Biologia: Biotekniikka ja sen sovellukset (BI6, OPS2021, itsenäinen verkko-opintojakso)

Ajankohta
11.05.2023 - 31.05.2024
Hinta
111,60
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2024

Kuvaus

Opin­to­jak­son kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat gee­ni­tek­nii­kan ja mik­ro­bi­o­lo­gi­an eri­lai­set so­vel­luk­set. Opin­to­jak­sos­sa esi­tel­lään uu­sim­pia bio­tek­nii­kan so­vel­luk­sia no­pe­as­ti ke­hit­ty­väl­lä alal­la. keskeisiä siältöjä ovat mm. mikrobien luokittelu, bak­tee­rien ra­ken­ne ja muun­te­lu, virukset, mik­ro­bien hyö­dyn­tä­mi­nen bio­tek­nii­kas­sa, DNA:n muok­kaus ja tut­ki­mi­nen gee­ni­tek­nii­kal­la sekä biotekniikan sovellukset

Arviointi: numeroarviointi 4-10

Opintojaksolle voi ilmoittautua vaikkei juuri nyt opiskelisikaan lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Lukion terveystiedon pakollisen ja syventävien kurssien tai opintojaksojen oppikirjat

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet

Toteutus

Itsenäinen verkko-opintojakso

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2023-2024 aikana.

EduGo-Moodle

 • Toteutus: 

  Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija isoverstas

  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  90 € + alv 24%

  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.