Elämänkatsomustieto: ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (LOPS2016, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
07.08.2023 - 01.06.2024
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
31.05.2024

Kuvaus

Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET06)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

– tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää

– ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen

– osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellis-teknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle

– hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin

– osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

Keskeiset sisällöt:

– ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä

– suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi

– ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana

– Prometheus-myytistä teknoutopioihin ja -dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen

– tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa

Itsenäisiä tehtäviä, pohdintaa ja perustelua. Kurssin päätteeksi joko loppukoe tai oppimispäivän täyttö.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Jani Repo

puh. 044 4174595

jani.repo@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Studeon (Tabletkoulun) oppimisympäristö: ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus.

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2023-24 aikana

Studeon (Tabletkoulun) oppimisympäristö: ET6 Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus.

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Reetta-Mari Kellokoski, suunnittelija Isoverstas
  reetta-mari.kellokoski(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24%
  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.