HALLI-tietopankki luottamushenkilöille

Lisätietoa ja tilaus!

Mikä HALLI ja kenelle?

HALLI-tietopankki on tilattavissa joko ryhmätilauksena kunnan luottamushenkilöille tai yksittäisten valtuutettujen omaan käyttöön!

Hallintoakatemia ja SnellmanEDU ovat yhdistäneet osaamisensa ja tarjoavat kunnille kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkko-oppimisympäristön muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä. Luottamushenkilö tai kunnan viranhaltija voi käyttää HALLIa käsikirjana tai opiskella siellä olevia sisältöjä aikaan ja paikkaan sitomatta, omassa tahdissa.

HALLI sisältää videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotetu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia. Osallistuja voi halutessaan suorittaa 5 op:n laajuisen Kunnallisen luottamushenkilön peruskurssin. Osallistujan on mahdollista myös testata osaamistansa tekemällä tehtäviä

Sisältö

HALLI muodostuu webinaaritallenteista, Powerpoint-tietoiskuista, esimerkeistä ja niihin liittyvistä harjoituksista sekä pienistä testeistä. Webinaaritallenteet ovat noin 20-30 minuutin pituisia tiiviitä tietoiskuja käsiteltävänä olevista aiheista.

Kouluttajina webinaareissa toimivat henkilöt, jotka ovat oikeasti olleet tekemässä asioita ja päättämässä niistä. Siksi asioita käsitellään käytännönläheisesti ja erilaiset kunnat huomioon ottaen.Oppimismateriaalit täydentävät webinaarin aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista.

Tarkemmat sisällöt löydät osoitteesta: https://snellmanedu.fi/halli/

Kohderyhmä

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Luottamushenkilö pystyy etenemään kurssilla oman osaamisensa mukaisesti.

Kouluttajat

Kouluttajina tallenteilla toimivat Risto Harisalo, Veijo Tarukannel, Aimo Ryynänen, Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel, Taina Ketola ja Nina Holopainen. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kouluttajina webinaareissa toimivat kunta-alan ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel, HTM Taina Ketola, Emma Andersson ja Henna Koskelainen Hallintoakatemiasta.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija
  Riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  80 € + alv. / valtuutettu / vuosi

  Snellman-Instituutin jäsenkunnille ja Hallintoakatemian lisenssikunnille 50 € + alv. / valtuutettu / vuosi


Lisätietoa ja tilaus!