Biologia: Biotekniikka ja sen sovellukset (BI6, OPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
16.05.2024 - 31.05.2025
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.05.2025

Kuvaus

Opin­to­jak­son kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat gee­ni­tek­nii­kan ja mik­ro­bi­o­lo­gi­an eri­lai­set so­vel­luk­set. Opin­to­jak­sos­sa esi­tel­lään uu­sim­pia bio­tek­nii­kan so­vel­luk­sia no­pe­as­ti ke­hit­ty­väl­lä alal­la. keskeisiä siältöjä ovat mm. mikrobien luokittelu, bak­tee­rien ra­ken­ne ja muun­te­lu, virukset, mik­ro­bien hyö­dyn­tä­mi­nen bio­tek­nii­kas­sa, DNA:n muok­kaus ja tut­ki­mi­nen gee­ni­tek­nii­kal­la sekä biotekniikan sovellukset

Arviointi: numeroarviointi 4-10

Opintojaksolle voi ilmoittautua vaikka ei juuri nyt opiskelisikaan lukiossa tai muussa toisen asteen oppilaitoksessa.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Tiina Lehmusoksa

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Lukion ops2021 mukainen  vapaavalintainenBI6-oppikirja

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2024-25 aikana
EduGo-moodle

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Tiina Lehmusoksa
  tiina.lehmusoksa@edu.savonlinna.fi

  Apulaisrehtori
  Jani Repo
  044 417 4595

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana. Verkko-opintojakso on Isoverstaan jäsenoppilaitoksen tarjoama. Suoritukseen liittyen ota yhteyttä tarjoavaan opettajaan tai oppilaitokseen.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24% 

  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.