Maantiede: Yhteinen maailma (GE3, OPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
16.05.2024 - 01.06.2025
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2025

Kuvaus

Maantieteen GE3-opintojaksolla tutustutaan ih­mi­sen toi­min­taan ja sen seu­rauk­siin maa­pal­lol­la. Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat vä­es­tö­maan­tie­tee­seen liit­ty­vät asiat, kuten pa­ko­lai­suus ja kau­pun­gis­tu­mi­nen, luo­non­va­roi­hin liit­ty­vät on­gel­mat (mm. ra­vin­non tuo­tan­to, ener­gia-asi­at) sekä glo­ba­li­saa­ti­on (mm. mat­kai­lu, lii­ken­ne) liit­ty­vät edut ja hai­tat.

Opiskelija suorittaa kurssia opettajan ohjauksessa. arviointi: numeroarviointi 4-10

Opintojaksolle voi ilmoittautua vaikka ei juuri nyt opiskelisikaan lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen.
Kohtaan osallistuja/ ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Lukion ops 2021 maantieteen GE3-opintojakson vapaavalintainen sähköinen tai paperinen kirja

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2024-25 aikana
EduGo-moodle

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Tiina Lehmusoksa
  tiina.lehmusoksa@edu.savonlinna.fi

  Apulaisrehtori
  Jani Repo
  044 417 4595

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana. Verkko-opintojakso on Isoverstaan jäsenoppilaitoksen tarjoama. Suoritukseen liittyen ota yhteyttä tarjoavaan opettajaan tai oppilaitokseen.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24% 

  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.