta koko lapsen sijaishuollon ajan.

Keskeinen osa lastensuojelulaitoksen arkea on lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpidesäännökset, jotka uudistettiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2006. Näitä säännöksiä on vuosien myötä uudistettu ja uusimmat uudistukset tulivat voimaan tämän vuoden alusta 1.1.2020. Viimeisten vuosien aikana lastensuojelulain rajoitustoimenpiteistä on tullut paljon myös uutta oikeuskäytäntöä. Tämän lisäksi eduskunnan oikeusasiamies ja aluehallintovirasto on tehnyt sijaishuoltopaikkoihin lukuisia tarkastuskäyntejä.

Palautteita koulutuksesta:

Selkeä asiantuntija, arjen toimintaan hyviä esimerkkejä.

Selkeä johdonmukainen esitys. Asiat kerrottu ymmärrettävästi.

Hyvää oli juristin lastensuojeluosaaminen, joka tuli selväksi.

Tuli paljon uutta asiaa. Koulutus oli tosi mielenkiintoinen.

Erityisen innostavaksi koulutuksessa koettiin lupa käyttää maalaisjärkeä ja nimenomaan sitä, että toteutetaan “lapsen suojelua ja sijaishuoltoa”.

Sisältö

Lapsen sijaishuollon järjestämisen lähtökohdat

Lapsen asiakassuunnitelma sekä hoito- ja kasvatussuunnitelma

Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma

Lastensuojelulain mukaiset rajoitustoimenpiteet:

 • Laitoksen johtajan määräys rajoitustoimenpiteistä

 • Rajoitustoimenpiteiden tavoitteet ja käyttöala

 • Rajoitustoimenpiteiden päätöksentekijä ja päätösmuoto

Rajoitustoimenpiteiden toimivaltasäännökset:

 • Aineiden ja esineiden haltuunotto

 • Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus

Omaisuuden ja lähetyksen tarkastaminen / luovuttamatta jättäminen

 • Kiinnipitäminen

 • Liikkumisvapauden rajoittaminen

 • Eristäminen

 • Erityinen huolenpito

Rajoituksien jälkikäteinen arviointi

Luvatta laitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen

Rajoitustoimenpiteiden kirjaaminen

Aika ja paikka

Keskiviikko 20.11.2024
Klo 9–14
Koulutus järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa. Tarkempi osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Kohderyhmä

Jokaisen lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan ammattilaisen täytyy tuntea ne lastensuojelulain säännökset ja tulkinnat, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja rajoitustoimenpiteitä. Näiden säännösten tunteminen on ehdottoman tärkeää myös lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille, jotka ovat sijaishuollon aikaisen työskentelyn prosessinjohtajia ja joiden velvollisuutena on valvoa lapsen etua koko lapsen sijaishuollon ajan.

Kouluttajat

instructor_img

OTK, lupalakimies, Kati Saastamoinen on toiminut aikaisemmin kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhesosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun. Lapsen oikeuksiin liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskeva juridiikan ammattilaisena. Viime vuosina Kati Saastamoinen on perehtynyt lapsen oikeuksien ohella myös kehitysvammaisia koskeviin rajoitustoimenpiteisiin sekä sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin.

Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esimerkiksi terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle. Hän on kouluttanut tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018 ja 2020).

 • Toteutus: 

  Koulutus järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa. Tarkempi osoite ilmoitetaan kutsukirjeessä.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  etunimi.sukunimi(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen myös räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  260 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset