Snellman-instituutin julkaisut

Snellmanin jalanjäljissä

Snellman-instituutti julkaisee useita eri sarjoja. Sarjat on jaoteltu A-, B- ja C-sarjaan, Erillisjulkaisuihin, Kausijulkaisuihin ja Arkistojulkaisuihin.

Julkaisuista pieni osa on myynnissä SnellmanEDUn verkkokaupassa.
Loput kirjat löytyvät Osuuskunta Sataman Tarmon verkkokaupasta.

Snellman-instituutin toiminnasta voit lukea lisää: www.snellmanedu.fi/snellman-instituutti-ry

kirjaa ja julkaisua!

A-sarja
 • LOPPUUNMYYTY: Ilkka Mäntylä: Kuopion rytyjoulu vuonna 1760
 • Kirjallisuutemme aatesisältöä 1880-luvulla: Kuopiosta Suomeen
 • Väinö Kaukonen: Kansallista nousua kohti, piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä.
 • Timo Niiranen: Axel Olai Heikel, suomalais-ugrilaisen kansantieteen ja arkeologian tutkija.
 • Juha Manninen: Miten tulkita J.V. Snellmania? Kirjoituksia J.V. Snellmanin ajattelun kehittymisestä ja taustoista.
 • Väinö Kaukonen: Kalevala Lönnrotin runoelmana I, tutkielmia ja kirjoituksia viiden vuosikymmenen ajalta.
 • Väinö Kaukonen: Kalevala Lönnrotin runoelmana II, tosiasioita ja kuvitelmia.
 • Niilo Luukanen: Ohikulkijan silmäyksiä.
 • Erkki Peuranen: Kokonaan en kuole, Aleksandr Pushkinin elämää ja tuotantoa.
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala (toim.): Snellman, valtakunta ja keisarikunta.
 • LOPPUUNMYYTY: Antero Heikkinen (toim.): Maakuntien nousu, kehityksen suuntia Itä-Suomessa
 • Heikki Viitala (toim.): Suomi ja YYA.
 • Tapani Salminen (toim.): Uralilaiset kielet tänään, 3. painos 1999.
 • Tellervo Krogerus (toim.): Realismista symbolismiin.
 • Mauno Jokipii: Suomi ja Saksa maamme itsenäisyyden aikana.
 • Mauno Jokipii: Finnland und Deutschland im 20. Jahrhundert.
 • LOPPUUNMYYTY: Jouko Jokisalo: Kansallissosialismin ideologia.
 • Paul Hagu – Seppo Suhonen (toim.): Setukaiseepos – Setu rahvuseepos – The Setu Epic Peko.
 • LOPPUUNMYYTY: Tuija Saarinen – Seppo Suhonen (toim.): Koltat, karjalaiset, setukaiset.
 • Liisi Huhtala (toim.): Monisärmäinen Minna Canth.
 • Mauno Jokipii: Karjalan ristiretki ja taistelu Nevan reitistä.
 • Juha Hämäläinen: Lastensuojelun kehityslinjoja.
 • Täss’ Savon joukko tappeli.
 • Elina Nivala: Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnassa.
 • Seppo Niemelä: SIVISTYMINEN Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa.
 • Eero Ojanen: Henki ja sivistys – Saima-lehden Kuopiota koskeva aineisto 1844-46.
 • LOPPUUNMYYTY: Leena Karppinen: Lastenkotitoiminnan muotoutuminen Sisälähetysseuran Kasvattajaopistossa Ruusu Heinisen johtajatarkaudella 1918–1932.
B-sarja
 • Ilkka Nummela: Kuopiolaisten taloudellinen struktuuri verotuksen valossa teollistumisvaiheessa 1880 – 1910.
 • LOPPUUNMYYTY: Reijo Wilenius: Snellman ja nykyaika
 • LOPPUUNMYYTY: Pekka Toivanen: Kuopion porvariston kieli ja alkuperä esiteollisella kaudella (1776 – 1875)
 • Eero Toikkanen: Savo-Karjalan osakunnan suomalaisuuspyrintöjen kriisi 1870-luvun alussa.
 • LOPPUUNMYYTY: Timo Niiranen: Miten J.V. Snellman asui Kuopiossa
 • Ilkka Nummela – Erkki K. Laitinen: Kuopiolaisten varallisuuserot vuosina 1875 – 1915.
 • Timo Niiranen: Miten Minna Canth asui Kuopiossa
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala (toim.): Snellman ja Venäjä
 • Osmo Hänninen (toim.): C.A. Gottlund ja Kalevalan juhlavuoden 1985 viesti tulevaisuudelle
 • Virva Ohtonen: Elisabeth Stenius-Aarneenkallio, kuopiolainen naisasianainen
 • Osmo Hänninen (toim.): Valituita suomalaisia kansan-lauluja
 • Esko Häkli – Riitta Huuhtanen – Eila Jalkanen: Tieteellisen kirjastojärjestelmän synty Suomessa ja Savossa
 • Heikki Viitala (toim.): YYA-sopimus ja Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kokonaisjärjestelmä
 • Ilkka Nummela: Kuopion ääni itsenäisessä Suomessa
 • Pauli Kurkirinne (toim.): Lehdistö ja kirjallisuus
