Kohti oppivaa organisaatiota

Ketterästi oppivan organisaation testi nyt saatavilla

Varmista työyhteisösi tehokas oppiminen!

Oletko pohtinut mitä työpaikallasi tulisi vahvistaa ja mitä kehittää, jotta oppiminen ja tiedon jakaminen tehostuisi? Tiedätkö, mitä ovat työpaikkanne vahvuudet ja kehityskohteet? Kuinka työyhteisösi oppimiskulttuuria voisi kehittää ja samalla lisätä työpaikkanne kilpailukykyä aktiivisten työntekijöiden silmissä? Lue tästä, kuinka Oppivan organisaation testi voi auttaa työpaikkanne kehittymistä myös oppimispaikaksi.

Oppivan organisaation testi

 • kytkee oppimisen ja osaamisen osaksi työpaikan strategista kehittämistä ja tavoitteellista toimintaa

 • auttaa kehittämään esimiestyötä niin, että se tukee osaamisen kehittymistä

 • antaa HR-toimijoille työkaluja, vinkkejä ja menetelmiä, minkä avulla he voivat laajentaa näkökulmaansa ja kehittää työtään

 • auttaa kaikkia työyhteisön jäseniä hahmottamaan työssä tapahtuvan oppimisen eri toimintatapoja ja kehittää vuorovaikutusta osaamisen jakamisen näkökulmasta

 • kuvaa olemassaolevaa oppimiskulttuuria, sen vahvuuksia ja kehityskohteita

Kenelle?

Testi soveltuu erilaisille työyhteisöille pienistä keskisuuriin yrityksiin, julkishallintoon, yhdistyksiin ja järjestöihin. Tulokset käydään läpi yhdessä oppimisen asiantuntijoiden kanssa, jolloin keskustelun myötä syntyy uusia ideoita käyttöönne!

“Olemme ymmärtäneet, miten asioita voi tehdä toisin ja mitä voisi kehittää”.

“Ymmärrys siitä, miten johto ja työntekijät näkevät ja kokevat samat asiat, on kasvanut.”

“Olemme myös huomanneet, missä me olemme jo hyviä.”

“Keskustelemme asioista yhdessä. Kommunikointi on parantunut”

Mitä palvelu sisältää?

1) Sovitaan aloitustapaaminen 

2) Sähköisen kysely, johon työyhteisön jäsenet vastaavat. Testissä on noin 70 työssä oppimista eri näkökulmista arvioivaa väittämää. Testi on kestoltaan n. 20 – 30 min per vastaaja. 

3) Testin jälkeen tulosten purku 1-2 työpajassa yhdessä asiantituntijan kanssa. Vastauksista kootaan visuaalinen havainnekuva (leijakuva) jokaisesta teemasta. Saat lisäksi koottuna työyhteisösi TOP 10 vahvuudet ja TOP 10 kehityskohteet. Työpajoista saat konkreettisia ehdotuksia kehityskohteiden vahvistamiseksi sekä tukea ja ideoita jatkokehitykseen.

Learn@work-kartoitus

Oppivan organisaation testin sisältö?

 • oppiminen

 • vuorovaikutus

 • lähijohtaminen

 • tavoitteet ja tulevaisuus

 • työnantajan tuki

 • oppimiskulttuuri

Testin alkuperäinen runko on Leenamaija Otalan/ ProCompetence Oy:n kehittämä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Outi Savolainen, suunnittelija
outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
p. 044 746 2846

Soili Meklin, johtaja ja rehtori
soili.meklin(a)snellmanedu.fi
p. 044 746 2841

Hinta

Pyydä tarjous! Saat testitulokset käyttöösi noin kahdessa viikossa.

Suosittelemme testin uusimista noin vuoden kuluttua, jotta pystyt seuraamaan työyhteisösi kehittymistä ja tuloksia. Huom. Saat uusintatestin edullisemmalla hinnalla. 

Referenssit

Olemme toteuttaneet useita kymmeniä kartoituksia eri toimialoille vuodesta 2018 alkaen. Ketterästi oppivan organisaation testi on tuotteistettu Learn@work-hankkeen 2018-2020 aikana, jolloin 20:stä Pohjois-Savolaisesta organisaatiosta vastaajia kertyi yhteensä noin kolme tuhatta.

Hankkeesta saatujen positiivisten palautteiden myötä kehitimme testiä edelleen ja julkaisimme sen kaikkien työyhteisön saataville valtakunnallisesti. 

EduGo-oppimisympäristö

SnellmanEDUn EduGo-oppimisympäristö on monipuolinen ja moderni digitaalinen oppimisympäristö, johon on mahdollista rakentaa mm. koulutuksia, perehdytyspolkuja tai koota oppimismateriaalia erilaisten oppijoiden käyttöön.

Learn@work palvelut työyhteisöille

Tarjoamme oppimisen palveluita sekä räätälöityjä tilauskoulutuksia erilaisille työyhteisöille. Tehdäänkö sinunkin työpaikastasi oppimispaikka?