On ollut ilo kulkea mukana ja valmentaa Suomen ensimmäisiä oppimisagentteja! Learn@work-hankkeessa kehitimme työpaikoista oppimispaikkoja yhdessä mukana olevien pilottiorganisaatioiden kanssa. Valmennuksen päätyttyä mukana olleet organisaatiot ovat jatkaneet toimintaansa organisaatioidensa sisällä edistäen työn ohessa tapahtuvaa oppimista eri tavoin. Tässä blogisarjassa jaamme tunnelmia ja kokemuksia suoraan oppimisagenteilta, tervetuloa seuraamaan!

Learn@work hanke 2019 varhaiskasvatuksessa / Kuopion kaupunki

Ensin oli haasteet

Oppiminen ja osaaminen ovat varhaiskasvatuksessa laatutekijöitä. Perus ammatillisuus ja työnteon hyvä asenne ovat edellytyksenä, kun työtekijä aloittaa työnsä. Tämä ei kuitenkaan riitä tässä jatkuvassa kehityksen ja muutoksen paineessa. Työtekijöitä on jatkuvasti koulutettava, mutta samalla heidän on kuitenkin vaikea päästä (velvoite työntekijämäärien suhteutettuna lapsimääriin) työyksiköstä koulutuksiin. Olemme jo keskustelleet, että osaamista on vahvistettava työpaikoilla. Se vaatii toimintakulttuurin muutosta; on keskusteltava työyksikössä, että työntekijä tarvitsee omaa rauhaa netin kautta kouluttautuessa. Ja hän tarvitsee myös mahdollisuutta keskustella aiheesta ja jakaa oppimaansa. Työntekijöillä ei välttämättä ole iloista oppimisen jakamisen kulttuuria.

Jotain on tehtävä

Päätettiin vahvistaa verkko-oppimista, verkkokoulutuksia tulee enemmän. Learn@work hankkeesta on tehty oma aihealue KasvaNettiin, varhaiskasvatuksen verkko-oppimisympäristöön. Asiasta on keskusteltu esimiesten kanssa. Kun katsotaan eteenpäin, on iso kysymys, kuinka saada muutos aikaan. Jatkosta on jo sovittu, että kaupunkitasoisesti lähdetään pohtimaan oppimisagenttien kanssa, kuinka oppimista viedään eteenpäin.

Tukea kaivataan

Toivotaan vielä enemmän keskustelua hankkeesta ja sen hyvistä tuloksista. Varhaiskasvatuksen Koulutuksen suunnitteluryhmässä on käyty aihetta enimmäkseen läpi. Tukea toivotaan esimiehiltä, jotka ymmärtävät työntekijöiden osaamisen olevan työyksikön menestystekijä. Oppimisagenttien työ alkaa vasta tästä. Odotan innolla oppimisagenttien kokoontumista; jospa saadaan joukolla hyviä ideoita.

Oppimista on mitattava

Oppimista voidaan mitata, mutta se, miten oppiminen näkyy uutena toimintana, on vaikeaa mitata. Riippuu työtehtävistä, kuinka oppiminen näkyy työssä. Harjaannuttava opetus näkyy kykynä esim. sääntöjen noudattamiselle. Koulutus antaa mahdollisuuden tehdä erilaisia valintoja. Koulutus voi näkyä vaikkapa asenteiden muutoksessa, jota on hankala mitata. Sen voi havaita työkaveri, mutta mistä kaikesta oppimisesta se kertoo, on vaikeampi todeta. Eli opimme kaikkialla.

Learn@work

Hanke on tuonut juuri tähän hetkeen hyvän buustin, joka auttaa meitä kehittämään koulutusta. Välillä täytyy päästää irti vanhoista kaavoista ja katsoa eteenpäin, hyvästä ammatillisuudesta kuitenkaan tinkimättä. On ollut hienoa kuulla uusia tuulia, sekä kouluttajilta että osallistujilta, jotka ovat antaneet näkemystä erilaisesta oppimisesta. Paljon tuli myös oppimiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka ovat läsnä meillä jokapäiväisessä työnteossa. Uusi käsikirja kädessä käymme tutkimaan, onko oma työ muuttunut, mitä täytyy muuttaa ja kuka muutosta johtaa.

Kuopion kaupunki
Kasvu ja oppiminen
Varhaiskasvatus
Sonja Hälikkä

Tutustu Learn@work – oppimisen palveluihin: www.snellmanedu.fi/oppimisenpalvelut

Blogi julkaistu alunperin 20.1.2020 snellmankesayliopisto.fi -sivustolla.