Taidolla tulevaisuuteen!
työelämä- ja yrittäjyysaiheinen
VESO-koulutus 

8.8.2023 Iisalmi

Lämpimästi tervetuloa VESO-päivään 8.8.2023!

Paikka: Iisalmen kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9, 74100 IISALMI

Aika: klo 8.45 – 15.00

Lisätietoja päivän ohjelmasta: p. 044 746 2845 Riikka Asikainen, SnellmanEDU

Ohjelma

8:45 – 9:15 Aamukahvit

9:15 – 9:30 Tilaisuuden avaus ja yrittäjyyskasvatuspolun jalkautus Kirsi-Tiina Ikonen, toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointiala, Mervi Huurinainen, Kaisa Aalto

9:30 – 10:00 Esitys 1: Mihin yrittäjyyskasvatusta tarvitaan? – kolme näkökulmaa yrittäjyyskasvatusten yrittäjyyskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja toteutukseen Sanna Lehtonen, toiminnanjohtaja, YES ry; Päivi Ojala, koulutuspäällikkö, Suomen Yrittäjät; Mari Rakkolainen, pedagoginen päällikkö, Nuori Yrittäjyys ry; Lauri Vaara, erityisasiantuntija, Talous ja nuoret TAT

10:00 -10:50 Sitran megatrendit 2023 ja keskustelua työelämän tulevaisuudesta Alustaja: Mikko Dufva, johtava asiantuntija, Sitra; Kommentaattorit: Kaisa Aalto, lehtori; Jorik Hoxha & Matti Rautio, Niklas Vakula, yrittäjät, JN Sneakers NY; Terho Savolainen, elinkeinojohtaja

10:50 – 11:00 Ohjeistus työpajatyöskentelyyn

11:00 – 12:30 Lounas

12:30 – 13:20 Työpajat 1. kierros (Opettaja valitsee ennakkoon itselleen yhden vaihtoehdosta – lisäksi rehtoreille oma työpaja. Työpaja-ilmoittautumislinkki on lähetetty sähköposteihin. Ks. työpajat alla)

13:30 – 14:20 Työpajat 2. kierros (Opettaja valitsee ennakkoon itselleen yhden vaihtoehdosta. Työpaja-ilmoittautumislinkki on lähetetty sähköposteihin. Ks. työpajat alla)

14:30- 14:55 Katse tulevaan – asiaa työelämä- ja yrittäjyysopetuksen merkityksestä ja tulevaisuudesta JN Sneakers NY: Jorik Hoxha, Matti Rautio, Niklas Vakula

14:55 – 15:00 Tilaisuuden päätös Riikka Asikainen

Tilaisuuden juontaa: Riikka Asikainen, SnellmanEDU

Taidolla tulevaisuuteen -alkumittaus

  • Taidolla tulevaisuuteen -projektissa haluamme tutkia veso-koulutusten vaikutuksia yrittäjyyskasvatuksen käytänteisiin kouluissa.
  • Kysely auttaa sinua myös tunnistamaan vahvuuksiasi, ja voit saada siitä vinkkejä opetukseen.
  • Siksi pyydämme kaikkia osallistujia vastaamaan aloituskyselyyn, joka löytyy: https://mittaa.lut.fi/
  • Kyselyn teknisestä toteuttamisesta vastaa LUT-yliopisto.
  • Veso-koulutuksen jälkeen (vuoden vaihteen tienoilla) osallistujat vastaavat loppukyselyyn.

Työpaja 1 (Juhani Ahon koulu, ruokala)

Ryhmäyttämällä parempaa yhteistyötä!

Työpajan tehtävät

Työpajassa harjoitellaan ryhmäyttämistä ja saadaan vinkkejä erilaisista ryhmäyttävistä harjoituksista, joita voi soveltaa koulun arjen eri tilanteissa. Työpajassa selvitetään, miksi ryhmäyttäminen on tärkeää kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa oppiaineissa. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 2 (Juhani Ahon koulu, yläsali)

Vahvuuksista innovointiin

Vahvuudet ja innovointi -työpajassa pääset tutustumaan työvälineisiin, joiden avulla voidaan helposti tunnistaa ja sanallistaa omia vahvuuksia sekä omaa osaamista. Vahvuuksia ja osaamista muotoillaan yhdessä yrittäjyyskasvatukselle tyypillisillä työtavoilla erilaisiksi innovaatioiksi, joita myös esitellään muille. Pajan toiminnallisia työtapoja voidaan soveltaa omaan opetukseen kaikilla luokka-asteilla ainesisällöstä riippumatta. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 3 (Juhani Ahon koulu, lk 131)

Vastuulliset taloustaidot kuuluvat kaikille!

