Suomen ensimmäinen Virtuaalikerho-ohjaajakoulutus (7 op) päättyi onnistuneesti marraskuussa. Kuopion kaupungin museokeskuksen (www.kuopionmuseo.fi) museopedagogiikan asiantuntijat Jenita Martikainen ja Nina Alvejärvi osallistuivat koulutukseen yhdessä. Jututimme Jenitaa ja Nina ja blogissa he kertovat koulutuksen annista ja mahdollisuuksista museotoiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa. 

Mitkä ovat tavoitteenne virtuaalikerho-ohjaajakoulutuksen päätyttyä? 

Tavoitteenamme on käyttää virtuaalikerho-ohjaajakoulutuksen aikana saatuja tietoja verkkopedagogiikan työvälineistä ja -tavoista pohjana museokeskuksen verkkopedagogisen tarjonnan kehittämisessä. Lisäksi pyrimme löytämään uusia toimivia toimintatapoja ja hankkimaan sellaisia työkaluja, jotka täydentävät jo olemassa olevaa verkkopedagogista tarjontaamme ja työkalupakkiamme.  

”Tutor-tapaamisissa tunnelma oli leppoisa, huomioonottava, kuunteleva, turvallinen ja tasapuolinen.” 

Kuinka aiotte hyödyntää koulutuksen sisältöjä tulevaisuudessa? 

Koulutuksen käytännön opit on tarkoitus saattaa verkkoympäristössä työskentelevän henkilöstön tietoon, jotta myös he voivat halutessaan laajentaa osaamistaan tällä saralla koulutuksemme pohjalta. Tavoitteena on, että koulutus hyödyttäisi mahdollisimman laajasti koko työyhteisöämme. 

Miten tiedekasvatus onnistuttiin tuomaan esiin koulutuksessa? 

Virtuaalikerho-ohjaajakoulutuksen aikana olemme tutustuneet laajaan joukkoon tiedekasvatuksen menetelmiä ja toteutustapoja. Niiden valossa olemme jatkossa valmiimpia arvioimaan sitä, millaisissa yhteyksissä tiedekasvatusta voi tuoda osaksi museokeskuksen pedagogisia tuotteita tai sisältöjä.  

”Verkkotyöpajat olivat antoisia ja opin paljon uutta, josta oli heti hyötyä omassa työssä tämän projektin tiimoilta ja laajemmin omassa työssä. Voi että. Miten kyllin kiittäisin!” 

Tietoa Virtuaalikerho-ohjaajakoulutuksesta

Koulutus järjestettiin SnellmanEDUn Lasten yliopiston (snellmanedu.fi/lasten-yliopisto) ja Ilona IT:n (www.ilonait.fi) välisenä yhteistyönä osana kansainvälistä Phereclos-hanketta: snellmanedu.fi/phereclos-hanke. Hankekoordinaattori Niko Kyllönen vastasi koulutuksen tiedekasvatussisällöistä ja Ilona IT:n kouluttaja Maj-Britt Kentz verkkotyöpajoista. Verkkotyöpajoissa tarjottiin tietoja ja taitoja uusimman oppimisteknologian käytöstä opetuksen tukena esim. Zoom, ThingLink ja Kahoot. 

”Tiedekasvatuksen perusteet-verkko-osuudessa olevat tehtävät linkittyivät hyvin tähän koulutukseen.” 

Vieraskynässä Kuopion kaupungin museokeskukselta:

Jenita Martikainen 
museoassistentti 

Nina Alvejärvi  
museopedagogiikan tuottaja 

Lisätietoja:
Niko Kyllönen, hankekoordinaattori
044 7462843 / niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi