Biologia: Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (BI2+BI3, OPS2021, itsenäinen verkko-opintojakso)

Ajankohta
01.06.2023 - 31.05.2024
Hinta
111,60
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään biologian opintojaksojen BI2 (Ekologian perusteet) ja BI3 (Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin) asioihin.

Ekologian perusteet

Opintojaksossa opiskellaan luonnon toimintaa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa ekologian perusteisiin populaatioiden, eliöyhteisöjen sekä ekosysteemien tasolla. Keskeisenä on selvittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksia eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin

Opintojakson keskeisinä teemoina ovat ihmisen toiminnan aiheuttamat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Opintojakson sisältö ohjaa opiskelijaa kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ottamiseen aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Keskisiä teemoja ovat mm. rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen sekä kemikalisoitumisen vaikutukset luonnon eri tasoilla. Opintojaksossa tutustutaan myös biologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ympäristönsuojelussa.

Numeroarviointi (4-10).

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen. Jos olet ilmoittamassa samalle opintojaksolle useampia opiskelijoita, otathan yhteyttä suunnittelija Riikka Asikaiseen.

Kohtaan osallistuja/ ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Lukion biologian OPS2021 mukaiset BI2 ja BI3 oppikirjat.