Havahduimme kuluneen kesän jälkeen siihen, että on aika päivittää kielikurssien tarjontaa ja toteutusmuotoja. Mitä kieliä halutaan oppia? Missä ja milloin halutaan oppia? Vahvuutemme on aina ollut ketterä muuntautuminen vaihtuvaan kysyntään, ja maailma on muuttunut kovin muutaman vuoden aikana.

Kieliopintoja Snellman-kesäyliopistossa on perinteisesti tarjottu painottuen erityisesti kesään. Kesäyliopiston perustamisvuonna (1956) tarjolla oli mm. latinaa, joskaan sille ei ole hetkeen ollut kysyntää. Ehkä vielä yllätämme?

Pohdimme, millaisia tarpeita ihmisillä on ja sen parempaa keinoa emme tämän selvittämiseen keksineet, kuin ottaa avuksemme meidän mahtavat asiakkaat ja seuraajat. Kysely oli verkossa avoinna noin kolme viikkoa ja saimme yhteensä 136 vastausta. Kolme onnekasta myös voitti 50 € lahjakortin Oppimisen verkkokauppaan ja voittajille on tiedotettu sähköpostitse henkilökohtaisesti.

Tässä blogissa jaamme kyselyn tulokset ja havaintomme asiakkaidemme tämän hetken tarpeista. Kiitos vielä kaikille vastaajille!

Villejä kortteja ja uusia avauksia

Kysyimme ensimmäisenä mitä kieliä halutaan opiskella. Valmiiden vaihtoehtojen (16 kpl) lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa vapaasti omia kiinnostuksen kohteita.  Kärkisijoista taisteli viikkojen ajan espanja ja englanti, englannin viedessä voiton täpärästi. Jopa 37 % vastaajista valitsi englannin ja puolestaan 35 % antoi äänensä espanjalle.

Seuraavat kolme kieltä saivat suhteellisen saman verran ääniä; venäjä, ranska ja saksa. Toinen kotimainen kielemme ruotsi ei ihan yltänyt TOP 5 joukkoon. Usein Itä-Suomessa venäjä kiinnostaa ruotsia enemmän mm. matkailun ja väestön vuoksi. Loput hajaäänet menivät mm. japanille, virolle ja viittomakielelle. Muutaman äänen sai myös unkari, suomi ja tanska. Avoimessa vastausvaihtoehdossa suosikeiksi nousi italia, thai, karjala ja saame. Joukossa oli myös heprea, latina, islanti ja portugali ja paljon muuta.

Näiden kymmenien kielien joukosta löytyi useita, joita tarjonnastamme on löytynyt viime vuosina mutta myös sellaisia, jotka olisivat uusia avauksia Snellman-kesäyliopistolla. Saimme näistä vastauksista paljon hyviä ideoita jatkotyöstöön ja pyrimme toteuttamaan mahdollisimman paljon toiveita.

Joustavaa oppimista vapaa-ajalla

Vastaajista 41 % toivoi alkeistason kursseja, 39 % keskitason kursseja ja edistyneempien kursseja toivoi 18 %. Myös tämä tieto on tärkeä meille, jotta osaamme luoda tarpeita kohtaavia sisältöä.

Kielikursseja olemme toteuttaneet lähi- ja etäopetuksessa jo vuosia. Vastaajista kuitenkin 62 % toivoi pelkästään etäopetusta ja 46 % joustavaa opetusta, joissa oppijan on mahdollista valita, osallistuuko hän lähi- vai etäopetukseen. Lähiopetusta Kuopioon toivoi noin 30 % vastaajista ja muihin yksiköihin (Iisalmi ja Varkaus) huomattavasti vähemmän.

Iloksemme huomasimme, että koulutuspaikkaan liittyvät vastausvaihtoehdot ”leirikoulussa” ja ”ryhmän kanssa laavulla tai luonnossa kävellen” herättivät mielenkiintoa jopa 18 % vastaajista. Oppimisen muotoja on monenlaisia ja miksipäs ei vaikka spinningissä voisi kertailla työelämän englantia?

Kyselyyn vastaajista 61 % toivoi kielikurssien opetuksen ajankohdan olevan iltaisin. Viikonloppuisin haluaisi opiskella 47 % vastaajista ja päiväsaikaan vain 28 %. Tästä voimme päätellä, että kielikurssit sijoittuvat vastaajien arjessa nimenomaan vapaa-ajalle, ei osaksi esimerkiksi työpäiviä.

Kesäisin kielikursseille haluaisi osallistua vain 15 % vastaajista, kun taas selkeä enemmistö, jopa 38 %, haluaisi syventyä kielikursseihin talvi- ja kevätkaudella.

Teemakursseilta innostusta oppimiseen

Olimme uteliaita myös selvittämään kiinnostaisiko asiakkaita kielikurssit erilaisilla teemoilla. Sekä kulttuuri että matkustus veivät tästä selkeän voiton, ne kiinnostivat noin 80 % vastaajista. Kolmantena eniten kiinnosti työelämään liittyvät kielikurssit ja luonto, historia ja ruoanlaitto saivat tasaisesti ääniä. Perinteisen kieliopin lisäksi huomasimme, että myös kulttuurit ja tavat kiinnostavat.

Saimme myös erittäin vastauksia kyselyn lopussa olleeseen vapaa sana -kohtaan. Muutama vastaaja toivoi lukion kielen kursseja ja niitähän meiltä löytyykin jo Oppimisen verkkokaupasta: www.snellmanedu.fi/kielikurssit

Kommenteissa nousi myös selkeä tarve sekä suulliseen että kirjalliseen kielten oppimiseen. Myös intensiivikurssit nousivat useissa kommenteissa. Myös maksuttomia tutustumiswebinaareja toivottiin, jotta voisi tutustua matalalla kynnyksellä kouluttajaan ja sisältöön, ennen sitoutumista pidemmälle kurssille.

Tärkeä kommentti eräältä vastaajalta: vaikka aika onkin rajallista arjessa, kielikurssit ehkäisevät myös muistisairauksia. Kielikursseillemme osallistuvat vaihtelevat lukiolaisista yli 80-vuotiaisiin. Kaikenikäisiä uuden oppiminen kehittää sekä mieltä että aivoja ja kasvattaa hyvinvointia – riippumatta oppimisen tavoitteista.

Yhteenvetona voimme todeta, että kielikursseille on edelleen selkeä tarve yhteiskunnassa. Oppiminen on siirtynyt viime vuosien lähiopetuksesta entistä enemmän verkkoon ja joustava oppiminen mahdollistaa osallistumisen haluamallaan tavalla. Kasvavassa määrin erilaiset teemoitetut kielikurssit kiinnostavat ihmisiä ja mahdollistavat oppimisen uusilla keinoilla. Oppiminen seikkailee ihmisten arjessa kaikilla osa-alueilla ja tarjontaa on oltava kohtaamaan erilaisia tavoitteita – koskivatpa ne työelämää, matkustusta tai omaksi iloksi oppimista.

Kirjoittaja: Heidi Kotikumpu, markkinointikoordinattori