Terveystieto: Terveys ja yhteiskunta (TE3, OPS2021, itsenäinen verkko-opintojakso)

Ajankohta
16.05.2024 - 31.05.2025
Hinta
111,60
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2025

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan terveyttä laajasti yhteiskunnallisesta ja globaalista näkökulmista sekä syvennytään ter­vey­den edis­tä­mi­sen ja sai­rauk­sien eh­käi­syn his­to­ri­al­li­siin kehityslinjoihin ­ja tu­le­vai­suu­den haas­teisiin. Teh­tä­vä­nä on ava­ta kes­kei­siin tart­tu­mat­to­miin ja tar­tun­ta­tau­tei­hin liit­ty­viä te­ki­jöi­tä sekä tar­kas­tel­la so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen, itse­hoi­don ja oma­hoi­don mer­ki­tys­tä ter­vey­del­le. Olen­nais­ta on myös pe­reh­tyä ter­vey­teen ja sai­rauk­siin liit­ty­viin eet­ti­siin ky­sy­myk­siin sekä glo­baa­lei­hin ter­veys­haas­tei­siin.

Opiskelija suorittaa kurssia itsenäisesti opettajan ohjauksessa.

Arviointi: numeroarviointi 4-10

Opintojaksolle voi ilmoittautua vaikka ei juuri nyt opiskelisikaan lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Itsenäisesti suoritettava opintojakso sopii opiskelijoille, jotka pystyvät suunnitelmalliseen työskentelyyn ja oma-aloitteisuuteen opiskelussa.

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen.
Kohtaan osallistuja/ ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Opetussuunnitelman 2021 mukainen terveystiedon 3. opintojakson kirja

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2024-25 aikana
EduGo-moodle

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Tiina Lehmusoksa
  tiina.lehmusoksa@edu.savonlinna.fi

  Apulaisrehtori
  Jani Repo
  044 417 4595

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana. Verkko-opintojakso on Isoverstaan jäsenoppilaitoksen tarjoama. Suoritukseen liittyen ota yhteyttä tarjoavaan opettajaan tai oppilaitokseen.

 • Hinta: 

  90 € + alv 24% 

  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.