 • Heikki Viitala (toim.): Kirkkojen kunnostus ja pappilakulttuuri
 • Ilkka Nummela: Savolaisten varallisuuserot historian valossa – vuoden 1571 hopeaveroluettelosta tämän vuosisadan alkuun
 • LOPPUUNMYYTY: Ilkka Nummela: Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 1875 – 1918
 • Simo Nuotio: Kuopion kauppamerenkulku vuosina 1856 – 1889, Saimaan kanavan avautumisesta Savon radan valmistukseen
 • Timo Niiranen: Kuopio Savilahti – kartanosta yliopistoksi
 • Ildikó Lehtinen: Obinugrilaiset Aug. Ahlqvistin silmin
 • Börje Vähämäki: Minna Canthin kielet
 • Timo Niiranen: Juho Rissasen lapsuuskoti Kuopiossa
 • Timo Niiranen – Veijo Salonheimo – Matti Turunen: Habermanin maakirja
 • Timo Niiranen: Kuopion kaupungintalon koristemaalaukset
 • Osmo Hänninen – Lauri Koponen (toim.): Palava henki ja kieli
 • Erkki Tuomioja: Suomen rauhanliikkeen tausta ja tulevaisuus
 • LOPPUUNMYYTY: Heikki Viitala: Taistelu Kansan Sanasta
 • Seppo Lindblom: Suomi ja eurooppalainen talous, Finland and the European economy, Finnland und die europäische Wirtschaft
 • Kauko Pirinen: Sisämaankaupungin tie Eurooppaan
 • Lea Tuiremo: Nainen ja sota
 • (EI ILM.): Ermei Kanninen – Per V. Heinrichs: Einar Vihma ja jääkäriliike
 • Kalevi Sorsa: Vallan muuttuvat kuviot
 • John I. Kolehmainen: Amerikan ääni kutsuu Suomea 1942 – 1945
 • Pauli Niemelä – Sari Sipola – Riitta Vornanen: Kuopiolaisten nuorten terveys ja hyvinvointi
 • Osmo Hänninen (toim.): Sprengtportenin perintö
 • Ralf-Erik Sjöström: Snellman-instituutti, kulturambassadör från Kuopio, kuopiolainen kulttuurilähettiläs
 • Esa Ruuskanen: Paheen pesiä vai kulttuurikehtoja. Poliittisen tilanteen muutos ja kiista Pohjois-Savon työväentaloista 1930
 • Juha Hämäläinen – Sakari Kainulainen – Riitta Vornanen – Anna Menshikova – Pauli Niemelä: Kuopiolaisten ja pihkovalaisten nuorten arvot, ihmissuhteet ja turvattomuus
 • Eino Jutikkala: Tie perinteisestä modernin yhteisön kuolleisuuteen Pohjois-Savossa, The transition of mortality from traditional to modern society in North Savo
 • Erkki Peuranen: Aleksandr Pushkin, venäläinen maailmankirjailija, Lisäpainos 1999
 • Jouko Kajanoja: Sosiaalisen pääoman merkitys, Social Capital
 • Anna Kaarina Nenonen: Processing
 • LOPPUUNMYYTY: Osmo Hänninen (toim.): Kreivi Johan Henrik Tawast Eurooppalainen
 • Juha Hämäläinen: Kotikasvatuksen arvot nuorten arvioimana
 • Annmari Juusela – Seppo Koistinen (toim.): Sana ja tavat
 • Jorma Selovuori (toim): Snellmanit Suomessa/Släkten Snellman i Finland
 • Raimo Jääskeläinen: Katsaus Suomen ammattikorkeakoulujärjestelmään
 • LOPPUUNMYYTY: Juri Kilin: Puna-armeijan sotatoimet Laatokan Karjalassa talvisodassa
 • Osmo Pekonen: Suomalaisen modernin lyriikan synty – Juhlakirja 75-vuotiaalle Lassi Nummelle
 • Jorma Ahvenainen: Savon nykyaikaisen teollisuuden synty
 • Teppo Vihola: ”Molotovin rauhankyyhkyt” Kuopion taivaalla – Kuopion pommitukset talvisodassa 1939-40
 • Matti Kuorelahti ja Tanja Vehkakoski: Tukitoimet kunnossa perusopetuksessa? Erityisopetuksen toimivuus ja kouluviihtyvyys oppilaiden, vanhempien ja koulun opetushenkilöstön arvioimana
 • Kirsti Heinonen et al: Aamun hämäristä täyteen päivään – Savon Lastenlinnan perinneantologia
 • Laattojen Kuopio: Snellmanista Ahtisaareen
C-sarja
 • LOPPUUNMYYTY: Kari Sélen: Kuopion kymnaasin kirjaston perustaminen.
 • Raimo Savolainen: J.V. Snellman ja nälkävuodet 1867 – 1868 (2. painos).
 • Juha Hämäläinen: Piirteitä J.V. Snellmanin perhekäsityksestä.
 • Juha Hämäläinen: Snellman, perhe ja yhteiskunta.
 • Juha Hämäläinen: J.V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla.
 • Raimo Savolainen, Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori (toim.): Käännetty Snellman – Suomentajien syväsukelluksia J.V. Snellmanin elämään ja toimintaan.