Tervetuloa saamaan vinkkejä talousopetukseen ja kuulemaan innovatiivista keinoista oppia ja opettaa vastuullisesta kuluttamisesta. Työpaja soveltuu ihan kaikille peruskoulun opettajille, mutta erityisesti yhteiskuntaopin, kotitalouden, äidinkielen, matematiikan sekä englannin ja ruotsin kielen opettajille sekä ympäristöopin opettajille. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 4 (Juhani Ahon koulu, lk 129)

Verkot vesille – yritysyhteistyö oppimisen innostajana (suunnattu erityisesti perusasteen opettajille)

Heitä verkot vesille ja tartu yritysyhteistyön mahdollisuuksiin! Työpajan tavoitteena on tehdä tutuksi alueen työelämäverkostoja sekä rohkaista yritysyhteistyöhön. Lisäksi työpajassa tutustutaan yritysyhteistyön esimerkkeihin ja ideoitaan yhdessä erilaisia toteutustapoja. Työpaja soveltuu kaikille opettajille ja ohjaajille. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 5 (Juhani Ahon koulu, lk 205)

Unelmien työpaikka kaikille!

Työpajassa päästetään luovuus valloilleen ja ajatukset lentoon ja suunnitellaan unelmien työpaikkaa tai koulurakennusta. Miten vastuullisen työelämän teemat voidaan huomioida työyhteisöjen ja oppilaitosten arjessa? Pajan toiminnallisia työtapoja voidaan soveltaa omaan opetukseen kaikilla luokka-asteilla ainesisällöstä riippumatta. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 6 (Juhani Ahon koulu, lk 133)

Tulevaisuutta ratkomassa

Työpajassa yhdistetään ongelmanratkaisun ja tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä, kuten hiljaisten signaalien ja erilaisten tulevaisuudenkuvien tunnistamista sekä skenaariotyöskentelyä. Ongelmanasettelussa hyödynnetään TAT Nuorten tulevaisuusraportin tuloksia nuorten työelämäodotuksista. Tavoitteena on, että pajan myötä opettajalla on paremmat valmiudet vahvistaa oppilaiden tulevaisuuden uskoa sekä tukea heitä oman mielekkään tulevaisuuden hahmottamisessa. Työpajan teemat sopivat paremmin yläkouluun ja lukioon, mutta menetelmiä voi hyödyntää myös alakoulun opetuksessa. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 7 (Kulttuurikeskus, Karl Collan -sali)

Työelämätaitojen pyöreä pöytä

Tervetuloa mukaan pyöreän pöydän keskusteluihin alueen yritysten kanssa. Työpajassa uppoudut teemakeskusteluihin tulevaisuuden työelämästä, työelämätaidoista, työelämäetiketistä ja yrittäjyydestä. Keskusteluissa on mukana alueen yritysten edustajia, joten pääset kiinni ajantasaiseen tietoon ja käytännön kokemuksiin sekä laajennat omia näkökulmia paikallisesta työelämästä ja työelämätaidoista. Työpaja soveltuu kaikille opettajille ja ohjaajille. Työpajan järjestää Taidolla tulevaisuuteen -koulutushanke.

Työpaja 8 (Juhani Ahon koulu, lk 228)

Rehtori – yrittäjyyskasvatuksen mahdollistaja

Toteutuakseen yrittäjyyskasvatus tarvitsee johtamista. Rehtorilla on tärkeä rooli oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen juurtumisessa toimintakulttuuriin. Onnistuneella yrittäjyyskasvatuksen johtamisella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että jokainen osaa toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajassa saadaan vastauksia siihen, kuinka johtaa yrittäjyyskasvatusta, miten innostaa opettajia yrittäjyyskasvatuksen pariin ja miten mahdollistaa opetushenkilöstön riittävä yrittäjyyskasvatusosaaminen ja heidän kehittyminen yrittäjyyskasvattajina.

Työpaja 9 (Juhani Ahon koulu, lk 229)

Yritysyhteistyö lukiossa – ei se ole niin ihmeellistä

Työpajassa esittelemme käytäntöjä eri oppiaineissa, joita meillä Lauttasaaressa on käytetty yritysyhteistyön toteuttamiseksi yli kymmenen vuoden ajan. Lisäksi olemme poimineet ideoita ympäri Suomea, miten yhteistyötä on toteutettu. Saatte ideoita oppituntitasolta aina laajempiin projektikokonaisuuksiin asti. Tuomme ideoita ja ajatuksia meiltä, opettajilta, teille Iisalmen opettajille. Jokaisessa kaupungissa on omat yritysyhteistyön erityispiirteet, joten valmiita kaikille sopivia ratkaisuita ei ole tarjolla. Toisiltamme voimme kuitenkin saada ideoita.

Työpaja 10 (Juhani Ahon koulu, lk 230)

4H-yrityksen perustaminen ja yhteistyöverkostot Iisalmessa

Osallistuja miettii 4H-yrittäjän BMC:lle (liiketoimintasuunnitelma) 3 eri tyyppisen yrityksen aloittamiseen liittyviä asioita. Työpajassa käydään läpi yrityksen tarvitsemia hyödyllisiä verkostoja Iisalmessa sekä yrityksen pito- ja vetovoiman kartoitusta. Työpajan lopussa ideat puretaan yhdessä ja käydään läpi osallistujien kanssa. Työpajan järjestää Iisalmen 4H -yhdistys ry.

SnellmanEDU

 

SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-palvelut oppimisen palvelut työyhteisöille sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisesti tuotetun tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Snellman-kesäyliopisto on vuonna 1956 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jolla on toimipisteet Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kesäyliopiston toiminta koostuu avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille sekä tilauskoulutuksista