Isoverstaan jäsenpalvelut

Mikä on Isoverstas?

Isoverstaan kehittäjäyhteisön jäsenet ovat toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia eri puolilta Suomea. Jäsenillä on käytettävissään kaikki Isoverstaan palvelut, esimerkiksi Isoverstaan EduGo-oppimisympäristö sekä Kommenttiseinä– ja Virtuaalijulkaisu-palvelut. Yhteinen etäopetustarjonta Oppimisen verkkokaupassa varmistaa ja täydentää oppilaitosten omaa opintovalikoimaa.

Isoverstas tarjoaa kanavia, työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen. Kehittäjäyhteisö on digioppimisen osaamisen varmistaja.

Isoverstas on avannut aiemmin vain jäsenille kehitetyt palvelut myös muille organisaatioille. Palvelukohtaiset hinnat löytyvät kunkin palvelun kuvauksista

Jäsenoppilaitokset

Isoverstaan jäsenet ovat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vuonna 2021 verkostoon kuuluu 30 oppilaitosta.

Isoverstaan jäsenyys

Isoverstaan toimintakulujen kattamiseksi jäsenorganisaatiot maksavat vuosittaisen jäsenmaksun. Vastineeksi jäsenmaksulle Isoverstaan jäsen saa käyttöönsä kaikki Isoverstaan palvelut.

Jäsenmaksun perusteena ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa on Opetushallituksen tilastointipäivän 20.1. mukainen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden määrä kussakin oppilaitoksessa.

Vapaan sivistystyön oppilaitosten jäsenmaksun perusteena on valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä.

Mitä hyötyä jäsenyydestä on?

Yhteystiedot

Soili Meklin, johtaja, rehtori
soili.meklin(a)snellmanedu.fi
044 746 2841

Timo Lemmetty, ICT-asiantuntija
timo.lemmetty(a)snellmanedu.fi
044 746 2865

Riikka Asikainen, suunnittelija
riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
044 746 2845

EduGo-oppimisympäristö

SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristö on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.