Terveystieto: Terveys ja yhteiskunta (TE3, OPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
16.05.2024 - 31.05.2025
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2025

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan terveyttä laajasti yhteiskunnallisesta ja globaalista näkökulmista sekä syvennytään ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja sai­rauk­sien eh­käi­syn his­to­ri­al­li­siin kehityslinjoihin ­ja tu­le­vai­suu­den haas­teisiin. Teh­tä­vä­nä on ava­ta kes­kei­siin tart­tu­mat­to­miin ja tar­tun­ta­tau­tei­hin liit­ty­viä te­ki­jöi­tä sekä tar­kas­tel­la so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen, itse­hoi­don ja oma­hoi­don mer­ki­tys­tä ter­vey­del­le. Olen­nais­ta on myös pe­reh­tyä ter­vey­teen ja sai­rauk­siin liit­ty­viin eet­ti­siin ky­sy­myk­siin sekä glo­baa­lei­hin ter­veys­haas­tei­siin.

Opiskelija suorittaa kurssia opettajan ohjauksessa.

Arviointi: numeroarviointi 4-10

Opintojaksolle voi ilmoittautua vaikka ei juuri nyt opiskelisikaan lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen.
Kohtaan osallistuja/ ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Opetussuunnitelman 2021 mukainen TE03-opintojakson kirja

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2024-25 aikana
EduGo-moodle

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Tiina Lehmusoksa
  tiina.lehmusoksa@edu.savonlinna.fi

  Apulaisrehtori
  Jani Repo
  044 417 4595

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana. Verkko-opintojakso on Isoverstaan jäsenoppilaitoksen tarjoama. Suoritukseen liittyen ota yhteyttä tarjoavaan opettajaan tai oppilaitokseen.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24% 

  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.