 • Juha Hämäläinen: Kodin kynnys – J.V. Snellmanin perhefilosofia.
 • Snellman´s Concept of Civilisation.
 • LOPPUUNMYYTY: J. V. Snellman ja suomalainen sivistys.
 • Esa Sironen ja Eero Ojanen: Snellman Kuopiossa dvd ja booklet.
 • Juha Hämäläinen ja Eero Ojanen (toim.): Snellmanin jäljet Itä-Suomessa
Erillisjulkaisut
 • Tuomas Kortelainen: Iisalmen saarnastuoli maallisena tiedottajana 1800-luvulla
 • Heikki Viitala: Suomalainen kaupunki edustaa (Deutsche Fassung, English summary)
 • Heikki Viitala: Kuopio als ein Beispiel für die Verwaltung finnischer Städte (English summary: The city of Kuopio as an example of Finnish city government)
 • Heikki Viitala: Kuopion suomalaisen kaupunkihallinnon esimerkkinä (the number 2/1991 in Finnish)
 • Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Luentoja Suomen historiasta ja Kuopion varhaisvaiheista (in Finnish for foreigners)
 • LOPPUUNMYYTY: Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Lektsii po istorii Finljandii i nathsalnoj stadii razvitija Kuopio (in Russia)
 • John I. Kolehmainen – Essi Kiviranta: Radiolähetykset Suomeen
 • Seppo Hannula: Soome ajaloo luenguid (in Esthonian)
 • Sirkka Koskinen (toim.): Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta (in Hungarian)
 • Raija Pohjolainen: Minna Canthin palveluksessa
 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion kansainvälisen toimintaohjelman 1992 näkökohtia (Finnish, English, Deutsch)
 • Juhani Eero (toim.): Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta venäläiselle lukijalle (in Russian)
 • Eila Czarnecki – Grazyna Jakubczyk-Hoviseppä: Suomen kunnallishallinnon tila 1992 Kuopion näkökulmasta (in Polish)
 • Seppo Hannula – Lauri Simojoki: Lekcijas par Somijas vesturi un Kuopio attistibas sakumperiodu
 • Miikul Pahomov: Lüüdiland (Kolmivärinen runokokoelma lyydin kielellä)
 • Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmän antologia: Pätkäilyä
 • Heikki Viitala: Kansan Sana
 • LOPPUUNMYYTY: Veli Snellman: Metsäsnellmanilaiset
 • Ikääntyvien yliopiston -kirjoittajaryhmän antologia: Arkiveisuja
 • Ikääntyvien yliopiston kirjoittajaryhmän antologia: Elämä on juhla
Kausijulkaisut
 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion yliopisto 25 vuotta
 • Heikki Viitala (toim.): Kuopion kaupunki 210 vuotta
Arkistosarja
  • Heikki Viitala (toim.): Suomi 75 – Kuopio 210
  • Heikki Viitala (toim.): Vastavirtaan vasemmisto
  • Timo Niiranen: Suomen kansantieteen tienraivaajat
  • Reijo Valta: Pääskyn pyrähdyksestä Ansion, Axelin, Ilman ja Tähden reittiliikenteeseen
  • Eero Toikkanen: Savokarjalaisten ylioppilaiden kansanvalistustyö venäläistämistoimien puristuksessa
  • S.I. Kotshkurkina: Muinaiskarjalan kaivaukset
  • Mauno Jokipii: Suomalaiset Saksan historiaa tutkimassa
  • LOPPUUNMYYTY: Juha Hämäläinen: Sosiaalipedagoginen strategia koulutuksesta ja työstä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla elävien nuorten auttamiseksi
  • Alvar Virtanen: Verstaan miehet, metallin ammattiyhdistystoiminnan vuosikymmenet Jämsänkosken tehtaiden korjauspajalla
  • Annmari Juusela: Kuopion kirkkomusiikkipäivät 1980 – 1995
  • Liisa Tukkimäki: Varuskuntaelämää Kuopion kasarmilla 1940- ja 1950-luvulla. Lisäpainos 1999
  • Juha Hämäläinen: Sosiaalipedagoginen strategia koulutuksesta ja työstä syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla elävien nuorten auttamiseksi. 2. uudistettu painos
  • Aarno Aitamurto: Urho Kekkonen vasemmalta nähtynä
  • Harri Nyman: Umpikulkusista kirkonkelloihin
  • Nikean metropoliitta Johannes: Ortodoksinen tutkimus Suomessa
  • LOPPUUNMYYTY: Matti Sihvonen: Kuopio ja Sortavala – kaksi kulttuurikaupunkia
  • Veikko Vilmi: Koulutus ja koulutukseen valinta – Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista