Isoverstaan jäsenpalvelut

Mikä on Isoverstas?

Isoverstaan kehittäjäyhteisön jäsenet ovat toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Jäsenillä on käytettävissään kaikki Isoverstaan palvelut, esimerkiksi Isoverstaan EduGo-oppimisympäristö sekä Tallennepalvelu. Yhteinen etäopetustarjonta Oppimisen verkkokaupassa varmistaa ja täydentää oppilaitosten omaa opintovalikoimaa.

Isoverstas tarjoaa kanavia, työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen. Kehittäjäyhteisö on digioppimisen osaamisen varmistaja.

Isoverstas on avannut aiemmin vain jäsenille kehitetyt palvelut myös muille organisaatioille.

Jäsenoppilaitokset

Isoverstaan jäsenet ovat toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vuonna 2024 verkostoon kuuluu 26 oppilaitosta.

Isoverstaan jäsenyys

Isoverstaan toimintakulujen kattamiseksi jäsenorganisaatiot maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. Vastineeksi jäsenmaksulle Isoverstaan jäsen saa käyttöönsä kaikki Isoverstaan palvelut.

Jäsenmaksun perusteena ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on Opetushallituksen tilastointipäivän 20.1. mukainen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä kussakin oppilaitoksessa.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten jäsenmaksun perusteena on valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Yhteystiedot

Timo Lemmetty, ICT-asiantuntija
timo.lemmetty(a)snellmanedu.fi
044 746 2865

Reetta-Mari Kellokoski, suunnittelija
reetta-mari.kellokoski(a)snellmanedu.fi
044 746 2846

EduGo-oppimisympäristö

SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristö on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.